Велосипедска федерација на Македонија

Информации

Велосипедска федерација на Македонија Сашо Димитриоски – претседател
Сашо Ванчевски – ген. секретар 070/ 401 – 080
070/ 332 – 281 Сала КК „Работнички“, Градски парк бб
1000 Скопје office@cfm.org.mk
secretary@cfm.org.mk