Мечовалци – тренери

И м еП р ез имеДата на раѓањеКл у б
МаркоИсајловски05.12.1985Ан Гард
ЉубомирШоповски26.01.1955Борец
ЗоранСтојановиќ17.10.1956Вардар
СашоРистоски02.04.1968Вардар
ТомиАлександровски09.08.1958Работнички
БилјанаКузмановска Николовска25.05.1970Ескрим