Македонска скијачка федерација – клубови

1. СК “Скардус” Гостивар 08-226/1 29.01.2001
2. ЖСД СК “Работнички” Скопје 08-1757/2 27.05.2002
3. СК “Полар” Скопје 08-2289/2 25.07.2002
4. СД “Црвени Стени” Битола 08-3587/2 03.12.2002
5. СК “Мечкин Камен” Крушево 08-3588/2 03.12.2002
6. СК “Шкендија” Тетово 08-575/2 10.12.2002
7. СК “Пелистер” Битола 08-3631/2 10.12.2002
8. СК “Екстрема” Скопје 08-3907/2 11.12.2002
9. СК “Љуботен” Тетово 08-292/2 28.01.2003
10. СК “Тетово” Тетово 08-1019/1 20.03.2003
11. СК “Куманово 2003” Куманово 08-1222/4 15.01.2004
12. СК “Пониква” Кочани 08-1481/4 27.05.2004
13. СК “Молика” Битола 08-1704/4 24.08.2004
14. СК “Скопје” Скопје 08-1803/4 23.08.2006
15. КБиНД  “Олимпик скии”    Крушево 08-183/3 15.02.2013
16. СК “Сноу спорт клуб”          Гостивар 08-477/5 26.04.2013
17. АСК “Скади” Скопје 08-1104/2 26.06.2013
18. ЗСиР “Клуб 28     Велес 08-1080/2 18.06.2015