Национална спортска федерација на глуви

Име и презимеГод.раѓањеклуб
Андреј Стојаноски-пливаање Светска категорија34581ПК Бета скопје
Самир Цеховиќ-атлетика Спортска надеж36122СГНМ
Давор Талевски-атлетика Спортсканадеж36320СГНМ
Стефан Ѓиков-пинг понг Спортска надеж35439СГНМ
Бојан Ангелов-футсал33866СДГ Слобода
Јасин Алими-футсал33902СДГ Слобода
Марјан Стевоски-футсал34567СДГ Слобода
Милош Наумовски-футсал30949СДГ Слобода
Никола Јовчевски-футсал32861СДГ Слобода
Сатула Алими-футсал33044СДГ Слобода
Илијаз Бахтијар-футсал30983СДГ Слобода
Роберт Абази-футсал30782СДГ Слобода
Бобан Гурмешевски-футсал27542СДГ Слобода
Аднан Курти-футсал29782СДГ слобода
ФарукКурти-футсал27806СДГ Слобода
Стојан Мицовски-футсал23444СДГ слобода
Стефче Петрушевски-футсал27403СДГ Слобода
Агим Мерсини-футсал30054СДГ Слобода
Дејан Серафимовски-футсал26645СДГ Слобода
Нанчо Трајанов-футсал24399СДГ Слобода
Зафировски Драган-футсал28742СДГ Слобода
Себастјан Зендел-футсал25484СДГ Слобода
Дарко Анастасов-бадминтон35089Прага,Чешка
Гордана Стаматовска-бадминтон35685СГНМ
Доне Димов-стрелаштво33235ССРИ-Струмица
Васил Љомов-стрелаштво27639ССРИ Велес
Светлан Седмаков-срелаштво27785ССРИ Кисела Вода
Данијел Михајловиќ-стрелаштво32399ССРИ К вода
Маркова Маја-куглање27050СГНМ
Марков Васко-куглање25379СГНМ
Методија Зекманов-куглање35345СГНМ
Сенат Османовски-атлетика32330АК Љуботен Тетово
Радмила Периќ-стрелаштво32810ССРИ Гевгелија
Пепица Стојкова-стрелаштво33205ССРИ К.Вода
Шабан Алиевски-пинг понг22329ССРИ Куманово
Златко Ѓорѓиев-пинг понг31886ССРИ Кочани
Демир Зерхан-пинг понг26482ССРИ Куманово
Љупчо Гроздановски-пинг понг23820ССРИ Кочани
Арсим Шабани-атлетика30096ССРИ Тетово
Мендух Хакики-атлетика29874ССРИ Тетово
Љатиф Фазлиу-пинг понг25686ССРИ Куманово
Миле Михајлов-пинг понг21084ССРИ Битола
Јетон Велиу-пинг понг29099НСФГМ Охрид
Христјан Божиновски-пинг понг36036НСФГМ Битола
Ивица Симоновски-пинг понг26375ССРИ К.вода
Томе Стојаноски-атлетика24311НСФГМ Прилеп
Никица Грујиќ-атлетика29338НСФГМ Скопје
Бурхан Махмудовски-атлетика25588НСФГМ Куманово
Мустафа Бекировски-атлетика23582НСФГМ Куманово
Стефан Гиков-футсал35439НСФГМ Неготино
Ѓоко Климовски-стрелаштво23708СК Охрид
Горан митровски-стрелаштво27429ССРИ К.Вода
Арсим Ермулахи-атлетика33256НСФГМ Тетово
Ситки Хакија-атлетика33851НСФГМ Тетово
Катерина Ѓеоргиева-стрелаштво33952ССРИ К.Вода
Снежана Јарчева-стрелаштво33265ССРИ К.Вода
Адријана Грковска-стрелаштво33940ССРИ К.Вода
Мартин Ангелов-стрелаштво27.03.191991СК Битола
Кенан Сефедин-пинг понг30256ССРИ К.Вода
Славчо Манчев-пинг понг и стрелаштво17218ССРИ К.Вода
Џан Ќорбајрам-футсал33404СДГ Слобода
Серџан Османовски-атлетика33847НСФГМ Битола
Цанде Гелов-пинг понг27069НСФГМ неготино
Ангел Милев-пинг понг26622НСФГМ Кавадарци
Панче Андонов=шах17748НСФГМ скопје
Чедомир Трајковски-шах17169НСФГМ скопје
Алим Алиевски-шах24999НСФГМ Скопје
Драги Андоновски-шах22218НСФГМ Скопје
Ѓорѓи Ѓоргиевски-шах21310НСФГМ Скопје
Вукашин Аврамовски-шах17462НСФГМ Скопје