Национална спортска федерација на слепи на Македонија

Информации

Ул. „29. Ноември“ бр. 46
1000 Скопје
070/399-616
dimovkoce@gmail.com
mknssrm@gmail.com

Коце Димов – претседател