Категоризирани спортисти 2003

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Гордана Нацева 08-3603/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
2. Мирјана Чупиќ 08-3604/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
3. Индира Кастратовиќ 08-3605/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
4. Лариса Ферзалиева 08-3606/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
5. Милева Велкова 08-3607/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
6. Клара Боева 08-3608/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
7. Анжела Платон 08-3609/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
8. Наталија Тодоровска 08-3610/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
9. Олга Бујанова 08-3611/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
10. Елена Златановска 08-3612/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
11. Ања Андрушенко 08-3613/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
12. Оксана Плошницкаја 08-3614/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
13. Луминица Дину 08-3615/1од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г..-нема потпишано договор, без паричен надоместок
14. Андријана Будимир 08-3616/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.
15. Ирина Калиниченко 08-3617/1 од 19.11.2003г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 1место во Куп на шампионите на Европа за натпреварувачка 2001/2002г.