Спортска надеж 2011

Име, татково име и презиме на спортистотДатум, месец, година и место на раѓање
Филип Бранко ГлигоровРоден 31.07.1993г., во Скопје
Валон НезириРоден 22.10.1993г., во Кичево
Столе Маријан ДимитриевскиРоден 25.12.1993г., во Куманово
Христијан Јовица ДенковскиРоден 15.04.1994г., во Скопје
Дејан Ласте ПешевскиРоден 05.08.1993г., во К. Паланка
Даниел АврамовскиРоден 20.02.1995г., во Скопје
Виктор Атанас АнгеловРоден 27.03.1994г., во Дортмунд-Германија
Бесник Иса РеџепиРоден 12.07.1993г., во Лиестал-Швајцарија
Ваљмир Хиџет НафиуРоден 23.04.1994г., во Тетово
Мевљан Сами МуратиРоден 05.03.1994г., во Тетово
Предраг Сашо СавевскиРоден 13.05.1993г., во Тетово
Дамјан Владимир ШишковскиРоден 18.03.1995г., во Скопје
Мухарем Дервиш АдилиРоден 04.05.1994г., во Кичево
Драган СтефановскиРоден 27.03.1994г., во Куманово
Кристијан Томислав ТошевскиРоден 06.05.1994г., во Тетово
Висар Ардит МуслиуРоден 13.11.1994г., во Гостивар
Дарко ВелковскиРоден 21.01.1994г., во Скопје
Дарко Драган АлексоскиРоден 05.03.1994г. во БиХ
Дино Мирсад ЈонузРоден 30.04.1994г., во Скопје
Мухамед ЗибериРоден 01.01.1995г., Тетово
Ѓоко ЗајковРоден 10.02.1995г., во Скопје
Един Хајриз СкендеровиќРоден 22.07.1994г., во Скопје
Шенол Хамди МедиРоден 17.01.1993г., во Охрид
Демир ИмериРоден 27.10.1995г., во Кичево
Зенула ЛатифиРоден 23.11.1993г., во Гостивар
Марио Горан НастевскиРоден 10.04.1995г., во Скопје
Кире Добре МаркоскиРоден 20.02.1995г., во Охрид
Горан Гоце НиколовРоден 15.09.1993г., во Штип
Бојан Горан ЃорѓиевскиРоден 19.09.1994г., во Скопје
Дејан Марјан ИлиевРоден 25.02.1995г., во Струмица
Елена Диме НаумоскаРодена 06.04.1994г., во Прилеп
Надица Никола СтојановаРодена 29.06.1994г., во Велес
Гентијана Фестим РочиРодена 17.09.1994г., во Струга
Наташа Ордан АндоноваРодена 04.12.1993г., во Неготино
Сијче Ордан АндоноваРодена 27.11.1992г., во Неготино
Цветанка Љупчо ПетроваРодена 07.11.1991г., во Велес
Маријана Владимир НацеваРодена 16.01.1994г., во Велес
Младена Марјан ПетроваРодена 10.02.1993г., во Кочани
Бојана Славе ИвановаРодена 16.11.1993г., во Гевгелија
Ленче Бошко АндреевскаРодена 13.08.1992г., во Велес
Анета Ванчо ЃорѓиеваРодена 15.02.1994г., во Виница
Станкица Петар АтанасоваРодена 13.09.1994г., во Кочани
Мартина Марјан ДимкоскаРодена 18.09.1992г., во Прилеп
Маја Љупчо АнгеловскаРодена 12.02.1994г., во Охрид
Ванеса Ефремчо ВасилевскаРодена 15.01.1992г., во Кавадарци
Арин Еврим АгиќРодена 21.06.1993г., во Скопје
Нена Зоран ТрајчевскаРодена 26.11.1994г., во Скопје
Емилија Андрија КрстаноскаРодена 25.05.1992г., во Скопје
Анџелика Љубиша МитрашиновиќРодена 25.08.1993г., во Скопје
Ивана Трајче КметовскаРодена 05.02.1995г., во Скопје
Ангела Јорданчо ДавитковаРодена 15.07.1994г., во Скопје
Александра Зоран ИвановаРодена 30.04.1993г., во Скопје
Лефтерија Ванчо ТемелковаРодена 13.03.1993г., во Кавадарци
Александра Драги СтојановскаРодена 25.07.1994г., во Скопје
Кате Крсте ПеткоскаРодена 03.02.1994г., во Струга
Драгана Будимир ЈоловиќРодена 31.05.1994г., во Скопје
Мартина Андреј ПеткоскаРодена 30.12.1992г., во Струга
Горјан Љубомир МарковскиРоден 19.06.1992г., во Скопје
Димитар Зоран ДелипетровРоден 26.03.1992г., во Штип
Никола Леонид ГајдаџиевРоден 02.04.1992г., во Скопје
Ненад Драган СтанковРоден 16.01.1992г., во Скопје
Андреј Драги БилјановскиРоден 03.12.1991г., во Скопје
Апостоли Димитар АпостоловРоден 03.10.1991г., во Гостивар
Стојан Љубиша ЃуроскиРоден 06.11.1991г., во Гостивар
Владимир Југослав ДиковскиРоден 29.09.1991г., во Скопје
Јасмин Изудин БиберовиќРоден 27.10.1993г., во Битола
Стефан Лазо КрстевскиРоден 19.07.1993г., во Скопје
Никола Тони ГоговчевскиРоден 25.12.1993г., воСкопје
Кристијан Восилав ГавриловскиРоден 27.05.1995г., во Гостивар
Стефан Киро МицевскиРоден 31.07.1995г., во Битола
Гери Димитар ШивачевРоден 25.01.1995г., во Струмица
Стефан Илчо ТрајковскиРоден 07.02.1995г., во Скопје
Даниел Зоран НацевскиРоден 06.08.1995г., во Штип
Мартин Боро КрстевскиРоден 14.01.1995г., во Скопје
Симеон Љубе МитровРоден 12.02.1996г., во Скопје
Давор Дејан СпасовскиРоден 17.01.1996г., во Куманово
Михајло Петар АрсоскиРоден 21.09.1995г., во Скопје
Љубомир Горан МладеновскиРоден 02.05.1995г., во Скопје
Мартин Ангел ШалевРоден 09.03.1996г., во Штип
Косте Ивица СтојановскиРоден 14.10.1995г., во Скопје
Дамјан Калин ЈовиќРоден 08.06.1995г., во Скопје
Филип Драган БакочРоден 02.05.1996г., во Скопје
Илија Кирил ПарталовРоден 30.09.1996г., во Струмица
Стефан Радомир ШишарицаРоден 09.06.1995г., во Скопје
Дарко Стефанчо КоруновскиРоден 27.01.1994г., во Скопје
Бојан Миле МаџовскиРоден 08.05.1994г., во Скопје
Борјан Миле МаџовскиРоден 08.05.1994г., во Скопје
Дарко Бранко ГеоргиевскиРоден 03.02.1992г., во Скопје
Дарко Слободан ДимитриевскиРоден 16.05.1993г., во Велес
Никола Војне КостескиРоден 22.08.1992г., во Струга
Дејан Пепи МанасковРоден 26.08.1992г., во Крегеј, Франција
Деан Радислав ЃуроскиРоден 26.07.1993г., во Скопје
Даниел Сашо ЃоргескиРоден 03.12.1993г., во Гостивар
Филип Горан ИвановскиРоден 02.05.1994г., во Битола
Филип Јордан ВрбовскиРоден 04.08.1992г., во Битола
Томе Ѓоко НацевРоден 10.04.1994г., во Струга
Марко Жарко НелоскиРоден 06.06.1996г., во Струга
Филип Кочо ТалескиРоден 28.03.1996г., во Прилеп
Костадин Траје ПетровРоден 30.03.1992г., во Велес
Стефан Драган СтојановскиРоден 17.03.1994г., во Скопје
Кристијан Никола ДавитковскиРоден 20.08.1996г., во Скопје
Никола Јоцо МирковРоден 14.08.1993г., во Битола
Иван Звонко СтојчовскиРоден 30.12.1993г., во Гевгелија
Андреј Горан МиладиновскиРоден 26.07.1993г., во Куманово
Сара Драган ПетковскаРодена 09.02.1994г., во Скопје
Ана Зоран НаумовскаРодена 21.10.1994г., во Скопје
Елена Миле МанчевскаРодена 24.07.1995г., во Велес
Маја Златко КаранфиловскаРодена 01.05.1996г., во Битола
Габриела Ванчо ВеличковскаРодена 23.09.1994г., во Штип
Елена Михаил ЛивриниќРодена 16.11.1994г., во Скопје
Андреа Драган БелескаРодена 03.01.1994г., во Кичево
Сара Зоран СтаникиевскаРодена 26.03.1995г., во Скопје
Марија Кире ПетлескаРодена 21.09.1994г., во Прилеп
Кети Раско МилевскаРодена 09.06.1995г., во Скопје
Ивана Кузман ГакидоваРодена 27.02.1995г., во Скопје
Теодора Никола КерамичиеваРодена 14.01.1996г., во Скопје
Елена Ладе КрстевскаРодена 13.07.1994г., во Битола
Марија Звонимир ПрлендаРодена 21.10.1994г., во Скопје
Илина Тони СимјаноскаРодена 13.10.1994г., во Скопје
Андреана Димче НеделковаРодена 21.05.1995г., во Велес
Кристина Владимир МирческаРодена 11.10.1995г., во Скопје
Ангела Ванчо ЈанчеваРодена 21.05.1994г., во Гевгелија
Сара Васил МитроваРодена 05.10.1996г., во Скопје
Сара Никола НиколовскаРодена 24.01.1996г., во Скопје
Марија Василчо РичлиеваРодена 19.06.1996г., во Струмица
Марија Кире ЛазароваРодена 20.09.1994г., во Холандија
Елена Илија ПандеваРодена 19.11.1995г., во Струмица
Марија Небојша ЖивковиќРодена 04.12.1992г., во Скопје
Матеа Драган КофилоскаРодена 15.03.1994г., во Скопје
Емилија Љупчо ПопјордановскаРодена 03.01.1993г., во Скопје
Ивана Влатко ПејовскаРодена 04.09.1996г., во Скопје
Ивана Горан ЈанковаРодена 07.02.1995г., во Скопје
Христина Зравко ЈанескаРодена 22.04.1995г., во Скопје
Тамара Борис ЧупринаРодена 05.07.1996г., во Тетово
Ивана Александар АпелРодена 08.08.1993г., во Скопје
Емилија Јордан ИвановскаРодена 07.01.1993г., во Велес
Ива Тони БлажевскаРодена 21.11.1992г., во Тетово
Мила Милан СотировскаРодена 13.08.1994г., во Тетово
Цвета Диме МладеновскаРодена 05.01.1993г., во Тетово
Маријан Ванчо УрдовРоден 19.08.1994г., во Струмица
Славе Драган НаковРоден 25.08.1994г., во Струмица
Филип Блажо МанџуковРоден 18.03.1996г., во Струмица
Дејан Дарко ДимовскиРоден 16.03.1992г., во Велес
Бесим Дурим ЉумаРоден 14.10.1993г., во Тетово
Ељдин Менсур РустемиРоден 01.05.1992г., во Тетово
Александар Зоран ПоповРоден 02.05.1992г., во Штип
Драганчо Костадина НанеРоден 11.03.1993г., во Прилеп
Христаки Мики ГажоскиРоден 02.08.1992г., во Прилеп
Методија Марјан БасароскиРоден 17.10.1993г., во Прилеп
Мартин Миле СтоиловскиРоден 03.04.1994г., во Штип
Дарко Васо АнгеловскиРоден 04.02.1994г., во Скопје
Дарко Љупчо КировРоден 30.11.1994г., во Штип
Марко Јуниор Марко Стошиќ Роден 09.04.1993г., во Скопје
Ристо Милан КлопческиРоден 19.05.1993г., во Скопје
Дрита Аднан ИсљамиРодена 01.08.1996г., во с.Сарај
Бојан Марјан МилчевскиРоден 05.05.1992г., во Скопје
Ристе Драган ПандевРоден 25.01.1994г., во Струмица
Валбона Шериф СелимиРодена 07.05.1994г., во Скопје
Сермедие Муарем ЛатифоваРодена 07.10.1995г., во Велес
Марија Магдалена Зоран ВасилевскаРодена 20.09.1994г., во Скопје
Спасе Драги ПетровскиРоден 23.12.1993г., во Битола
Надица Тони ЈовановиќРодена 10.02.1993г., во Скопје
Ненад Зоран АцковиќРоден 06.09.1992г., во Скопје
Марија Сашо СтојчевскаРодена 09.04.1993г., во Скопје
Матеја Бобан ЕфремовскаРодена 06.01.1996г., во Куманово
Џенета Насер ШабаниРодена 14.07.1995г., во Скопје
Ана Трајче ЈанкуловскаРодена 10.03.1995г., во Битола
Катерина Јовица МерџановскаРодена 25.11.1993г., во Скопје
Росана Љупчо АрсовскаРодена 28.06.1993г., во Охрид
Никола Горан ЗарковскиРоден 15.09.1994г., во Куманово
Елизабета Зоран ФилковаРодена 28.05.1993г., во Тетово
Елеонора Душан ЃеловаРодена 27.11.1992г., во Кавадарци
Александра Ице МитроскаРодена 30.03.1992г., во Прилеп
Кастрат Бујар БешириРоден 14.05.1992г., во Гостивар
Јасин Џемаил РеџалариРоден 10.08.1992г., во Скопје
Бесар Даут ЉучиРоден 13.01.1994г., во Скопје
Ангел Зоран ЗафировРоден 19.11.1994г., во Штип
Раиф Ејуп КамбериРоден 07.07.1994г., во Скопје
Димитарче Кире ЗдравковРоден 26.12.1994г., во Штип
Фуат Нафи ЌаиловскиРоден 18.04.1994г., во Скопје
Адем Шефкет АдемРоден 02.10.1995г., во Скопје
Мартин Владо СтојаноскиРоден 18.01.1994г., во Прилеп
Фисник Насер ДураРоден 24.09.1993г., во Скопје
Стефан Тони НиковскиРоден 09.06.1995г., во Штип
Мехмет Сефер МустафаРоден 01.10.1996г., во Скопје
Герче Ванчо БатескиРоден 12.04.1996г., во Радовиш
Бехар Шеќери МамутиРоден 21.12.1994г., во Скопје
Никола Сашо ПетровРоден 09.10.1996г., во Радовиш
Ердоан Керим МеметиРоден 16.03.1996г., во Скопје
Мартин Слободан АлексовРоден 31.01.1992г., во Штип
Синан Мухарем ЏеладинРоден 11.01.1993г., во Скопје
Албин Фатмир АлилиРоден 06.11.1993г., во Скопје
Арди Ќемал ХаниРоден 05.04.1994г., во Струга
Бесарт Шпендим ЃеталиРоден 30.07.1993г., во Струга
Аљбан Пулум ЌураРоден 29.09.1992г., во Струга
Николче Момчило МитевскиРоден 27.03.1993г., во Куманово
Рамадан Исмет ТаириРоден 02.03.1995г., во Скопје
Мендо Јахир ЏеладинРоден 26.01.1993г., во Гифхорн, СРГ
Џулиано Амдија СадиковРоден 15.11.1993г., во Скопје
Бејтула Али ЈахииРоден 02.08.1995г., во Скопје
Атдхе Меншир МисиниРоден 28.04.1993г., во Куманово
Димче Боре ШопоскиРоден 19.10.1993г., во Охрид
Шаќир Алит ДаутиРоден 14.01.1993г., во Скопје
Аљи Љутви СелимРоден 10.07.1992г., во Скопје
Асрит Шаин МуаремиРоден 04.11.1992г., во Херцберг на Харц, СРГ
Марко Боро БлажевскиРоден 10.11.1992г., во Скопје
Симона Коста МариноваРодена 02.07.1994г., во Скопје
Горазд Стефан ЧепишевскиРоден 16.03.1993г., во Скопје
Тијана Звонко ТасевскаРодена 24.09.1994г., во Скопје
Ненад Зоран ТасевскиРоден 15.09.1993г., во Скопје
Ели Зоран СекуловскаРодена 17.10.1996г., во Скопје
Вера Боро БлажевскаРодена 20.09.1994г., во Скопје
Вања Горан ЈовановаРодена 01.04.1994г, во. Скопје
Андреј Никола СтојаноскиРоден 04.09.1994г., во Скопје
Елена Кирчо АтанасовскаРодена 27.07.1995г., во Скопје
Дарко Драги АнгелковскиРоден 06.08.1992г., во Скопје
Евита Зорица НасевскаРодена 10.04.1997г., во Скопје
Стефан Мице ЈанкуловскиРоден 26.12.1996г., во Скопје
Анастасија Перо ЈакимовскаРодена 25.09.1996г., во Скопје
Ева Златко БарамачеваРодена 06.11.1993г., во Скопје
Бошко Марјан ТомовскиРоден 04.01.1997г., во Скопје
Стефан Тони ЈакимовскиРоден 25.01.1995г., во Скопје
Деа Александар КалајлиоскаРодена 29.09.1996г., во Скопје
Јаков Горан ЈовановРоден 08.03.1996г., во Скопје
Дамјан Сашо ПетровскиРоден 06.11.1993г., во Скопје
Кристијан Јованче СтанојковскиРоден 29.12.1994г., во К. Паланка
Роберт Стојанче СтаменковскиРоден 16.07.1992г., во К. Паланка
Петар Зоран КостовскиРоден 06.02.1998г., во Штип
Ивона Миле КрстеваРодена 16.02.1994г., во Кавадарци
Амелија Виорел УцеРодена 31.10.1993г., во Кикинда, Р Србија
Христина Драганче ХристовскаРодена 25.07.1994г., во К. Паланка
Живко Горанчо АпостолскиРоден 24.10.1994г., во Скопје
Давид Бобан БирдевскиРоден 22.07.1996г., во Куманово
Анета Љупчо СтанковскаРодена 26.11.1998г., во К. Паланка
Сандра Зоран АндовскаРодена 23.08.1996г., во Скопје
Стефан Марјан ПетровскиРоден 02.11.1991г., во Куманово
Костадин Орданче ПетровРоден 14.08.1994г., во Велес
Јахи Бајруш Ибиши Роден 17.12.1993г., во Куманово
Никола Милорад ЃукиќРоден 25.08.1995г., во Куманово
Јован Александар ЈованоскиРоден 08.01.1996г., во Охрид
Соте Иво АндреескиРоден 12.05.1993г., во Битола
Тони Драган СтаноескиРоден 26.06.1993г., во Прилеп
Андреј Митко ПетровРоде 25.09.1993г., во Кочани
Марјан Вен НашокуРоден 20.07.1995г., во Битола
Давид Илија МалинковскиРоден 05.06.1996г., во Скопје
Андреа Горан УгриноскаРодена 29.09.1992г., во Скопје
Ангелина Ванчо ГеоргиеваРодена 28.10.1995г., во Скопје
Стефанија Орце ТемелковаРодена 28.07.1992г., во Кавадарци
Нина Емил БалабанРодена 02.11.1195г., во Охрид
Мартин Иванчо ИвановскиРоден 26.01.1993г., во Битола
Драгослав Зоран КудрановиќРоден 29.07.1992г., во Скопје
Дијана Тоше ПетроваРодена 15.01.1992г., во Прокупље-Србија
Дарко Атанас КоцевскиРоден 17.03.1992г., во Скопје
Ана-Белла Драган ДимескаРодена 07.01.1998г., во Битола
Ирена Младен ПопоскаРодена 03.11.1996г., во Охрид
Христијан Илија АнгелескиРоден 09.03.1998г., во Прилеп
Христијан Добре МихајлоскиРоден 21.06.1996г., во Прилеп
Игор Димче СтефановскиРоден 19.12.1993г., во Велес
Борче Цветан МирчевскиРоден 11.01.1992г., во Велес
Иван Звонко ДелиевРоден 02.11.1992г., во Скопје
Иван Дајана ЛајлушевРоден 27.03.1994г., во Велес
Христијан Марјан ТодоровскиРоден 06.01.1996г., во Скопје
Вили Ана ЈордановРоден 03.09.1995г., во Велес
Јован Никола ЧакарескиРоден 23.07.1994г., во Струга
Евгенија Никола ЧакарескаРодена 14.07.1995г., во Струга
Дрилон Урим ЛешиРоден 27.06.1992г., во Дебар
Ангел Милорад ЗатуроскиРоден 21.11.1994г., во Струга
Бриленд Агрон ЧутраРоден 30.03.1995г., во Дебар
Бесарт Талат ЛешиРоден 25.04.1994г., во Дебар
Лина Владимир ЃорческаРодена 03.08.1994г., во Скопје
Данил Бојан ЗеленковРоден 15.04.1994г., во Скопје
Мина Дејан МаринковиќРодена 18.08.1997г., во Ниш
Горазд Горан СрбљакРоден 24.08.1997г., во Скопје
Тања Стојмир СтојановскаРодена 15.09.1996г., во Охрид
Давид Антонио МицевскиРоден 17.12.1996г., во Скопје
Искра Горан ЈордановскаРодена 19.07.1996г., во Скопје
Стефан Владимир МицовРоден 12.08.1992г., во Скопје
Дорис Боре АлексовскаРодена 31.05.1996г., во Тетово
Ива Љубиша НајденоваРодена 15.02.1994г., во Скопје
Димитар Чедо РистовскиРоден 05.01.1992г., во Скопје
Марија Ристе ЕленоваРодена 30.01.2000г., во Скопје
Дамјан Драган ДомазетовскиРоден 08.02.1995г., во Скопје
Ивана Игор ТасевскаРодена 05.04.1997г., во Скопје
Бесир Велија ДургутиРоден 19.08.1993г., во Скопје
Катарина Дејан МаринковиќРодена 06.05.1999г., во Скопје
Иван Сашо МанасовРоден 14.08.1998г., во Скопје
Магдалена Тони СтоилковскаРодена 12.04.1996г., во Скопје
Ѓорѓи Јован ПоповскиРоден 20.02.1998г., во Скопје
Бојан Сашо ЈанкуловскиРоден 27.11.1998г., во Скопје
Данче Митко КржовскаРодена 22.02.1998г., во Скопје
Нора Атила АдемиРодена 18.12.1996г., во Скопје
Теодор Тодор ДелјановскиРоден 26.07.1996г., во Скопје
Валерија Борче ЈордановскаРодена 26.07.1997г., во Скопје
Игор Александар ПетровскиРоден 29.04.1994г., во Тетово
Михаил Иван ТаушановРоден 08.09.1992г., во Скопје
Бојана Томислав БејатовиќРодена 15.11.1994г., во Скопје
Моника Зоран СтојковскаРодена 28.05.1993г., во Скопје
Тони Петар ЛазовРоден 12.05.2000г., во Неготино
Александар Павле КонстантиновРоден 11.05.1998г., во Скопје
Никола Бошко НиколовскиРоден 17.09.1998г., во Скопје
Драгана Љупчо НиколовскаРодена 31.08.1996г., во Будимпешта, Р Унгарија
Кренар Асип ТаириРоден 14.06.1996г., во Скопје
Доне Сотир ЃеорѓиевскиРоден 21.09.1997г., во Скопје
Марио Маријан Синадиновски Роден 27.08.1992г., во Скопје
Стефан Ананије НикиќРоден 22.10.1993г., во Скопје
Кристијан Горан Манасков Роден 12.09.1992г., во Скопје
Димитар Владимир Димовски Роден 09.08.1992г., во Скопје
Мартин Стефан Пулејковски Роден 25.08.1992г., во Скопје
Игор Милорад МилановиќРоден 19.05.1992г., во Скопје
Марко Зоран НовковиќРоден 03.03.1995г., во Скопје
Дарко Јордан ТасевскиРоден 09.08.1992г., во Скопје
Марко Бобан ТрајковскиРоден 17.07.1997г., во Скопје
Павел Ључо ГеогиевскиРоден 29.01.1995г., во Скопје
Никола Тони ГулевскиРоден 18.12.1995г., во Битола
Фетије Аљуш ЕлезиРодена 27.04.1995г., во Скопје
Марин Ристо СугаревРоден 17.12.1994г., во Велес
Борјан Милан ЈованоскиРоден 23.06.1995г., во Прилеп
Љупка Илија ТанаскоскаРодена 12.03.1994г., во Струга
Исабела Сотир ДимовскаРодена 19.01.1997г., во Охрид
Александра Јован БиљаноскаРодена 02.09.1993г., во Струга
Никола Стојан ЃорескиРоден 01.06.1995г., во Охрид
Кирил Ѓорѓи МиладиновРоден 27.12.1994г., во Струга
Теодора Благој СекуловскаРодена 06.08.1993г., во Битола
Мартина Благоја ШипинкаровскаРодена 29.07.1994г., во Битола
Јулијана Пеце СаламовскаРодена 27.05.1997г., во Битола
Љубица Иле ИлијевскаРодена 17.01.1999г., во Битола
Иван Томе КрстевскиРоден 05.07.1993г., во Битола
Васил Александар ПујовскиРоден 12.12.1995г., во Скопје
Дариа Диме СтефановскаРодена 09.10.1997г., во Скопје
Ина Горан СтефановскаРодена 26.08.1997г., во Скопје
Ема Влатко СтефановскаРодена 16.06.1995г., во Скопје
Деа Михајло ЗдравковскаРодена 20.07.1994г., во Скопје
Марко Светозар НакиќРоден 02.01.1994г., во Скопје
Ведран Михајло ЗдравковскиРоден 25.09.1997г., во Скопје
Кристијан Диме ВолкановскиРоден 22.12.1997г., во Скопје
Горазд Дарко АнастасовРоден 25.01.1996г., во Скопје
Александра Филип ВановскаРодена 26.09.1997г., во Скопје
Ердал Фарук ЉушоРоден 24.01.1994г., во Струга
Димитар Љупчо Поп-СтефанијаРоден 07.11.1995г., во Охрид
Новица Душко ВелјаноскиРоден 20.07.1998г., во Охрид
Дамјан Љупчо Поп-СтефанијаРоден 18.09.1999г., во Охрид
Илче Томислав ГрунчеРоден 03.03.1998г., во Охрид
Златко Кирил ЗлатескиРоден 19.01.2000г., во Струга
Кирил Мирче МирческиРоден 16.09.1993г., во Струга
Азиз Аднан ИсмаилРоден 09.05.1995г., во Скопје
Мишела Златко ДимоскаРодена 03.05.1998г., во Прилеп
Сара Симон СимоноскаРодена 02.03.1997г., во Прилеп
Христина Свето РистиќРодена 13.12.1997г., во Скопје
Марија Павел ВасилеваРодена 15.01.1998г., во Скопје
Екрем Шефајет ХајдариРоден 16.04.1996г., во Гостивар
Емануел Глишо РистевскиРоден 02.02.1996г., во Скопје
Мартин Душко СтојменовРоден 14.06.1996г., во Кочани
Никола Милан ДимитријевиќРоден 22.09.1996г., во Скопје
Васил Гоце БешлиевРоден 02.01.1996г., во Скопје
Маријана Златко ДимоскаРодена 03.05.1998г., во Прилеп
Ива Ѓорѓи НиколоваРодена 30.08.1996г., во Скопје
Доан Алберт ОсманиРоден 12.11.1998г., во Гостивар
Стефан Душан КостиќРоден 19.07.1998г., во Скопје
Марија Димче МатракоскаРодена 01.04.1994г., во Прилеп
Бисера Мартин МладеновскаРодена 30.09.1996г., во Куманово
Мартин Љупчо РистовскиРоден 21.08.1996г., во Скопје
Петар Боге СпасеновскиРоден 02.04.1998г., во Скопје
Благица Звонко КочеваРодена 09.10.1997г., во Кавадарци
Борче Николчо АнгеловРоден 27.07.1998г., во Скопје
Симон Владимир АнтиќРоден 28.09.1993г., во Скопје
Бојан Александар ЈовановскиРоден 09.12.1993г., во Скопје
Сара Иво РадичевскаРодена 05.09.1994г., во Скопје
Виктор Орце КрстевскиРоден 22.11.1995г., во Скопје
Филип Јоле ЃурчиновскиРоден 07.07.1994г., во Скопје
Кристина Бранислав КрстевскаРодена 16.04.1995г., во Скопје
Давид Игор ЈовевскиРоден 06.12.1994г., во Скопје
Михаил Јоле ЃурчиновскиРоден 19.09.1996г., во Скопје
Адил Суад МехмедРоден 05.06.1997г., во Кочани
Ангела Коста МојсовскаРодена 25.12.1998г., во Скопје
Матеј Бранко АнгеловскиРоден 27.07.1993г., во Скопје
Сара Тони ГичевскаРодена 03.10.1996г., во Скопје
Александар Ангелчо БузлиевРоден 29.03.1994г., во Скопје
Сара Цанко КиселовскаРодена 03.09.2004г., во Скопје
Бобан Слободан МитровскиРоден 12.10.2002г., во Скопје
Леонид Цанко КиселовскиРоден 16.08.2002г., во Скопје
Елена Игор ПоповскаРодена 20.05.2003г., во Скопје
Антонија Антонио БелазелкоскаРодена 19.01.2004г., во Скопје
Дарко Драган ТомевскиРоден 12.11.2003г., во Скопје
Виктор Слободан ДавковРоден 07.12.1998г., во Скопје
Филип Драган ТомевскиРоден 16.03.2001г., во Скопје
Ана Дејан КрстевскаРодена 02.01.2000г., во Скопје
Огнен Марија ТасескиРоден 26.03.1999г., во Скопје
Ернес Фаик НикочевиќРоден 05.10.1995г., во Скопје
Тијана Велибор РадиќРодена 13.03.2001г., во Скопје
Кристина Љупчо СтојчевскаРодена 11.05.1993г., во Делчево
Валон Ирфан ЈонузиРоден 10.07.1993г., во Тетово
Дарко Никола МитруловРоден 11.08.2001г., во Скопје
Викторија Данче ЈаневаРодена 15.08.1999г., во Кратово
Бојан Јован КајмакоскиРоден 14.01.1992г., во Тузла, БиХ
Мила Орце ДишлиоскаРодена 23.04.1994г., во Струга
Стефан Драган КрстевскиРоден 30.07.1995г., во Делчево
Елена Љупчо СтојчевскаРодена 03.06.1995г., во Делчево
Димитар Киро ЃорѓиевРоден 16.05.1993г., во Неготино
Нинослав Ацо СаботковскиРоден 07.09.1991г., во Скопје
Бесар Рафет РеџепиРоден 24.09.1997г., во Скопје
Андреј Бранко МишевРоден 20.02.1998г., во Скопје
Дарио Жарко МилескиРоден 22.08.1996г., во Скопје
Кристијан Никола КостовРоден 20.11.1991г., во Скопје
Власе Горан ЈованоскиРоден 21.04.1993г., во Струга
Владимир Цане КолевРоден 21.06.1994г., во Битола
Мери Васе ЈаневаРодена 13.01.1994г., во Струмица
Фросина Живко СтојановскаРодена 10.07.1994г., во Скопје
Војдан Љупчо Чадо ТодоровскиРоден 24.10.1995г., во Скопје
Гораст Венко МуратовскиРоден 18.11.1994г., воСкопје
Никола Љупчо ВасилевРоден 18.10.1992г., во Струмица
Билал Амет ОсманиРоден 07.09.2005г., во Скопје
Јусуф Фадиљ СалиуРоден 23.07.1997г., во Скопје
Мевлуд Гарип МемишовскиРоден 09.09.1991г., во Скопје
Тајфун Расим ДемировРоден 26.06.1996г., во Радовиш
Мартин Драге МладеновскиРоден 02.03.1993г., во Куманово
Славко Јован КазаковРоден 16.05.1993г., во Велес
Дарио Гоце ТасескиРоден 16.03.1993г., во Прилеп
Јованка Драган ГусакоскаРоден 11.09.1992г., во Прилеп
Никола Менде ВелескиРоден 22.01.1994г., во Битола
Валерија Киро ЈаковлескаРодена 04.05.1993г., во Прилеп
Елена Зоран МаневаРодена 06.05.1994г., во Радовиш
Александар Тони АтанасоскиРоден 15.08.1995г., во Скопје
Мартин Киро ЈаковлескиРоден 22.05.1992г., во Прилеп
Владимир Звонко СтојаноскиРоден 07.12.1995г., во Прилеп
Лука Сашо ГаревскиРоден 08.01.1994г., во Куманово
Коста Зоран ГеоргиевскиРоден 11.04.1992г., во Скопје
Атанас Николче ТрајчовскиРоден 12.06.1996г., во Радовиш
Кристијан Тони МарковскиРоден 09.04.1993г., во Скопје
Костадин Ѓорѓи НесторовРоден 29.10.1995г., во Скопје
Викторија Игор СпасовскаРодена 04.10.1994г., во Скопје
Дарио Борче ИвановскиРоден 15.05.1997г., во Скопје
Александар Ѓорѓи ВељановскиРоден 16.07.1992г., во Скопје
Марија Јоце ПешевскаРодена 10.04.1998г., во Скопје
Давид Славе КостадиноскиРоден 11.04.1998г., во Скопје
Иван Јорданчо ЈаневРоден 26.05.1995г., во Кочани
Марко Горан МарковиќРоден 27.03.1995г., во Куманово
Васе Дејан ПетровРоден 29.10.1996г., во Штип
Мартин Дејан ЃоргиевскиРоден 11.01.1997г., Штип
Александар Димче МитревскиРоден 09.04.1994г., во Велес
Тошо Ванчо ЃоргиевРоден 10.01.1993г., во Струмица
Илија Славчо ДимоскиРоден 06.10.1994г., во Прилеп
Куштрим Фаик АдемиРоден 24.02.1993г., во Тетово
Андреа Драган БелевскаРодена 03.01.1994г., во Кичево
Александар Благој МишевРоден 21.07.1998г., во Кавадарци
Петар Миле ПетровРоден 04.02.1994г., во Неготино
Марко Борче ЃорѓиевРоден 14.05.1996г., во Скопје
Ема Мурадив ДрпљанинРоден02.12.1996г., во Скопје
Душица Зоран ЈанковиќРоден15.04.1998г., во Скопје
Мартин Саше КлимовскиРоден 07.03.1995г., во Скопје
Матеа Боби ДелчеваРодена 11.02.2000г., во Скопје
Александар Душко МанасиевскиРоден 10.12.1995г., во Скопје
Ана Панче ЈакимовскаРодена 10.06.1994г., во Скопје
Дино Гоце ЈоцевРоден 21.06.1993г., во Скопје
Филип Сашо КузмановскиРоден 03.07.1996г., во Битола
Матео Весна СимиќРоден 26.07.1998г., во Скопје
Драган Љупчо ТануровскиРоден 15.01.2001г., во Скопје
Стефан Филип ДецковскиРоден 24.08.1993г., во Скопје
Кристијан Ристо ТашевскиРоден 12.11.1993г., во Скопје
Филип Сашо СтојмировскиРоден 02.07.1994г., во Скопје
Бојан Игор ВасилковскиРоден 09.08.2001г., во Скопје
Ајџана Орхан ЗекироскаРодена 19.04.1999г., во Неготино
Нена Ненад ДеспотовиќРодена 12.03.1993г., во Скопје
Андреј Живко ТемелкоскиРоден 23.09.2002г., во Скопје
Марио Љупчо МинчевскиРоден 08.07.1994г., во Битола
Ванчо Бранко Наунов Роден 20.01.1995г., во Кочани
Стефан Тони ГеневРоден 12.04.1994г., во Штип
Бисера Горан РистовскаРодена 15.12.1995г., во Скопје
Петар Александар ЈаневскиРоден 14.08.1995г., во Скопје
Бојан Цвета РистовскиРоден 20.02.1992г., во Скопје
Кристијан Никола БожиновскиРоден 18.03.2001г., во Скопје
Елена Чедомир ДавитковаРодена 09.11.1994г., во Кратово
Димитар Владимир БоцевРоден 16.01.1993г., во Скопје
Томислав Звонко КитановскиРоден 07.07.1992г., во Скопје
Ангел Урош ЏуковскиРоден 19.03.1998г., во Скопје
Филип Марија АнастасовскиРоден 28.11.1996г., во Скопје
Кристијан Марјан ЛазаревРоден 29.04.1995г., во Скопје
Иван Александар ЃорѓиевскиРоден 10.05.1993г., во Скопје
Кети Илија ПетрескаРодена 20.06.1996г., во Скопје
Тренче Илија ПетрескаРоден 12.11.1999г., во Струга
Едис Елвис АлиоскиРоден 05.05.1995г., во Прилеп
Филип Васил АрсовРоден 22.11.2002г., во Св. Николе
Јована Зоран АнастасовскаРодена 20.06.2000г., во Скопје
Гордана Павле СтаматоскаРодена 09.11.1998г., во Гевгелија
Стефан Зоран ЃиковРоден 09.01.1997г., во Неготино
Енгин Ибраим ОсмановскиРоден 06.10.1998г., во Битола
Илијас Џевдет МухединовРоден 10.07.1996г., во Битола
Благородна Богоја ЈошеваРодена 04.07.2000г., во Кавадарци
Бојан Сашо КостадиновскиРоден 19.06.2001г., во Скопје
Дарко Зоран НовичиќРоден 19.03.1996г., во Охрид
Сара Дамче ЦветковскаРодена 25.06.2002г., во Скопје