Бразилско Џуи Џитсу – Спортисти

1. Тарик Ахматович 03.11.1999
2. Поповски Стефан 16.02.1995
3. Борис Костов 21.12.1990
4. Ирена Алемпиевиќ 28.02.1993
5. Темелковски Панче 23.02.1992
6. Сулејман Ибраимов 25.03.1999
7. Александра Јанкова 23.11.1985
8. Ариан Јусуфи 08.07.1991
9. Дарио Ивановски 15.05.1997
10. Васко Дреноски 17.08.1985
11. Огнен Кузмановски 11.12.1998
12. Димитар Трајкоски 25.07.1991
13. Надежда Василевска 01.08.1991
14. Антонио Трајковски 31.08.1987
15. Марија Заткоска 31.03.1996
16. Бојан Здравевски 30.08.1992
17. Бојан Митковски 09.03.2000
18. Мартина Петреска 08.03.1996
22. Гораст Димишковски 19.10.1997
23. Славчо Стојановски 09.09.1975
24. Дамјан Петровски 30.11.2007
25. Александар Колевски 27.07.2006
26. Срна Миткова 06.01.2006
27. Леон Митков 18.08.2007
28. Марко Панчевски 12.07.2009
29. Лука Богдановски 11.07.2005
30. Даниела Алексовска 25.03.2006
31. Марко Ристовски 23.11.2007
32. Марко Пачевски 12.07.2009
33. Томи Блажевски 08.01.2010
34. Андреј Петрушевски 31.01.1994
35. Ива Богдановска 04.10.2007
36. Андреј Василевски 03.08.2007

Спортисти:
1. Никола Мојсовски 23.05.2007
2. Онур Рушид 14.05.2010
3. Јасмин Мукович 25.07.2001

4. Мартин Стефановски 09.03.1994
5. Кристијан Китанов 13.08.2004
6. Петар Петровски 23.03.2004
7. Симона Чипан 26.08.1990
8. Јасмин Хасановиќ 24.04.2001
9. Теодор Кузмановски 03.05.2002
10. Давор Метовиќ 28.09.2003
11. Јасмин Мукович 25.07.2001
12. Хамза Амети 10.10.1993
13. Емил Манчев 18.08.2008
14. Андреј Василиевски 03.08.2007
15. Матеј Лазароски 06.07.2009
16. Нинослав Пачоски 22.04.1988
17. Симона Чипан 26.08.1990
18. Матеј Ванчевски 23.04.2001

“Д Стронгест”
Тренери:
– Александар Јакимовски 20.11.1993
– Алпер Пројка 07.12.1992
– Петковски Зоран 14.09.1969
Спортисти:
1. Александар Ѓорески 23.04.1995
2. Драган Митревски 03.02.1978
3. Прохор Зафировски 09.10.2000
4. Кристијан Каранфиловски, 15.10.1996
5. Андреј Колев 08.10.1999
6. Сулејман Ибраимов 25.03.1999
7. Драган Хаџи-Манчев 25.08.1989
8. Тодор Хаџи-Манчев 28.12.1990
9. Мартин Стојановски 24.03.1999
10.Антовска Ива 07.05.2000
11. Кокалески Ефтим 15.02.1990
12. Стојан Пандов 11.03.1997
13. Гораст Димишковски 19.10.1997
14. Бојан Вељановски 13.06.1990
15. Виктор Митровски 04.05.1997
16. Берат Хусеин 04.10.1995
17. Давид Митановски 29.01.1999
18. Методија Гочевски 06.03.1998
19. Јуруковски Ненад 20.06.1986
20. Димитрија Рајчиноски 06.11.1994
21. Давид Костовски 20.07.2004
22. Анес Исламовиќ 21.06.2001
23. Филип Стојановски 15.06.1999
24. Дритон Крезиу 25.07.1997
25. Борис Дончев 10.12.1995
26. Антонио Дамјановски 10.02.1994
27. Ален Шабовиќ
28. Александар Поповиќ
29. Михаил Поповиќ
30. Кристијан Арсов

31. Никола Стефановски 30.07.1990
32. Далибор Стошиќ
33. Павел Давчев 06.04.2001
34. Андреј Јаќовски 10.04.2001
35. Виктор Тасевски 10.09.2000
36. Марко Петрушевски 22.07.2000
37. Драган Трајановски 06.02.2000
38. Александар Здравковски 09.07.1977
39. Дионис Хамиди
41. Ерџан Амит 17.05.1999
42. Иван Марковски 16.12.1975
43. Николај Марковски 14.12.2003
44. Сандра Ацкоска 20.02.1999
45. Никола Петровски 31.08.1998
46. Марио Стојчевски 05.04.1999
47. Велимир Поповски 25.01.1998
48. Кристијан Арсов 27.03.2001
49. Александар Мицев 04.10.1997
50. Виктор Лазов 15.01.1997

“Д Стронгест Таф”
Тренери:
– Никола Стефановски 30.07.1990
– Иван Аргировски 27.06.1992
Професионални спортисти:
– Никола Стефановски 30.07.1990
– Иван Аргировски 27.06.1992
– Елена Стефановска, 15.06.2016
– Кристијан Анастасовски, 21.04.1995
Спортисти:
– Игор Лазаров, 24.02.2001
– Иван Лазаров, 02.051996
– Љубен Нечески 20.06.1991
– Иван Стојановски 19.09.1996
– Максимилијан Георгиев 23.10.1991
– Бојан Коскаров 30.11.1995
– Михаил Стојчевски 20.09.2000
– Сандра Алмоли 18.08.1990
“Д Стронгест Аеродром”
Тренери:

– Христовски Бојан 30.12.1983
– Ралев Златко 28.05.1984

Спортисти:
1. Димитар Таневски 17.08.1993
2. Петар Керамитчиев 22.04.1994
3. Петар Алексов 08.07.1986

4. Кристијан Давидовски 04.05.1996
5. Бојан Новески 27.08.1996
6. Никола Ангелов 03.01.2004
Професионални спортисти:
1.Стефан Деспотовски 25.02.1995
2. Дарко Савов 19.12.1995
3. Драган Теов 16.11.1995
4. Стефан Додевски 30.12.1995
5. Марко Ѓоковиќ 19.09.1993

“Д Стронгест & РУТС БЏЏ Охрид”
Тренери:

– Чолевски Дејан 27.07.1981
– Трајчевски Благоја 21.10.1989

Професионални спортисти:
1. Ненад Ристевски 15.05.1992
2. Владимир Трајчевски 27.03.1993
3. Спасески Илија 02.08.1998
4. Ќосевски Андреј 17.07.1994
5. Дејан Симоновски 09.10.1994

“Д Стронгест & РУТС БЏЏ Прилеп”
Тренер: Катерина Атанасоска-19.01.1987
Професионални спортисти
1. Душан Чавлески Јаничијевиќ – 15.10.1986
2. Христијан Граороски – 15.04.1997
3. Христијан Тасески – 12.12.1999
4. Стефан Сталески – 16.10.1999
5. Наумче Трајкоски – 22.11.1997
6. Мартин Николов – 20.09.1999
7. Игор Велески – 27.10.1988
8. Лела Јурукова – 13.03.1992

Спортисти:
1. Мартин Трајкоски – 02.12.1988
2. Виктор Нестороски – 07.12.1993
3. Давид Шапуриќ – 14.02.2000
4. Милена Крстеска – 02.11.1987
5. Бобан Глигуроски – 07.06.1998
6. Зоранчо Најдоски – 14.07.1993
7. Марио Ристов – 05.06.1990
8. Катерина Димеска 29.12.1985
“Д Стронгест-Рутс БЏЏ Куманово”
Тренер:

– Мартин Стефановски 09.03.1994

Професионални спортисти:
1. Никола Петрушевски 05.01.1992
2. Дејан Петрински 26.10.1997
3. Стефан Лучиќ 09.01.1992
4. Андреј Стојановски 22.11.1999
5. Филип Стефановски 26.08.1999
Спортисти:
1. Филип Илиевски 19.11.1998
2. Стефан Димитриев 27.05.2001
3. Бојан Јовановски 16.10.1981
4. Бојан Ивановски 28.12.1998
5. Марио Станојковиќ 15.06.1999