Кугларска федерација на Македонија

Информации

Сала КК „Работнички“, Градски парк бб
1000 Скопје

071/ 240 – 280
070/ 270 – 516

Александра Бичиклиски – претседател
Ристо Петров – ген. секретар
Љубомир Тодоровски