Одбојкарска федерација на Македонија – клубови

1. ОК “Македонија”-Струмица 13-1756/147 28.10.1996
2. ОК “Бами-Кор” Тетово 62/188 06.07.2000
3. ОК “Студент-Јуниор” Скопје 08-671/1 08.12.2000
4. ОК “Студент” Скопје 08-685/1 08.12.2000
5. ОК “Струмица” Струмица 08-698/1 08.12.2000
6. ОК “Маслодајна” Велес 08-1309/2 25.04.2001
7. ОК “Лирија” с.Жеровјане Тетово 08-1651/1 23.05.2001
8. ОК “Вардар” Скопје 08-1761/3 24.08.2001
9. ЖОК “Љуботен” Тетово 08-3332/2 22.11.2001
10. ЖОК “Шкендија” Тетово 08-970/2 27.03.2002
11. ЖОК “Олимпик-Волеј” Скопје 08-1248/2 19.04.2002
12. ОК “Медицинска пластика” Тетово 08-1091/2 01.10.2002
13. ОК “Шкендија” Тетово 08-2926/3 01.10.2003
14. ОК “Лешок” с.Лешок 08-3405/2 05.11.2003
15. ОК  “Нико Доага 2005” Крушево 08-2186/3 09.11.2006
16. ОК  “11-ти Октомври –2005”-Прилеп 08-2202/30 09.11.2006
17. ПОК “Безбедност”  Скопје 08-3634/2 21.11.2007
18. ОК”Крушево 2006ГОЛД ТЕКС” Крушево 08-204/1 21.01.2008
19. ОК  “Синалко”     Крушево 08-205/1 21.01.2008
20. ОК  “Струга”    Струга 08-1396/1 19.03.2008
21. ОК “Младост”   Штип 08-1089/2 16.06.2008
22. ЖОК “11Октомври” Прилеп 08-870/2 17.09.2008
23. ОК  “Проволеј-05”  Пробиштип 08-1403/3 23.09.2008
24. ОК “Тинволеј” Пробиштип 08-3709/2 23.12.2008
25. ОК Форца Волеј    Скопје 08-4831/2 31.12.2008
26. ОК “Вардар-жени” Скопје 08-1504/2 11.05.2009
27. ЖОК “Форшпед” Велес 08-1736/2 30.06.2009
28. О.К.”Фит Фан Волеј”-Скопје 08-2592/2 04.09.2009
29. ОК “Планет”   Скопје 08-3340/3 23.11.2009
30. О.К.”Џио Струмица”-Струмица 08-3664/2 0312.2009
31 О.К.”Крива Паланка”-Крива Паланка 08-3552/3 31.12.2009
32. О.К. “Куманово 2002”-Куманово 08-175/2 08.07.2010
33. О.К. “Македонија”-Струмица 08-1821/2 16.09.2010
34. О.К. “Куманово”-Куманово 08-2478/2 19.10.2010
35. О.К.”Бест Волеј”-Скопје 08-2925/2 19.10.2010
36. ЖОК “Борец – Брако” Велес 08-693/2 05.04.2011
37. ОК “Борец – Брако” Велес 08-692/2 05.04.2011
38. OK” Јаната  Волеј“ –Скопје 08-813/2 05.05.2011
39. ЖЕЛЕЗ. ОК “Работнички” Скопје 08-1712/6 30.12.2011
40. О.К ”Сушево”  – с.Сушево / Василево 08-905/1 20.04..2012
41. О.К ”Пробиштип”  – Пробиштип 08-233/1 28.01.2014
42. О.К ”Пелистер Волеј”  – Битола 08-1531/4 14.10.2014
43. О.К ”Скопје Волеј”  – Скопје 08-1757/2 21.11.2014
44. ОК “Одбојкарска Академија Бубе  Волеј‘‘ Скопје 08-677/2 16.04.2014
45. ОК “Виола Волеј ” Велес 08-1473/3 10.10. 2014
46. Ж.О.К “Рботнички  Жени ” Скопје 08-1499/2 17.10. 2014
47. З.П.Р. на О “Пелистер Волеј ” Битола 08-1531/4 14.11. 2014
48. О.К ”Работнички Скопје”  – Скопје 08-51/1 13.01.2015
49. О.К ”Виктори Волеј”  – Струмица 08-2290/2 04.11.2015
50. О.К ”Наковски Волеј”  – Струмица 08-2336/2 16.11.2015
51. О.К ”Либеро”     Скопје 08-83/1 18.01.2016
52. О.К ”Сити Волеј Славков”     Скопје 08-1036/2 01.09.2016
  ТРГОВСКИ ДРУШТВА    
       
            1. ДзаУ “ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ ОКТА ВОЛЕЈ ДООЕЛ“   Тетово 08-1580/2 06.11.2014