Категоризирани спортисти 2002

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Томи Стефановски 08-386/1 од 03.02.2002г. Спортист од меѓународна категорија Далечинско пливање-освоено 5 место во генерален конечен пласман во Светски куп во 2001 година
2. Дејан Недев 08-2411/2 од 17.07.2002г. Спортист од меѓународна категорија Традиционално карате-освоено 2 место во дисциплината фукуго, на ЕП одржано во Москва-Руска Федерација, во периодот од 31.06.20002г. до 01.07.2002г.
3. Мирјана Бошевска 08-2722/1 од 15.08.2002г. Спортист од светска категорија Пливање-освоено 4 место во дисциплината 400м. мешано на ЕП одржано во Берлин-Германија во периодот од 29.07.2002г. до 04.08.2002г.
4. Александар Миладиновски 08-2723/1 од 15.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-за исполнета норма согласно член 25 Т.2, од Правилникот, на ЕП одржано во Берлин-Германија од 25.07.2002г. до 04.08.2002г.
5. Тодор Манев 08-2830/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
6. Костадин Манев 08-2831/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
7. Менсур Ајдин 08-2832/1 од 26.08.2002 Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
8. Миле Димковски 08-2834/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
9. Лазо Анастасов 08-2835/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
10. Кире Стојановски 08-2836/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
11. Дамир Фучкар 08-2833/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
12. Борош Арпад 08-2837/1 од 26.08.2002г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 7 место на СП во екипна конкуренција, одржано во Осијек-Република Хрватска, во периодот од 19-25.05.2002г.
13. Нада Китанска 08-3140/1 од 27.09.2002г. Спортист од меѓународна категорија Спортско стрелаштво-за исполнета норма согласно член 33 Табела 5 од Правилникот во дисциплината воздушна пушка на БП, одржано во Истанбул-Турција, во периодот од 20-24.02.2002г.
14. Ванчо Каранфилов 08-3141/1 од 27.09.2002 Спортист од светска категорија Спортско стрелаштво на лица со телесен инвалидитет-освоено 3 место во дисциплината воздушен пиштол во машка конкуренција, во финале на СП во стрелаштво за лица со телесен инвалидитет, одржано во Сеул-Јужна Кореа, во периодот од 03-13.07.2002г.
15. Оливера Наковска 08-3142/1 од 27.09.2002г. Спортист од меѓународна категорија Спортско стрелаштво на лица со телесен инвалидитет-освоено 5 место во дисциплината спорт пиштол и освоено 8 место во дисциплината воздушен пиштол во женска конкуренција, во финале на СП во стрелаштво за лица со телесен инвалидитет, одржано во Сеул-Јужна Кореја, во периодот од 03-13.07.2002г.
16. Бранимир Јовановски 08-3143/1 од 27.09.2002г. Спортист од меѓународна категорија Спортско стрелаштво на лица со телесен инвалидитет-освоено 5 место во дисциплината малокалибарски пиштол-слободен избор во машка конкуренција, во финале на СП во стрелаштво за лица со телесен инвалидитет, одржано во Сеул-Јужна Кореја, во периодот од 03-13.07.2002г.