Кикбокс спортисти

Роберт Костовски 36417
Столе Јордановски 36270
Мариа Јанева25.03.2001  
Душица Стојанова 37080
Јордан Јованов30.08.1995  
Димитар Вандов 32213
Илија Србиновски37170
Муаремовски Денис14.04.1999 год
Борче Тироски02.01.1994 год
Стефан Сунчевски05.03.1991 год.
Нермин Шабановски28.12.2001 год
Ивана Петковска16.09.2006 год.
Нерљим Шабановски09.12.2000 год.
Стефанија Петковска03.03.2004 год.
Бобан Лукач06.10.2003 год
Музафер Асановски 13.02.1991год.
Никола Бакалов05.01.2001 год.
Бојан Долински16.06.1983 год.
Албена Усеини21.09. 2000 год
Лејла Усеини 10.05.2010 год.
Сандра Митева21.03.2007 год.
Христија Дурдубаковски11.06.1989 год.
Филиз Усеини 16.08.1985 год.
Стефан Ташковски24.01.1989 год.
Костојчиновска Ана07.08.2007 год.
Михаил Стефановски16.09.2009 год.
Митревски Емануела18.03.2004 год.
Цветковска Андреа06.07.2003 год.
Стефановски Иван24.05.2004 год.
Груевски Лука29.04.2007 год.
Мартин Дамчевски14.07. 2001 год.
Стефан Димовски -Чонтев18.01.2004 год
Ана Димовска-Чонтева26.02.2009 год.
Елена Јончевска13.08.2009 год.
Даница Тироска25.05.1988 год
Антонио Мицевски          29.05.1998г.
Анастасија Богдановска   24.12.1997г.
Кристина Димишковска   28.09.1998г.
Филип Синадиновски     10.10.1999г.
Јован Ивановски            03.05.1998г.
Никола Ивановски          01.08.2000г.
Вилијам Додевски           22.04.2003г.
Климент Гроздановски   11.08.1991г.
Мишел Муцунска           04.10.1997г
Никола Стојановиќ         02.09.2011г.
Стефан Стојановиќ          19.06.2008г.
Владимир Јовановски Минов  25.08.1998г
Ана Јаковчевска           28.11.1997г
Мартина Саздова          02.08.1996г.
Дејан Стојчевски             20.01.1982г.
Галина Душански           10.02.1999г.
Ангела Митревска         08.09.1996г.
Марко Арсовски             05.08.1998г.
Магдалена Градовска   10.08.1996г.
Давид Ристовски           25.02.2000г.
БОРЧЕ ИВАНОВСКИ31565
КРИСТИНА СТОЈЧЕВСКА34100
СТЕФАН КРСТЕВСКИ34910
ЕЛЕНА СТОЈЧЕВСКА34853
ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ38712
ДИЛАН ИВАНОВСКИ37998
КИРЧО КОСТАДИНОВСКИ24.05.2002.
ПАВЕЛ ПЕТРОВСКИ38405
АНА ЈОВАНОВСКА37803
МАРКО ПЕТРОВСКИ38382
ПАВЕЛ СТОЈЧЕВСКИ38948
БАНИСЛАВ ЛАЗАРОВ38692
АЛЕКСАНДРО АНГЕЛОВСКИ39696
МАТЕЈ АРСОВСКИ40381
КРИСТИНА СТОЈАНОВСКА01.07.2003.
АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВА36852
ИВАНА СТОИЛОВСКА36803
АНДРЕЈ АРСОВСКИ19.05.2005.
ЕВА ЗЕКОВИЌ27.02.2005.
МАРТИНА ТРАЈКОВА37710
АНДРЕЈ ЃОРЃИЕВСКИ22.02.2005.
Даниел Делев 36934
Симеон Ѓоргиев 36947
Блаже Стоименовски 37288
Кристина Танева       36665
Марио Поп – Ефтимов 36108
Ѓорги Поп – Ефтимов 36913
Филип Грковски 42016
Мартина Стоименовска 05.08/2003  
Моника Иванова 35048
Петре Велков   35699
Ристе Чавков 40484
Јован Чавков 39849
Александар Делиевски01.03.2007   
Драган Пандев  40442
Бранко Пандев 39736
Благој Коцев  38865
Александар Коцев 38049
Ѓорги Петров  38476
Славе Делиевски 37707
Милан Ѓошевски 37359
Асан Есадовски 36414
Витанче Витанов  36778
Ивана Беџовска 36911
Филип Мицевски 37415
ДАРИЈАН ТРАЈАНОВ07/17/94
МАРТИН САЗДОВ09/30/99
ХРИСТИНА ТЕМЕЛКОВСКА36708
МАРТИН ТРАЈАНОВ35407
МАРИЈА ШИКОЛЕ 08/21/97
МАРКО ВУЈИШИЌ02/21/04
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВСКА10/13/97
СЛОБОДА КЕЗУНОВСКИ09/15/83
ДИМЧЕ СТАНКОВСКИ33003
НЕНАД ЈАКИМОВСКИ30687
ДАНИЕЛ КИТАНОВСКИ30532
КАТЕРИНА АРСОВСКА 32514
СИМОН СИМОНОВСКИ33214
ЃОКО БЛАЖЕВСКИ31994
НЕБИ АБДУЛАИ03/19/96
МАТЕЈ БЛАЖЕВСКИ36659
ЕМА ХАЈРАДИНОВИЌ03/31/92
ФИЛИП ИВАНОВСКИ02/13/87
АНА КРСТЕВА11/25/86
АДАМ БУРМУЗОВСКИ33547