Категоризирани спортисти 2005

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Никола Митков 08-825/1 од 24.03.2005 Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.
2. Трајко Недев 08-826/1 од 24.03.2005 Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.
3. Звонко Станојоски 08-827/1 од 24.03.2005 Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.
4. Дејан Стојановски 08-828/1 од 24.03.2005 Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.
5. Владимир Георгиев 08-829/1 од 24.03.2005 Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.
6. Кирил Георгиев 08-830/1 од 24.03.2005г. Спортист од меѓународна категорија Шах-освоено 8-12-то место на 35-та ШО одржана на Блед-Словенија, во периодот од 25.10.2002г. до 11.11.2002г.-нема потпишано договор, без паричен надоместок
7. Зоран Лазаровски 08-850/1 од 29.03.2005г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-за исполнета норма согласно член 25 став (3) Табела3 од Правилникот, во дисциплината 100м. делфин на пливачки митинг одржан во Акрополис-Атина, Република Грција,  на ден 17.05.2003г.
8. Александар Миладиновски 08-851/1 од 29.03.2005г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-за исполнета норма согласно член 25 став (3) Табела3 од Правилникот, во дисциплината 100м. делфин на СП одржано во Барселона-Шпанија, во периодот од 19-28.07.2003г.
9. Весна Стојановска 08-852/1 од 29.03.2005г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-за исполнета норма согласно член 25 став (3) Табела3 од Правилникот, во дисциплината 400м. слободно на СП одржано во Барселона-Шпанија, во периодот од 19-28.07.2003г.
10. Ардита Исени 08-1922/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 5 место во дисциплината кумите, на 40-то ЕП одржано во Тенерифе-Шпанија, во периодот од 13-15.05.2005г.
11. Индира Кастратовиќ 08-1923/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
12. Клара Боева 08-1924/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
13. Анжела Платон Димовска 08-1925/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
14. Наталија Тодоровска 08-1926/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
15. Олга Бујанова 08-1927/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
16. Олга Колесник 08-1928/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
17. Наталија Борисенко 08-1929/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
18. Семра Радончиќ 08-1663/1 од 24.07.2007г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г, не е потпишан договор, не е исплатен паричен надоместок
19. Јелиз Озел 08-1931/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
20. Ана Каролина Аморим 08-1932/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
21. Драгана Пецевска 08-3507/1 од 22.12.2006г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
22. Олена Цигица 08-1934/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
23. Јулија Портјанко 08-3508/1 од 22.12.2006г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
24. Охалонга Локи Верналисе Алегра 08-3509/1 од 22.12.2006г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
25. Робертина Мечевска 08-1714/1 од 27.04.2007г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
26. Оксана Рајхел 08-1938/1 од 07.07.2005г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-освоено 2 место во Купот на Шампионите на Европа, во натпреварувачката 2004/2005г.
27. Костадин Манев 08-3402/1 од 20.12.2005г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 8 место на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
28. Тодор Манев 08-3403/1 од 20.12.2005г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 8 место на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
29. Менсур Ајдин 08-3404/1 од 20.12.2005г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 8 место на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
30. Дамир Фучкар 08-3505/1 од 22.12.2006г. Спортист од меѓународна матегорија Куглање-освоено 3 место во игра на парови на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
31. Борис Бенедик 08-3504/1 од 22.12.2006г. Спортист од светска категорија Куглање-освоено 1 место во поединечна и екипна конкуренција на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
32. Александра Николовска 08-605/1 од 05.02.2007г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 4 место во игра на двојки на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
33. Димитар Димитровски 08-606/1 од 05.02.2007г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 4 место во игра на двојки на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
34. Александар Живадиновиќ 08-1661/1 од 24.04.2007 Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 6 место во поединечна игра-спринт на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
35. Лазо Анастасов 08-1660/1 од 24.04.2007г. Спортист од меѓународна категорија Куглање-освоено 8 место на СП одржано во Брашов-Романија, во периодот од 15-22.05.2004г.
36. Дејан Недев 08-3405/1 од 20.12.2005г. Спортист од меѓународна категорија Традиционлано карате-освоено 2 место во дисциплината фукуго-поединечна конкуренција и освоено 2 место во борби-екипна конкуренција, на 25-то ЕП одржано во Скопје-Македонија, во периодот од 26-27.06.2004г.
37. Сашко Арсовски 08-3406/1 од 20.12.2005г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 5 место во дисциплината кумите на 17-то СП одржано во Монтереј-Мексико, во периодот од 18-21.11.2004г.