спортска надеж 2008

ед. Бр.    И гр. А. Екипни спортови  – Фудбал    Дата, месец, година на раѓање и место
Име, татково име и презиме на спортистот
1.    Стефан Драги Ристовски    роден 12.02.1992г., во Скопје
2.    Илија Горанчо Несторовски    роден 12.03.1990г., во Прилеп
3.    Драган Васе Ѓорѓиев    роден 16.12.1990г., во Радовиш
4.    Тоди Јован Василев    роден 05.07.1990г., во Струмица
5.    Фљамур Зибер Таири    роден 24.11.1990г., во Струга
6.    Стефан Ацо Спировски    роден 23.08.1990г., во Битола
7.    Никола Душко Анѓелковски    роден 04.09.1990г., во Скопје
8.    Ѓорѓи Душко Танушев    роден 07.01.1991г., во Струмица
9.    Емир Неџат Шабани    роден 02.01.1990г., во Скопје
10.    Филип Влатко Мишевски    роден 01.11.1991г., во Скопје
11.    Ристо Никола Ристов    роден 16.08.1990г., во Струмица
12.    Горан Владо Силјановски    роден 01.07.1990г., во Тетово
13.    Кире Павле Ристевски    роден 22.10.1990г., во Битола
14.    Митко Драги Мавров    роден 08.04.1991г. во Струмица
15.    Александар Љупчо Јефтимов    роден 22.12.1991г., во Виница
16.    Буљамин Хасан Шабани    роден 30.01.1991г., во Куманово
17.    Александар Славе Вељановски    роден 09.08.1991г., во Битола
18.    Роберт Илија Лазаровски    роден 19.09.1990г., во Гевгелија
19.    Мирко Никола Ивановски    роден 31.10.1989г., во Битола
20.    Бетим Лазим Алију    роден 17.03.1989г., во Скопје
21.    Мустафа Асан Бурхан    роден 22.02.1990г., во Скопје
22.    Благој Илчо Гуцев    роден 22.03.1990г., во Струмица
23.    Филип Мирко Петров    роден 23.02.1989г., во Скопје
24.    Дарко Мите Божинов    роден 06.01.1989г., во Струмица
25.    Арѓент Нахи Гафури    роден 01.02.1989г., во Тетово
26.    Марјан Игор Алтипармаковски    роден 18.07.1991г., во Битола
27.    Филип Саше Петковски    роден 24.05.1990г., во Скопје
28.    Марко Илија Костенцовски    роден 08.10.1989г., во Скопје
29.    Дарко Панче Мицевски    роден 12.04.1992г., во Скопје
30.    Дино Илија Најдовски    роден 08.05.1992г.,во Скопје
31.    Бојан Бранко Јакимовски    роден 04.06.1992г., во Скопје
32.    Шенол Хамди Меди    роден 17.01.1993г., во Охрид
33.    Наташа Ордан Андонова    родена 04.12.1993г., во Неготино
34.    Сијче Ордан Андонова    родена 27.11.1992г., во Неготино
35.    Цветанка Љупчо Петрова    родена 07.11.1991г., во Велес
36.    Мартина Јанко Атанасова    родена 01.12.1990г., во Велес
37.    Младена Марјан Петрова    родена 10.02.1993г., во Кочани
38.    Мартина Марјан Димовска    родена 18.09.1992г., во Прилеп
39.    Бојана Славе Иванова    родена 16.11.1993г., во Гевгелија
40.    Ленче Бошко Андреевска    родена 13.08.1992г., во Велес
41.    Елена Диме Наумоска    родена 06.04.1994г., во Прилеп
42.    Радица Тони Дукова    родена 02.02.1992г., во Велес
43.    Мирче Слободан Стојанов    роден 18.03.1992г., во Велес
44.    Стефан Петар Ветаџокоски    роден 27.03.1992г., во Прилеп
45.    Јакуп Ќазим Јакупов    роден 22.01.1992г., во Струмица
46.    Дарко Душан Стојанов    роден 08.05.1991г., во Велес
47.    Методија Ќиро Илов    роден 06.03.1992г., во Кавадарци
48.    Мартин Кире Темчев    роден 29.07.1992г., во Скопје
49.    Бобан Ристе Давчевски    роден 04.04.1992г., во Скопје
50.    Петар Јово Димитриевиќ    роден 13.07.1992г., во Неготино
51.    Бојан Ласте Ивановски    роден 18.02.1992г., во Куманово
52.    Зоран Диме Тасески    роден 14.05.1991г., во Скопје
53.    Димитар Тони Петрушев    роден 30.05.1989г., во Штип
54.    Стојан Љубиша Ѓуроски    роден 06.11.1991г., во Гостивар
55.    Марјан Душко Тодоров    роден 03.05.1991г., во Скопје
56.    Владимир Југослав Диковски    роден 29.09.1991г., во Скопје
57.    Мартин Јорданчо Давитков    роден 29.08.1991г., во Скопје
58.    Џанер Сермет Осман    роден 12.07.1991г., во Охрид
59.    Коста Васко Гаќидев    роден 09.05.1991г., во Скопје
60.    Ивица Мијалчо Димчевски    роден 27.06.1989г., во Скопје
61.    Иван Горан Јанков    роден 16.07.1991г., во Скопје
62.    Владимир Јосиф Брчков    роден 29.12.1989г., во Велес
63.    Марко Мирче Симоновски    роден 28.06.1989г., во Скопје
64.    Бојан Чедо Крстевски    роден 04.06.1989г., во Скопје
65.    Лазар Мијалче Петров    роден 05.04.1991г., во Кочани
66.    Стефан Славчо Видински    роден 08.02.1992г., во Скопје
67.    Владимир Дејан Готиќ    роден 01.03.1992г., во Скопје
68.    Александар Гоце Којчевски    роден 23.09.1992г., во Скопје
69.    Бранко Воислав Гавриловски    роден 04.04.1992г., во Гостивар
70.    Дарко Ацо Ѓорѓиевски    роден 16.08.1992г., во Скопје
71.    Ненад Драган Станков    роден 16.01.1992г., во Скопје
72.    Дино Сеад Крезовиќ    роден 03.01.1992г., во Скопје
73.    Марко Зоран Здравковски    роден 04.09.1993г., во Скопје
74.    Димитар Зоран Делипетров    роден 26.03.1992г., во Штип
75.    Никола Леонид Гајдаџиев    роден 02.04.1992г., во Скопје
76.    Горјан Љубомир Марковски    роден 19.06.1992г., во Скопје
77.    Бојан Коле Крстевски    роден 26.11.1992г., во Скопје
78.    Јелена Светислав Антиќ    родена 17.06.1991г., во Скопје
79.    Анџелика Љубиша Митрашиновиќ    родена 25.08.1993г., во Скопје
80.    Ана Горан Тантуровска    родена 19.08.1990г., во Скопје
81.    Арнела Абдула Хоџа    родена 27.03.1991г., во Скопје
82.    Ема Сашо Решкоска    родена 18.04.1990г., во Охрид
83.    Бисера Никола Божиновска    родена 13.07.1990г., во Скопје
84.    Бисера Трајче Рајчиноска    родена 22.09.1990г., во Струга
85.    Ана Александар Догазанска    родена 07.09.1990г., во Куманово
86.    Александра Ице Павловска    родена 29.12.1990г., во Битола
87.    Сања Звонко Раденковиќ    родена 20.03.1991г., во Скопје
88.    Симона Горан Јаневска    родена 17.09.1990г., во Скопје
89.    Едина Амди Муса    родена 07.08.1991г., во Скопје
90.    Бисера Миле Стојаноска    родена 14.09.1988г., во Скопје
91.    Зорица Драги Ацковска    родена 28.10.1988г., во Скопје
92.    Ханка Амди Муса    родена 13.12.1989г., во Скопје
93.    Владимир Гоце Спировски    роден 13.04.1990г., во Битола
94.    Никола Цвете Маркоски    роден 22.05.1990г., во Струга
95.    Виктор Зоран Петковски    роден 18.06.1990г., во Скопје
96.    Дарко Бранко Георгиевски    роден 03.02.1992г., во Скопје
97.    Дејан Пепи Манасков    роден 26.08.1992г., во Крегеј-Франција
98.    Жарко Тихомир Пешевски    роден 11.04.1991г., во Скопје
99.    Ивица Ладе Лазаревски    роден 28.12.1991г., во Велес
100.    Петар Крсте Јовановски    роден 22.07.1990г., во Струга
101.    Ненад Зоран Смоковски    роден 18.01.1990г., во Скопје
102.    Миле Трајче Ордев    роден 11.08.1991г., во Велес
103.    Миролав Цане Бошевски    роден 23.02.1991г., во Битола
104.    Антонио Горде Пешевски    роден 23.12.1990г., во Скопје
105.    Гоце Јова Ојлески    роден 10.10.1989г., во Струга
106.    Бобан Зоран Блажевски    роден 06.04.1989г., во Струга
107.    Игор Љупчо Трајковски    роден 15.01.1989г., во Битола
108.    Константин Ристе Вешовски    роден 08.05.1989г., во Струга
109.    Горан Јонче Милковски    роден 16.07.1989г., во Велес
110.    Александар Љубиша Ангеловски    роден 07.03.1989г., во Струга
111.    Драган Љупчо Јанев    роден 16.03.1989г., во Скопје
112.    Стефан Дејан Кимевски    роден 31.12.1990г., во Куманово
113.    Фросина Драги Крстевска    роден 16.01.1991г., во Скопје
114.    Елизабета Миодраг Стојановиќ    родена 03.11.1989г., во Скопје
115.    Ивана Ангел Николовска    родена 12.03.1990г., во Велес
116.    Кристина Орде Илиеска    родена 28.04.1989г., во Прилеп
117.    Менча Митко Јошева    родена 04.04.1991г., во Кавадарци
118.    Анастасија Миле Шулеска    родена 22.09.1991г., во Струга
119.    Ива Ванчо Стојковска    родена 23.01.1991г., во Скопје
120.    Цветанка Блажо Срњакова    родена 14.04.1992г., во Кавадарци
121.    Симона Борче Николовска    родена 23.02.1991г., во Скопје
122.    Елена Новко Ѓорѓиевска    родена 27.03.1990г., во Струга
123.    Марија Ѓорѓи Штериова    родена 19.03.1991г., во Скопје
124.    Ивана Марианчо Петковска    родена 12.04.1990г., во Скопје
125.    Елена Перица Димовска    родена 18.04.1990г., во Куманово
126.    Зорица Бранко Десподовска    родена 20.12.1991г., во Скопје
127.    Беба Бујар Белма    родена 07.12.1989г., во Гостивар
128.    Анета Миле Анчева    родена 02.10.1990г., во Штип
129.    Теодора Ванчо Ефремова    родена 17.05.1990г., во Скопје
130.    Савица Маркица Мркиќ    родена 26.09.1991г., во Велес
131.    Наташа Драган Антиќ    родена 01.09.1993г., во Скопје
132.    Маја Светлан Трпковска    родена 27.05.1992г., во Скопје
133.    Павлинка Ване Димитриева      родена 18.12.1992г., во Струмица
134.    Верица Андон Василева        родена 18.12.1991г., во Струмица
135.    Елена Јован Андреева    родена 03.08.1990г., во Велес
136.    Емилија Јордан Ивановска    родена 07.01.1993г., во Велес
137.    Сандра Роберт Ноневска    родена 19.02.1992г., во Велес
138.    Ивана Сашко Анастасова        родена 07.02.1992г., во Скопје
139.    Марија Небојша Живковиќ    родена 04.12.1992г., во Скопје
140.    Уна Зоран Карановиќ    родена 26.03.1991г., во Скопје
141.    Марија Илчо Коцевска    родена 04.08.1992г., во Скопје
142.    Ива Тони Блажевска    родена 21.11.1992г., во Тетово
143.    Николина Раде Благојевска     родена 24.02.1990г., во Тетово
144.    Наташа Бошко Стојаноска      родена 03.10.1992г., во Тетово
145.    Марија Томислав Кајсторовска       родена 18.11.1990г., во Скопје
146.    Александар Никола Љафтов    роден 15.08.1990г., во Струмица
147.    Ристо Трајко Николов    роден 05.10.1990г., во Струмица
148.    Ѓорѓи Ацо Ѓоргиев    роден 22.05.1992г., во Струмица
149.    Александар Кирил Ричлиев     роден 11.06.1991г., во Струмица
150.    Ице Ацо Колев    роден 05.08.1991г., во Струмица
151.    Методија Марјан Басароски    роден 17.10.1993г., во Прилеп
152.    Марко Илчо Михајловски    роден 28.12.1990г., во Скопје
153.    Перица Душко Галески    роден 25.09.1989г., во Тетово
154.    Златко Миле Николовски     роден 04.02.1991г., во Штип
155.    Матеј Константин Митев    роден 24.12.1991г., во Велес
156.    Сашко Звонко Ивковиќ    роден 29.11.1992г., во Велес
157.    Филип Ацо Блажовски    роден 31.07.1990г., во Скопје
158.    Игор Златко Димковски    роден 27.08.1991г., во Тетово
159.    Милош Зоран Петровиќ    роден 13.08.1992г., во Скопје
160.    Иван Синиша Андонов    роден 22.10.1989г., во Штип
161.    Стефан Сашко Јанев    роден 26.08.1992г., во Штип
162.    Мартин Миле Стоиловски    роден 03.04.1994г., во Штип
163.    Ивана Тончек Рожман    родена 14.07.1989г., во Скопје
164.    Христина Љупчо Ристеска    родена 21.12.1991г., во Прилеп
165.    Александра Орде Спасеска    родена 25.07.1990г., во Прилеп
166.    Кристиан Лазе Ефремов    роден 31.08.1990г., во Велес
167.    Јованче Жарко Јанковски    роден 09.06.1990г., во Велес
168.    Славчо Јовица Мирчевски    роден 27.07.1991г., во Охрид
169.    Александра Ице Митроска    родена 30.03.1992г., во Прилеп
170.    Борче Јован Димитров    роден 02.05.1989г., во Кавадарци
171.    Катерина Марјан Станкоска    родена 02.04.1990г., во Прилеп
172.    Ангела Марјан Трендафилоска    родена 10.07.1991г., во Прилеп
173.    Мартин Роберт Нуцовски    роден 03.09.1989г., во Скопје
174.    Симона Драган Трајановска    родена 13.06.1991г., во Кавадарци
175.    Фросина Љупчо Ристеска    родена 21.12.1991г., во Прилеп
176.    Елизабета Зоран Филкова    родена 28.05.1993г., во Тетово
177.    Бојан Маријан Милчевски    роден 05.05.1992г., во Скопје
178.    Тодорче Златко Ангелов    роден 25.02.1991г., во Штип
179.    Виктор Винко Димитровски    роден 02.03.1991г., во Делчево
180.    Горан Златко Ангелов    роден 28.07.1989г., во Штип
181.    Давор Зоранче Тасев    роден 28.05.1990г., во Штип
182.    Аце Кире Арсов    роден 07.07.1990г., во Штип
183.    Шпетим Емин Садики    роден 14.08.1989г., во Дизелдорф-Германија
184.    Александар Анче Павлев    роден 23.04.1990г., во Кочани
185.    Даниел Живко Филипов    роден 23.12.1991г., во Кочани
186.    Саше Коле Јосифов    роден 03.02.1990г., во Штип
187.    Руфат Селајдин Исмаили    роден 07.01.1990г., во Скопје
188.    Александар Јосиф Ѓорѓиев    роден 02.09.1989г., во Радовиш
189.    Влатко Јован Јованов    роден 14.11.1991г., во Радовиш
190.    Озган Севдали Бајрамов    роден 04.01.1990г., во Радовиш
191.    Горан Коце Шаматовски    роден 16.09.1991г., во Радовиш
192.    Валон Адем Иљази    роден 11.10.1991г., во Тетово
193.    Фатлум Петрит Жута    роден 18.09.1988г., во Струга
194.    Мендо Јахир Џеладин    роден 26.01.1993г., во Гифхорн- Германија
195.    Бојан Борис Ристески    роден 19.09.1989г., во Охрид
196.    Димитар Стојанче Ташков    роден 01.05.1989г., во Штип
197.    Афет Хајредин Харедини    роден 14.08.1990г., во Скопје
198.    Николче Момчило Митевски    роден 27.03.1993г., во Куманово
199.    Митре Лазо Петров    роден 22.05.1991г., во Штип
200.    Мартин Слободан Алексов    роден 31.01.1992г., во Штип
201.    Мартин Димитар Георгиев    роден 11.03.1992г., во Штип
202.    Сашо Стојан Лескароски    роден 29.04.1989г., во Охрид
203.    Бојан Бошко Јованов    роден 08.03.1990 г., во Скопје
204.    Елена Зоран Поповска    родена 06.01.1990 г., во Скопје
205.    Небојша Миодраг Павичевиќ    роден 20.06.1991г., во Скопје
206.    Александар Милорад Јеремиќ    роден 27.04.1991 г., во Скопје
207.    Моника Златко Спасова    родена 26.10.1990 г., во Скопје
208.    Симона Коста Маринова    родена 02.07.1994 г., во Скопје
209.    Марко Боро Блажевски    роден 10.11.1992 г., во Скопје
210.    Мирјана Митко Стојанова    родена 15.07.1992 г., во Скопје
211.    Јулија Зоран Владимирова    родена 20.10.1990г., во Скопје
212.    Нена Љубиша Николовска    родена 07.10.1992г., во Скопје
213.    Ненад Зоран Тасевски    роден 15.09.1993 г., во Скопје
214.    Ирма Милчо Мицевска    родена 21.04.1993 г., во Скопје
215.    Филип Дејан Димовски    роден 07.12.1992 г., во Скопје
216.    Марко Марјан Гигоски    роден 30.01.1992 г., во Скопје
217.    Вера Боро Блажевска    родена 20.09.1994 г., во Скопје
218.    Горазд Стефан Чепишевски    роден 16.03.1993 г., во Скопје
219.    Тијана Звонко Тасевска    родена 24.09.1994 г., во Скопје
220.    Филип Данчо Велковски    роден 26.12.1990 г., во Скопје
221.    Дамјан Сашо Петровски    роден 06.11.1993 г., во Скопје
222.    Константин Драган Битраков    роден 20.12.1993 г., во Скопје
223.    Амелија Виорел Уце    родена 31.10.1993г., во Кикинда-Р. Србија
224.    Ивона Миле Крстева    родена 16.02.1994г., во Кавадарци
225.    Кристијан Јованче Станојковски    роден 29.12.1994г., во К.Паланка
226.    Стефан Драги Младеновски    роден 06.02.1993г., во Скопје
227.    Дијана Драги Ристовска    родена 18.04.1991г., во К.Паланка
228.    Билјана Атанас Младенова    родена 17.06.1990г., во Кавадарци
229.    Јулијана Трајче Пеовска    родена 17.01.1991г., во Кавадарци
230.    Виорел Лучијано Уце    роден 27.02.1992г., во Кикинда-Р. Србија
231.    Роберт Стојанче Стаменковски    роден 16.07.1992г., во К.Паланка
232.    Мики Зоран Петковски    роден 24.08.1991г., во К.Паланка
233.    Предраг Јовица Гелевски    роден 05.12.1991г., во Куманово
234.    Стефан Јончо Сарафоновски    роден 02.05.1991г., во Куманово
235.    Мартин Сашо Спасовски    роден 19.12.1990г., во Куманово
236.    Стефан Марјан Петровски    роден 02.11.1991г., во Куманово
237.    Дејан Иван Борисов    роден 07.09.1990г., во Скопје
238.    Лазар Љупчо Лазарески    роден 20.07.1990г., во Гостивар
239.    Дардан Ибро Дехари    роден 23.08.1990г., во Тетово
240.    Љубе Михајло Маркоски    роден 13.02.1990г., во Крушево
241.    Влатко Љупчо Филипов    роден 01.06.1991г., во Кочани
242.    Дејан Аце Стојаноски    роден 03.08.1990г., во Крушево
243.    Георги Роберт Костадиновски    роден 21.12.1991г.г., во Крушево
244.    Ана Митко Ангелов    родена 24.09.1992г., во Кочани
245.    Андреа Горан Угриноска    родена 29.09.1992г., во Скопје
246.    Иво Винко Корчуланин    роден 13.05.1990г., во Битола
247.    Давид Марјанчо Атанасовски    роден 18.02.1991г., во Скопје
248.    Надица Јано Апостоловска    родена 12.11.1988г., во Кавадарци
249.    Иван Лазар Димитров    роден 21.02.1990г., во Скопје
250.    Никола Звонко Илиев     роден 22.07.1991г., во Кавадарци
251.    Милан Атанас Коцевски    роден 19.07.1989г., во Скопје
252.    Елена Јано Апостоловска    родена 03.06.1991г., во Кавадарци
253.    Ана Марија Андреа Најдова    родена 24.11.1990г., во Скопје
254.    Бобан Наум Апостолоски    роден 19.09.1996г., во Охрид
255.    Мартин Иванчо Ивановски    роден 26.01.1993г., во Битола
256.    Тамара Николче Трајковска    родена 19.10.1994г., во Битола
257.    Стефана Слаѓан Нисиќ    родена 12.10.1995г., во Скопје
258.    Атила Ибраим Шабани    роден 04.01.1991г., во Скопје
259.    Игор Димче Стефановски    роден 19.12.1993г., во Велес
260.    Иван Миле Лајлушев    роден 27.03.1994г., во Велес
261.    Марјан Јованче Бабунски    роден 04.08.1990г., во Велес
262.    Борче Цветан Мирчевски    роден 11.01.1992г., во Велес
263.    Илија Љупчо Мартиновски    роден 03.08.1989г., во Прилеп
264.    Томислав Зоран Јотовски    роден 27.10.1990г., во Скопје
265.    Шендрит Агрон Деари    роден 11.02.1989г., во Гостивар
266.    Стефан Владимир Мицов    роден 12.08.1992г., во Скопје
267.    Димитар Чедо Ристовски    роден 05.01.1992г., во Скопје
268.    Александар Златко Јордановски    роден 14.08.1992г., во Прилеп
269.    Данил Бранимир Зеленков    роден 15.04.1994г., во Скопје
270.    Александра Љубе Јосифоска    родена 03.05.1991г., во Прилеп
271.    Ива Љубомир Лепчевска    родена 25.05.1992г., во Скопје
272.    Лина Владимир Ѓорческа    родена 03.08.1994г., во Скопје
273.    Дамјан Владимир Деспотовски    роден 01.03.1991г., во Скопје
274.    Мартин Јован Иван Рангелов    роден 11.09.1993г., во Скопје
275.    Игор Љупчо Андоновски    роден 21.03.1994г., во Скопје
276.    Дамјан Драган Домазетовски    роден 08.02.1995г., во Скопје
277.    Стефан Русе Николовски    роден 02.09.1994г., во Скопје
278.    Галиб Едруан Мекиќ    роден 08.08.1995г., во Прилеп
279.    Ива Љубиша Најденова    родена 15.02.1994г., во Скопје
280.    Васка Горан Трајкова    родена 24.03.1994г., во Велес
281.    Миа Ѓорѓи Јованова    родена 09.06.1995г., во Скопје
282.    Магдалена Тони Стоилковска    родена 12.04.1996г., во Скопје
283.    Александар Павле Константинов    роден 11.05.1998г., во Скопје
284.    Игор Александар Петровски    роден 29.04.1994г., во Тетово
285.    Бојана Томислав Бејатовиќ    родена 15.11.1994г., во Скопје
286.    Драгана Љупчо Николовска    родена 31.08.1996г., во Белград-Р. Србија
287.    Александар Зоран Димовски    роден 02.05.1994г., во Скопје
288.    Никола Бошко Николовски    роден 17.09.1998г., во Скопје
289.    Кренар Асип Таири    роден 14.06.1996г., во Скопје
290.    Моника Зоран Стојковска    родена 28.05.1993г., во Скопје
291.    Симона Сашко Лакинска    родена 26.04.1999г., во Скопје
292.    Тони Петар Лазов    роден 12.05.2000г., во Неготино
293.    Бојан Тодор Јаневски    роден 08.10.1990г., во Скопје
294.    Александар Маријан Арсовски    роден 05.07.1990г., во Скопје
295.    Дарко Благоја Недановски    роден 29.03.1991г., во Скопје
296.    Марио Маријан Синадиновски    роден 27.08.1992г., во Скопје
297.    Марко Даниела Трајковски    роден 17.07.1997г., во Скопје
298.    Александар Дејан Николовски    роден 03.02.1994г., во Скопје
299.    Мартин Стефан Пулејковски    роден 25.08.1992г., во Скопје
300.    Кристијан Горан Манасков    роден 12.09.1992г., во Скопје
301.    Димитар Владимир Димовски    роден 09.08.1992г., во Скопје
302.    Димитар Тодор Стојчев    роден 29.06.1992г., во Скопје
303.    Марко Зоран Новковиќ    роден 03.03.1995г., во Скопје
304.    Јован Мишо Димов    роден 10.08.1995г., во Скопје
305.    Емануел Глишо Ристески    роден 02.02.1996г., во Скопје
306.    Кристијан Звонко Панковски    роден 13.10.1996г., во Скопје
307.    Фетије Аљуш Елези    родена 27.04.1995г., во Скопје
308.    Христијан Сашо Илиоски    роден 02.09.1991г., во Битола
309.    Ристо Ѓорѓи Вуков    роден 30.07.1995г., во Скопје
310.    Мартин Милорад Костовски    роден 16.07.2000г., во Франкфурт-Германија
311.    Леона Сашо Кекиќ    родена 30.12.2000г., во Скопје
312.    Раде Зоран Гавриловски    роден 25.11.1991г., во Скопје
313.    Кристијан Сашо Дешлиев    роден 19.05.1995г., во Скопје
314.    Мартин Милан Јованоски    роден 07.03.1990г., во Прилеп
315.    Никола Ангел Сионов    роден 09.02.1993г., во Охрид
316.    Адријана Глигор Јаулеска    родена 04.06.1993г., во Скопје
317.    Марко Тома Пирузе    роден 04.08.1992г., во Охрид
318.    Ангела Петко Негриеска    родена 11.06.1993г., во Струга
319.    Александра Зоран Ивановска    родена 31.10.1989г., во Охрид
320.    Иван Томе Крстевски    роден 05.07.1993г., во Битола
321.    Дино Дамир Бошњак    роден 19.02.1994г., во Прилеп
322.    Даниел Горан Стојановски    роден 27.09.1994г., во Скопје
323.    Андреа Тони Петрушевски    роден 18.11.1996г., во Скопје
324.    Александар Трајче Наумоски    роден 02.05.1997г., во Прилеп
325.    Теодора Благој Секуловска    роден 06.08.1993г., во Битола
326.    Мартина Благој Шипинкаровска    родена 29.07.1994г., во Битола
327.    Сања Јове Михајловска    родена 15.03.1994г., во Битола
328.    Јулијана Пеце Саламовска    родена 27.05.1997г., во Битола
329.    Ивана Зоран Јанкоска    родена 23.10.1996г., во Прилеп
330.    Васил Александар Пујовски    роден 12.12.1995г., во Скопје
331.    Ема Влатко Стефановска    родена 16.06.1995г., во Скопје
332.    Марко Светозар Накиќ    роден 02.01.1994г., во Скопје
333.    Ведран Михајло Здравковски    роден 25.09.1997г., во Скопје
334.    Мартин Марјан Стојановски    роден 16.03.1990г., во Скопје
335.    Ина Горан Стефановска    родена 26.08.1997г., во Скопје
336.    Филип Спиро Михајловски    роден 08.08.1991г., во Скопје
337.    Драгана Диме Волкановски    роден 06.06.1993г., во Скопје
338.    Дариа Диме Стефановска    родена 09.10.1997г., во Скопје
339.    Деа Михајло Здравковска    родена 20.07.1994г., во Скопје
340.    Ердал Фарук Лушо    роден 24.01.1994г., во Струга
341.    Димитар Љупчо Поп-Стефанија    роден 07.11.1995г., во Охрид
342.    Мартина Васо Каневче    родена 14.03.1994г., во Охрид
343.    Славчо Стефан Мошоски    роден 16.02.1992г., во Охрид
344.    Александра Владимир Заричин    родена 09.07.1991г., во Охрид
345.    Климе Перо Колески    роден  31.03.1991г., во Охрид
346.    Александар Стефан Фармакоски    роден 31.05.1992г., во Охрид
347.    Мери Иван Радичевска    родена 14.07.1989г., во Скопје
348.    Велерда Адем Селими    родена 16.08.1989г., во Струга
349.    Никола Милан Димитријевиќ    роден 22.09.1996г., во Скопје
350.    Румена Раде Балшевска    родена 09.01.1990г., во Скопје
351.    Ирена Панче Нефтенова    родена 28.09.1990г., во Скопје
352.    Кристина Ненад Јовановска    родена 21.09.1990г., во Скопје
353.    Атанас Петре Марковски    роден 03.07.1989г., во Скопје
354.    Ивана Владо Ангелевска    родена 01.09.1991г., во Скопје
355.    Моника Ѓорѓи Стефановска    родена 24.07.1991г., во Скопје
356.    Наташа Ѓорѓи Стефановска    родена 16.06.1989г., во Скопје
357.    Берат Башким Јакупи    роден 29.05.1993г., во Гостивар
358.    Пулексенија Стеван Јованоска    родена 11.07.1993г., во Прилеп
359.    Филип Кирил Сливјаноски    роден 26.05.1989г., во Прилеп
360.    Симона Бошко Заборска    родена 16.10.1994г., во Скопје
361.    Васил Гоце Бешлиев    роден 02.01.1996г., во Скопје
362.    Марија Мирјанчо Тодосиева    родена 04.01.1992г., во Скопје
363.    Мартин Дејан Петрески    роден 06.01.1991г., во Прилеп
364.    Александар Зоран Јаневски    роден 29.08.1991г., во Скопје
365.    Ваљон Агуш Алили    роден 18.01.1993г., во Куманово
366.    Мурсељ Сабедин Мисини    роден 02.10.1994г., во Куманово
367.    Тодор Стеван Ристески    роден 13.03.1992г., во Прилеп
368.    Даниел Сашо Петкоски    роден 22.02.1992г., во Вилхелмсхавен-Германија
369.    Дејан Раде Црничиќ    роден 12.01.1992г., во Скопје
370.    Давид Игор Јовевски    роден 06.12.1994г., во Скопје
371.    Кирил Никола Стојаноски    роден 27.05.1992г., во Прилеп
372.    Никола Рубин Мирчески    роден 02.12.1993г., во Прилеп
373.    Горан Зоран Василевски    роден 24.12.1992г., во Скопје
374.    Мартин Љупче Томоски    роден 25.01.1992г., во Скопје
375.    Марија Димче Матракоска    родена 01.04.1994г., во Прилеп
376.    Христијан Војне Брсакоски    роден 08.02.1993г., во Прилеп
377.    Никола Коста Гошевски    роден 27.05.1991г., во Скопје
378.    Вања Сашо Каљков    роден 06.03.1991г., во Скопје
379.    Ристе Живко Волчев    роден 22.11.1990г., во Неготино
380.    Александар Ангел Бузлиев    роден 29.03.1994г., во Скопје
381.    Матеј Бранко Ангеловски    роден 27.07.1993г., во Скопје
382.    Наташа Љупчо Неделковски    родена 11.06.1990г., во Скопје
383.    Кристина Љупчо Стојчевска    родена 11.05.1993г., во Делчево
384.    Елена Љупчо Стојчевска    родена 03.06.1995г., во Делчево
385.    Дејан Драги Станковски    роден 29.12.1990г., во Скопје
386.    Нинослав Ацо Саботковски    роден 07.09.1991г., во Скопје
387.    Мики Фиданчо Ивановски    роден 27.10.1988г., во Делчево
388.    Кристијан Љубиша Костиќ    роден 06.08.1989г. Скопје
389.    Валон Ирфан Јонузи    роден 10.07.1993г., во Тетово
390.    Никола Пецо Ризов    роден 11.10.1991г., во Кавадарци
391.    Сара Роберт Блажевска    родена 02.08.1993г., во Скопје
392.    Димитар Миливоја Трајковски    роден 28.09.1991г., во Скопје
393.    Самир Самет Реџепи    роден 14.06.1993г., во Скопје
394.    Бранко Тодор Манев    роден 03.02.1990г., во Скопје
395.    Александар Илија Соколовски    роден 19.10.1990г., во Битола
396.    Ибрахим Фадил Мемеди    роден 08.08.1989г., во Скопје
397.    Александар Костадин Манев    роден 25.05.1990г., во Скопје
398.    Андријана Душан Кочишка    родена 06.09.1990г., во Битола
399.    Давид Тони Илиевски    роден 18.06.1997г., во Скопје
400.    Ева Венко Муратовска    родена 29.07.1997г., во Скопје
401.    Бујар Ирфан Лимани    роден 21.12.1991г. во Велес
402.    Лиридон Елвер Елмази    роден 12.12.1991г. во Кичево
403.    Гадаф Аднан Рахмани    роден 12.09.1989г. во Тетово
404.    Бесник Љазам Дервиши    роден 17.10.1993г. во Кичево
405.    Бардил Ракип Болица    роден 24.01.1992г. во Тетово
406.    Влатко Миланчо Миров    роден 25.10.1991г., во Велес
407.    Панче Никола Џампалов    роден 04.04.1989г., во Велес
408.    Тео Предраг Стојановиќ    роден 26.09.1993г., во Велес
409.    Филип Горан Кнапиќ    роден 21.07.1998г., во Велес
410.    Александар Љубе Димовски    роден 06.07.1994г., во Велес
411.    Јованка Драган Гусакоска    родена 11.09.1992г., во Прилеп
412.    Филип Златко Конески    роден 29.09.1988г., во Прилеп
413.    Филип Ило Јовески    роден 08.03.1990г., во Прилеп
414.    Филип Зоран Трајчески    роден 15.03.1989г., во Прилеп
415.    Стефан Јован Јованоски    роден 25.05.1990г., во Прилеп
416.    Бојан Драган Николовски    роден 07.02.1991г., во Скопје
417.    Мартина Милчо Мицевска    родена 28.09.1990г., во Скопје
418.    Коста Зоран Георгиевски    роден 11.04.1992г., во Скопје
419.    Кристијан Тони Марковски    роден 09.04.1993г., во Скопје
420.    Костадин Ѓорѓи Несторов    роден 29.10.1995г., во Скопје
421.    Александар Ѓорѓи Вељановски    роден 16.07.1992г., во Скопје
422.    Викторија Игор Спасовска    родена 04.10.1994г., во Скопје
423.    Силвија Жика Стојановска    родена 27.09.1993г., во Скопје
424.    Бојана Јоце Пешевска    родена 06.08.1993г., во Скопје
425.    Филип Гоце Филипов    роден 23.11.1993г., во Скопје
426.    Александра Петар Миланова    родена 16.05.1992г., во Скопје
427.    Матеј Зоран Јошевски    роден 10.01.1991г., во Скопје
428.    Владимир Златко Кесковски    роден 04.12.1994г., во Охрид
429.    Мирче Јордан Трајчевски    роден 22.05.1990г., во Битола
430.    Јован Донче Иванов    роден 10.09.1990г., во Штип
431.    Илија Јасмин Циривири    роден 02.09.1990г., во Скопје
432.    Темјана Владо Ефтимова    родена 05.09.1992г., во Скопје
433.    Панде Димитар Фармаков    роден 31.08.1992г., во Скопје
434.    Николче Јован Митковски    роден 13.12.1988г., во Прилеп
435.    Христијан Благојче Димитровски    роден 12.09.1992г., во Битола
436.    Ива Зоран Петровска    родена 30.04.1994г., во Битола
437.    Даниел Ацо Кимовски    роден 12.09.1992г., во Битола
438.    Евгенија Благој Вржовска    родена 30.09.1993г., во Битола
439.    Драган Саше Павлов    роден 23.04.1995г., во Скопје
440.    Маша Цветанка Ристовска    родена 27.01.1994г., во Скопје
441.    Антонио Матилда Неданоски    роден 20.06.1989г., во Скопје
442.    Ивана Матилда Неданоска    родена 17.03.1991г., во Скопје
443.    Ибраим Ашим Беќир    роден 20.02.1994г., во Скопје
444.    Буњамин Шабан Шабани    роден 17.03.1993г., во Скопје
445.    Марко Јуниор Марко Стошиќ    роден 09.04.1993г., во Скопје
446.    Никола Зоран Иванов    роден 23.09.1994г., во Скопје
447.    Мартина Звонко Саздевска    родена 26.03.1998г., во Скопје
448.    Стефан Ацо Цветановски    роден 16.05.1995г., во Скопје
449.    Калина Благојче Трпеска    родена 13.10.1993г., во Скопје
450.    Дорентина Џези Камбери    родена 30.11.1994г., во Гостивар
451.    Бојан Слободанчо Ристески    роден 10.10.1993г., во Прилеп
452.    Гоце Љупчо Филипов    роден 18.05.1991г., во Кавадарци
453.    Стефан Трајко Ираковски    роден 15.06.1994г., во Битола
454.    Мартина Лаци Неданоска    родена 18.03.1993г., во Кичево
455.    Мухамед Бедри Алиу    роден 21.01.1991г., во Гостивар
456.    Викторија Никола Богданова    родена 12.05.1991г., во Велес
457.    Хазбија Мунир Хоџиќ    роден 15.10.1993г., во Скопје
458.    Игор Илчо Ристов    роден 28.10.1994г., во Штип
459.    Иван Јорданчо Јанев    роден 26.05.1995г., во Кочани
460.    Петар Зоран Костовски    роден 06.02.1998г., во Штип
461.    Елена Емил Спасовска    родена 29.06.1995г., во Пробиштип
462.    Марко Бобан Митровски    роден 20.04.1994г., во Куманово
463.    Катерина Боре Димовска    родена 23.09.1989г., во Скопје
464.    Анита Тони Данева    родена 06.03.1991г., во Штип
465.    Софија Горан Антовска    родена 09.06.1991г., во Скопје
466.    Марија Љубе Стојановска    родена 18.01.1990г., во Скопје
467.    Дарко Чедо Тасковски    роден 17.04.1992г., во Куманово
468.    Максим Петар Игнатовски    роден 03.02.1995г., во Скопје
469.    Димитар Летиција Боцев    роден 16.01.1993г., во Скопје
470.    Томислав Звонко Китановски    роден 07.07.1992г., во Скопје
471.    Ангел Урош Џуковски    роден 19.03.1998г., во Скопје
472.    Дарко Зоран Новичиќ    роден 19.03.1996г., во Охрид
473.    Едис Елвис Алиевски    роден 05.05.1995г., во Скопје
474.    Иван Александар Ѓорѓиевски    роден 10.05.1993г., во Скопје
475.    Кристијан Марјан Лазарев    роден 29.04.1995г., во Скопје
476.    Игор Владо Велков    роден 11.02.1995г., во Скопје
477.    Васко Митко Мишев    роден 01.08.1991г., во Скопје
478.    Роберт Љупчо Ѓорѓиевски    роден 12.02.1995г., во Битола
479.    Кристина Зоран Стојановска    родена 25.08.1991г., во Пробиштип
480.    Андријана Џељо Красниќ    родена 19.01.1993г., во Скопје
481.    Ангелина Сашо Иванова    родена 22.06.1991г., во Скопје
482.    Верица Тони Манаска    родена 23.11.1988г., во Скопје
483.    Аќиф Фета Исмани    роден 16.03.1990г., во с.Челопек-Тетово
484.    Адмир Наим Ибраими    роден 31.12.1989г., во Тетово
485.    Даниела Љубомир Паневска    родена 15.02.1987г., во Скопје
486.    Јане Гоце Камкински    роден 25.04.1986г., во Берово
487.    Игор Спасе Ивановски    роден 04.12.1981г., во Делчево
488.    Миле Димитрија Ристески    роден 11.11.1985г., во Прилеп
489.    Предраг Војо Додевски    роден 04.05.1980г., во Куманово
490.    Александар Бранко Коневски    роден 22.06.1991г., во Кичево
491.    Виктор Карамфил Стојановски    роден 24.04.1992г., во Штип
492.    Младен Цвета Велков    роден 24.03.1971г., во Д. Капија
493.    Божидарка Диме Трајковска    родена 20.06.1990г., во Неготино
494.    Станислав Душан Живковиќ    роден 04.01.1992г., во Кавадарци
495.    Тоше Тони Пешевски    роден 13.06.2000г., во Штип