Одбојка – тренери

РИЧЛИЕВ КИРИЛ 18.01.1967 Тренер (C)

1 Жабев Петре 28.01.1975 Тренер (C) 013
2 Миланов Трајче 22.10.1994 Тренер (C)
3 Николов Дарко 15.12.1973 Тренер (C)

1 Ѓорковски Предраг 30.04.1971 Тренер (C)
2 Серафимовски Мирослав 26.10.1978 Тренер (C)
3 Ристоски Љупчо 12.05.1985 Тренер (C)

2 СТОЈАНОВ МИТКО 01.04.1969 Тренер (C)

2 Димитров Зоран 09.07.1981 Тренер (C)

2 Манасов Игор 28.06.1978 Тренер (C)
3 Трајчевски Влатко 22.12.1982 Тренер (C)

1 БЕЈТУЛА ЕМИНИ 08.10.1975 Тренер (C)
2 ФЛУТУРИМ МУСТАФА 19.09.1996 Тренер (C)

1 ФЕРАТИ АКИК 10.05.1962 Тренер (C)