Категоризирани спортисти 2000

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Гордана Нацева 08-921/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
2. Оксана Маслова 08-922/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
3. Лариса Киселева 08-923/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
4. Анжела Платон 08-924/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
5. Милева Велкова 08-925/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
6. Љубица Георгиевска 08-926/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
7. Мирјана Чупиќ 08-927/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
8. Индира Кастратовиќ 08-928/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
9. Марина Абрамова 08-929/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
10. Клара Боева 08-930/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
11. Биљана Наумоска 08-931/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
12. Биљана Ристеска 08-932/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
13. Надежда Ташчи 08-933/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
14. Олгица Тодоровска 08-934/1 од 05.04.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на СП во ракомет (ж), одржано во Данска и Норвешка, во периодот од 29.11.1999г. до 12.12.1999г.
15. Мумин Вели 08-2099/1 од 20.07.2000г. Спортист од меѓународна категорија Бокс-за освоено 5 место во категорија до 48кг., на ЕП одржано во Тампере-Финска, во периодот од 11-22.05.2000г.
16. Нсир Гаџиханов 08-511/1 од 21.11.2000г. Спортист од светска категорија Борење-слободен стил, за освоено 8 место во категорија до 76кг. на XXVIIОИ одржани во Сиднеј-Австралија, во периодот од 15.08.2000 до 15.09.2000г.
17. Могамед Ибрагимов 08-506/1 од 21.11.2000г. Спортист од светска категорија Борење-слободен стил, за освоено 3 место во категорија до 85кг. на XXVII ОИ одржани во Сиднеј-Австралија, во периодот од 15.08.2000 до 15.09.2000г.
18. Никола Митков 08-535/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија велемајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
19. Трајко Недев 08-536/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија Интернационален мајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
20. Драгољуб Јаќимовиќ 08-537/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија Интернационален мајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
21. Влатко Богдановски 08-538/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија велемајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
22. Марјан Митков 08-539/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија ФИДЕ мајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
23. Анатас Кизов 08-540/1 од 23.11.2000г. Спортист од светска категорија ФИДЕ мајстор-за освоено 7 место на ШО, одржана во Истанбул-Турција, во периодот од 28.10.2000г. до 12.11.2000г.
24. Гордана Нацева 08-846/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
25. Оксана Маслова 08-847/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
26. Тања Андрејева 08-848/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
27. Лариса Ферзалиева 08-849/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
28. Валентина Тарчуловска 08-850/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
29. Анжела Платон 08-851/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
30. Милева Велкова 08-852/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
31. Мирјана Чупиќ 08-853/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
32. Клара Боева 08-854/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
33. Марина Абрамова 08-855/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
34. Олгица Тодоровска 08-856/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
35. Марија Папуџиева 08-857/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
36. Јулијана Црвенковска 08-858/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
37. Дана Филиповска 08-859/1 од 21.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 8 место на ЕП во ракомет (ж), одржано во Букурешт-Романија, во периодот од 08-17.12.2000г.
38. Мирјана Бошевска 08-891/1 од 25.12.2000г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-за освоено 7место во дисциплината 800м. слободно на 25-то ЕП во пливање, одржано во Хелсинки-Финска, во периодот од 28.06.2000г. до 09.07.2000г.