Правилник за прибирање на средства од Игрите на Среќа