Категоризирани спортисти 2007

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Тамара Рибарска 08-608/1 од 05.02.2007г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 3 место во дисциплината кати-екипно на 40-то ЕП одржано во Тенерифе-Шпанија, во периодот од 13-15.05.2005г.
2. Симона Тасевска 08-609/1 од 05.02.2007г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 3 место во дисциплината кати-екипно на 40-то ЕП одржано во Тенерифе-Шпанија, во периодот од 13-15.05.2005г.
3. Ивана Димитрова 08-610/1 од 05.02.2007г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 3 место во дисциплината кати-екипно на 40-то ЕП одржано во Тенерифе-Шпанија, во периодот од 13-15.05.2005г.
4. Атанас Стојковски 08-1664/1 од 24.04.2007г. Спортист од меѓународна категорија Кик бокс-освоено 1 место во дисциплината Таи кикбокс во категорија до 91кг. на ЕП одржано во Скопје, РепубликаМакедонија во периодот од 21-26.11.2006г.
5. Сашко Арсовски 08-2451/1 од 29.06.2007г. Спортист од светска категорија Карате-освоено 3 место на ЕП одржано во Братислава-Република Словачка, во периодот од 04-06.05.2007г.
6. Иво Цветковски 08-2452/1 од 29.06.2007г. Спортист од светска категорија Карате-освоено 2место на ЕП одржано во Братислава-Република Словачка, во периодот од 04-06.05.2007г.
7. Аљоша Недев 08-2453/1 од 29.06.2007г. Спортист од меѓународна категорија Традиционално карате-освоено 2 место на ЕП одржано во Скопје, РепубликаМакедонија, во периодот од 26-27.06.2004г.
8. Бојан Наумовски 08-3811/1 од 17.11.2008г. Спортист од меѓународна категорија Традиционално карате-освоено 2 место на ЕП одржано во Скопје, РепубликаМакедонија, во периодот од 26-27.06.2004г.
9. Ивица Гаџовски 08-3812/1 од 17.11.2008г. Спортист од меѓународна категорија Традиционално карате-освоено 2 место на ЕП одржано во Скопје, Република Македонија, во периодот од 26-27.06.2004г.