Категоризирани спортисти 1999

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Могамед Ибрагимов 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од светска категорија Борење-слободен стил-за освоено 2-ро место во категорија до 85кг., на СП одржано во Техеран-Иран, во периодот од 08-11.09.1998 година
2. Гордана Нацева 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.)одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
3. Оксана Маслова 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
4. Индира Кастратовиќ 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
5. Валентина Радуловиќ 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
6. Мирјана Чупиќ 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
7. Лариса Кисељева 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
8. Билјана Наумоска 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
9. Марина Абрамова 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
10. Клара Боева 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
11. Јулија Црвенковска 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
12. Олгица Тодоровска 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
13. Габриела Мечкаровска 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
14. Анжела Платон 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.
15. Биљана Ристеска 13-72/1 од 19.02.1999г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж.) одржано во Холандија, во периодот од 11-20.12.1998г.