Мечувалечка федерација на Македонија – клубови

01. МК “Работнички” Скопје 08-1758/1 27.05.2002
02. МК “Ан  гард” Скопје 08-403/2 02.07.2010
03. МК “Победник” Скопје 08-1270/4 16.09.2013
04. МК “Ескрим” Скопје 08-2218/2 14.10..2013
05. МК “Борец” Скопје 08-2226/2 14.10..2013
06. СД.МК “Вардар” Скопје – промена во

Здруж.  “Мечувалечки клуб Вардар“ Скопје

08-627/2

08-469/2

05.06.2000

10.03.2014