Добитници на стипендија спортска надеж за 2012 година