Мечувалечка федерација – тренери

1 Марко Исајловски 05.12.1985 Ан Гард
2 Љубомир Шоповски 26.01.1955 Борец
3 Зоран Стојановиќ 17.10.1956 Вардар
4 Сашо Ристоски 02.04.1968 Вардар
5 Томи Александровски 09.08.1958 Работнички
6 Билјана Кузмановска Николовска 25.05.1970 Ескрим