РЕГИСТЕР НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ КОИ ОСТВАРИЛЕ СПОРТСКА КАТЕГОРИЈАВО1996,1997 и 1998 година

 

Ред. бр.

 

Име и презиме

на спортистот

 

Број на решение

 

 

Стекната спортска категорија

Остварен резултат на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1. Шабан Трстена 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од светска категорија Борење-слободен стил, за освоено 5 место во категорија до 57кг., наXXVI Олимписки игри одржани во Атланта-САД, во периодот од 19.07.1996 до 04.08.1996г.
2. Гордана Нацева 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.)во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
3. Оксана Маслова 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
4. Индира Кастратовиќ 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
5. Валентина Радуловиќ 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
6. Милева Велкова 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
7. Мирјана Чупиќ 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
8. Лариса Кисељева 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
9. Билјана Наумоска 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
10. Љубица Георгиева 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
11. Марина Абрамова 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
12. Дана Филипова 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
13. Надежда Ташчи 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
14. Клара Боева 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
15. Елма Пршеш 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Ракомет-за освоено 7 место на СП во ракомет (ж.) во Германија, во периодот од 30.11.1997-14.12.1997г.
16. Влатко Соколов 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Борење-за освоено 11-то место во категорија до 48кг. на XXVI Олимписки игри одржани во Атланта-САД, во периодот од 19.07.1996 до 04.08.1996г.
17. Александар Маленко 13-2001/14 од 10.02.1998г. Спортист од меѓународна категорија Пливање-1 место на ЕП во дисциплината 200м. делфин во младинска конкуренција, одржано во Копенхаген-Данска, во периодот од 07-10.08.1996г.