Национални спортски федерации

                                              

Федерација на коњички спортови на Македонија

Кугларска федерација на Македонија

Федерација на пеливанско борење на Македонија

Федерација на рекреативен спорт

Македонска серва федерација

Национална спортска федерација на слепи на Македонија

Шаховска федерација на Македонија

Македонска стреличарска федерација

Федерација на лизгачки спортови

Македонска ориентациона федерација

Федерација на училишен спорт на Македонија