Категоризирани спортисти 2010

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Дејан Богданов 08-1141/2 од 26.04.2010г. Спортист од меѓународна категорија Борење слободен стил-освоено 5 место во категоријата до 84кг. на ЕП одржано во Баку, Азербејџан, во периодот од 11-15.04.2010г.
2. Дејан Митров 08-1141/4 од 26.04.2010г. Спортист од меѓународна категорија Борење слободен стил-освоено 7 место во категоријата до 66кг. на ЕП одржано во Баку, Азербејџан, во периодот од 11-15.04.2010г.
3. Оливера Наковска Бикова 08-2178/2 од 27.10.2010г. Спортист од светска категорија Спортско стрелаштво за лица со телесен инвалидитет-освоено 5 место во дисциплината воздушен пиштол за жени, на СП одржано во Загреб, Република Хрватска, во периодот од 16-24.07.2010г.
4. Атанас Николовски 08-2450/1 од 29.10.2010г. Спортист од меѓународна категорија Кајак на диви води-освоено 7место во дисциплината кајак едносед на СП одржано во Љубљана, Република Словенија во периодот од 08-12.09.2010г.
5. Жарко Арсовски 08-2706/1 од 01.11.2010г. Спортист од светска категорија Карате-освоено 3место во дисциплината борби до 84кг. на СП одржано во Белград, Република Србија, во периодот од 27-31.10.2010г.
6. Наташа Илиевска 08-938/1 од 10.05.2011г. Спортист од светска категорија Карате-освоено 1 место во дисциплината борби до 55кг. на ЕП одржано во Цирих-Швајцарија, во периодот од 06-08.05.2011г.
7. Сашко Арсовски 08-939/1 од 10.05.2011г. Спортист од меѓународна категорија Карате-освоено 5 место во дисциплината борби до 84кг. на ЕП одржано во Цирих-Швајцарија, во периодот од 06-08.05.2011г.
8. Дејан Богданов 08-1141/2 од 26.04.2010г. Спортист од меѓународна категорија Борење слободен стил-освоено 5 место во категоријата до 84кг. на ЕП одржано во Баку, Азербејџан, во периодот од 11-15.04.2010г.
9. Огнен Груевски 08-1469/2 од 01.11.2010г. Спортист од светска категорија Карате-освоено 3-то место во категоријата до 84кг. во дисциплината борби, на ЕП одржано во Атина, Република Грција, во периодот од 07-09.05.2010г.