Спортска надеж 2014

Фудбал

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

1. Ментор Дервиш Алими роден 22.10.1997г. во Кичево
2. Сабахудин Мехмед Аломеровиќ роден 26.09.1997г. во Скопје
3. Бунјамин Селвер Амети роден 10.05.1997г. во Скопје
4. Дарко Горан Андонов роден 12.07.1997г. во Скопје
5. Кристијан Слободан Ацковски роден 15.02.1998г. во Скопје
6. Сабит Сеат Билали роден 15.08.1997г. во Тетово
7. Слободан Томе Боцевски роден 05.11.1997г. во Скопје
8. Иван Зоран Георгиевски роден 06.06.1997г. во Охрид
9. Филип Здравко Гичевски роден 07.04.1998г. во Скопје
10. Дарко Бобан Додевски роден 21.03.1998г. во Скопје
11. Давор Дејан Здравковски роден 03.02.1998г. во Скопје
12. Давид Живко Здравкоски роден 20.03.1998г. во Прилеп
13. Фатјон Рабије Ибраими роден 09.06.1998г. во Скопје
14. Аријон Беџет Јагодини роден 05.01.1998г. во Кичево
15. Стефан Драган Јефтоски роден 02.09.1997г. во Скопје
16. Димитар Кире Кремчески роден 11.04.1998г. во Прилеп
17. Филип Здравко Крстевски роден 27.07.1997г. во Скопје
18. Андреј Дикрем Кудијан роден 04.09.1997г. во Скопје
19. Иво Драган Наумоски роден 26.07.1997г. во Охрид
20. Кристијан Тони Николовски роден 20.07.1997г. во Скопје
21. Игор Ѓоре Печинков роден 20.06.1997г. во Велес
22. Бленди Фанол Садику роден 01.02.1998г. во Скопје
23. Огнен Пецо Саздовски роден 07.05.1997г. во Битола
24. Влатко Миле Стојановски роден 23.04.1997г. во Мак. Каменица
25. Кристијан Александар Стојменов роден 14.09.1997г. во Скопје
26. Албан Иса Сулејмани роден 14.04.1998г. во Куманово
27. Антонио Златко Темелковски роден 30.01.1998г. во Кичево
28. Теодор Тодор Терзиев роден 20.05.1998г. во Скопје
29. Горан Бобан Трајковски роден 20.05.1997г. во Куманово
30. Боби Данчо Целески роден 10.06.1997г. во Охрид
31. Христијан Александар Чукалески роден 01.01.1998г. во Битола
32. Сашо Раде Шопоски роден 18.06.1997г. во Скопје
33. Ристо Тони Јанков роден  05.09.1998г. во Скопје
34. Ѓорѓи Ване Памуковски роден 19.06.1999г. во Струмица
35. Блажо Марјан Стојанов роден 30.04.1998г. во Скопје
36. Филип Јонче Стојчевски роден 04.02.1999г. во Скопје
37. Васко Зоран Трајков роден 16.01.1999г. во Струмица
38. Даниел Дејан Боневски роден 16.09.1998г. во Скопје
39. Филип Благој Трајчевски роден 08.09.1998г. во Скопје
40. Кирил Тони Ристовски роден 28.01.1999г. во Скопје
41. Антонио Марјан Митрев роден 21.01.1999г. во Скопје
42. Јусуф Еркан Алпај роден 26.03.1998г. во Куманово
43. Дарко Зоран Трајановски роден 17.01.1999г. во Скопје
44. Михаил Стојан Маневски роден 25.02.1999г. во Штип
45. Борјан Милорад Панчевски роден 10.10.1998г. во Скопје
46. Андреј Сашо Петковски роден 01.07.1998г. во Скопје
47. Агон Ќемал Хани роден 06.04.1998г. во Струмица
48. Робертино Слаѓан Илиевски роден 03.04.1998г. во Злетово
49. Филип Зоран Таневски роден 02.01.1999г. во Скопје
50. Хајредини Самет Зуди роден 28.05.1998г. во Скопје
51. Петар Марјан Петревски роден 20.12.1998г. во Скопје
52. Трајче Ѓоко Атанасов роден 28.08.1998г. во Кавадарци
53. Христијан Иванчо Јовановски роден 09.01.1999г. во Скопје
54. Филип Марјан Атанасов роден 10.04.1999г. во Струмица
55. Бојан Бобан Тимевски роден 21.01.2000г. во Скопје
56. Јакуп Насер Бериша роден 22.02.2000г. во Скопје
57. Стефан Гоце Петрески роден 18.06.1999г. во Скопје
58. Астрит Ибиш Адиловски роден 27.06.1999г. во Скопје
59. Дарио Синиша Вукановиќ роден 03.08.1999г. во Куманово
60. Гент Назим Бислими роден 11.08.1999г. во Куманово
61. Леонид Дејан Филиповски роден 27.04.1999г. во Скопје
62. Гоце Сашко Насковски роден 03.01.1999г. во Куманово
63. Михаил Новица Павиќ роден 30.03.2000г. во Скопје
64. Александар Боби Трпевски роден 26.06.1999г. во Тетово
65. Дарко Дејан Јакимовски роден 02.04.1999г. во Куманово
66. Бесим Амет Мустафи роден 11.09.1999г. во Куманово
67. Нинослав Драгољуб Здравковски роден 21.12.1999г. во Тетово
68. Аган Зеќирија Фетиши роден 25.11.1999г. во Тетово
69. Лука Стефанчо Наков роден 14.01.2000г. во Скопје
70. Дрилон Енвер Саити роден 16.05.1999г. во Куманово
71. Филип Жико Алексовски роден 25.03.2000г. во Скопје
72. Дејан Петар Стоименов роден 02.10.1999г. во Кочани
73. Даниел Владимир Трпески роден 16.08.1999г. во Тетово
74. Дарко Васко Тодоровски роден 02.03.1999г. во Скопје
75. Бесарт Амет Буши роден 13.08.1999г. во Скопје
76. Никола Зоран Димовски роден 19.07.1999г. во Куманово
77. Благојче Јован Иванов роден 03.06.1999г. во Прилеп
78. Петар Златко Канзуров роден 29.07.1999г. во Скопје
79. Мерис Фахрудин Факиќ роден 08.11.1999г. во Скопје
80. Томче Јане Павловски роден 11.03.1999г. во Скопје
81. Самоил Мане Танески роден 31.05.1999г. во Скопје
82. Виктор Бобе Пиров роден 24.11.1999г. во Скопје
83. Кристијан Роберт Јакимов роден 23.11.1998г. во Штип
84. Кристијан Зоран Јордановски роден 17.01.1999г. во Велес
85. Виктор Ивица Стојановски роден 03.07.1998г. во Скопје
86. Белмин Шерф Чуљевиќ роден 23.04.1998г. во Скопје
87. Нехар Риза Садики роден 16.03.1998г. во Куманово
88. Милан Драги Ристовски роден 08.04.1998г. во Скопје

 

Кошарка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

89. Ранко Миодраг Мамузиќ роден 30.01.1998г. во Кавадарци
90. Мики Сашо Димитриевски роден 30.05.1998г. во Скопје
91. Стефан Мире Милески роден 23.01.1998г. во Скопје
92. Ангела Горан Ставрова роден 13.11.1997г. во Кавадарци
93. Стефан Ацо Трајчевски роден 29.12.1997г. во Скопје
94. Дарко Трајчо Гоцевски роден 07.11.1997г. во Штип
95. Мартина Горан Поповска роден 05.06.1997г. во Битола
96. Кристијан Влатко Саздановски роден 01.07.1997г. во Скопје
97. Стефан Тони Стевананџија роден 01.05.1997г. во Прилеп
98. Давид Сашо Пецалевски роден 28.06.1997г. во Скопје
99. Блажо Зоран Митков роден 27.06.1997г. во Кавадарци
100. Еркам Халил Исмаили роден 23.03.1998г. во Скопје
101. Стефан Жарко Станоески роден 15.02.1998г. во Скопје
102. Христијан Сашо Неделковски роден 17.06.1997г. во Скопје
103. Кети Стојче Лазаревска роден 15.06.1997г. во Велес
104. Оливер Тони Тасков роден 08.05.1997г. во Велес
105. Петар Васко Лозановски роден 12.07.1997г. во Велес
106. Методија Горан Доневски роден 29.07.1997г. во Скопје
107. Милена Радослав Илиевска роден 22.08.1997г. во Пробиштип
108. Михајло Владимир Митев роден 30.08.1997г. во Штип
109. Михаил Благојче Христоски роден 22.10.1998г. во Прилеп
110. Христијан Ацо Стојаноски роден 21.12.1998г. во Охрид
111. Александар Ристе Јовановски роден 04.10.1998г. во Битола
112. Ѓорѓи Тони Шалев роден 03.10.1998г. во Кавадарци
113. Јани Мијалчо Михајлов роден 13.09.1998г. во Кочани
114. Дарко Марјан Николовски роден 17.03.1998г. во Куманово
115. Георги Орце Ристовски роден 16.11.1998г. во Скопје
116. Давид Виктор Тофиловски роден 19.05.1999г. во Тетово
117. Бојан Горан Ѓорѓиевски роден 05.05.1998г. во Скопје
118. Борис Ѓорѓи Вчков роден 11.07.1998г. во Скопје
119. Илија Сашо Колев роден 18.03.1999г. во Скопје
120. Леонид Симо Тодоровски роден 05.11.1998г. во Скопје
121. Виктор Игор Кузмановски роден 06.09.1998г. во Скопје
122. Христијан Пеце Павловски роден 24.06.1998г. во Скопје
123. Алтин Блерим Рушити роден 19.04.1999г. во Скопје
124. Ѓорѓи Диме Мицев роден 28.09.1998г. во Кавадарци
125. Емилија Зоран Мустеникова роден 11.06.1998г. во Кавадарци
126. Софија Златко Стоева роден 10.02.1999г. во Кавадарци
127. Цветанка Драган Христова роден 07.10.1998г. во Неготино
128. Јована Благој Стојанова роден 19.01.1999г. во Штип
129. Јована Властимир Јовановска роден 29.04.1998г. во Пробиштип
130. Марија Стојан Антиќ роден 16.08.1998г. во Кратово
131. Сања Драгољуб Адамовска роден 04.07.1998г. во Гостивар
132. Моника Орце Николовска роден 26.05.1999г. во Скопје
133. Ирина Драги Турмакоска роден 09.08.1998г. во Скопје
134. Пантелија Златко Стоева роден 10.02.1999г. во Кавадарци
135. Рафаела Бобан Рафајловска роден 20.11.1998г. во Гостивар
136. Цветанка Јовица Крстевска роден 13.10.1998г. во Кавадарци
137. Петар Предраг Прентовиќ роден 16.12.1998г. во Скопје
138. Мартин Петар Трсунов роден 22.09.1999г. во Битола
139. Миле Јовица Станимировиќ роден 03.07.1999г. во Прилеп
140. Марко Бранислав Јовановски роден 01.02.2000г. во Куманово
141. Данијел Ивица Ѓурчиновски роден 23.06.1999г. во Скопје
142. Петар Трајче Кметовски роден 23.05.2000г. во Скопје
143. Никола Зоран Георгиевски роден 29.02.2000г. во Скопје
144. Никола Миша Крстиќ роден 07.06.1999г. во Скопје
145. Алекса Горан Алексовски роден 04.02.2000г. во Скопје
146. Јована Ѓоко Петрушевска роден 04.01.2000г. во Скопје
147. Мишела Славчо Геринска роден 23.04.1999г. во Штип
148. Филип Божидар Ѓоревски роден 24.11.1999г. во Битола
149. Дамјан Ѓоко Крстевски роден 30.06.1999г. во Скопје
150. Теа Ристе Митрева роден 20.11.1999г. во Кавадарци
151. Енис Кенан Реџеп роден 15.04.1999г. во Скопје
152. Бранислава Блаже Димитровска роден 19.09.1999г. во Крива Паланка
153. Борче Тасе Угриновски роден 04.09.1999г. во Тетово
154. Дамјан Јовица Ѓоргиевски роден 10.07.2000г. во Скопје
155. Виолета Лазар Андова роден 29.06.2000г. во Неготино
156. Ева Жарко Трајкоска роден 03.03.2000г. во Скопје
157. Дејан Тони Дуковски роден 02.04.2000г. во Битола
158. Леонид Ранко Столиќ роден 01.02.2000г. во Скопје
159. Ксенија Орце Стојчевска роден 29.06.1999г. во Крива Паланка
160. Нора Горан Јаневска роден 19.05.1999г. во Скопје
161. Бојан Марјан Игновски роден 19.03.2000г. во Скопје
162. Давид Стојанче Крстевски роден 28.11.1999г. во Куманово
163. Андреј Борче Јовановски роден 04.01.2000г. во Скопје
164. Горан Зоран Мишовски роден 17.02.2000г. во Тетово
165. Данило Ѓуро Поповиќ роден 12.02.2000г. во Скопје
166. Иван Ристе Волкановски роден 07.07.1999г. во Охрид
167. Тијана Сашо Штерјова роден 28.11.1999г. во Штип
168. Бојан Виктор Лазаревски роден 04.05.1999г. во Скопје
169. Стефан Ѓорѓи Зогравски роден 14.06.1999г. во Скопје
170. Викторија Благоја Велкова роден 04.08.1999г. во Кочани
171. Никола Горан Јаневиќ роден 10.09.1999г. во Скопје
172. Наталија Марјанчо Накова роден 29.06.1999г. во Скопје
173. Елена Митре Стојчева роден 21.02.1999г. во Делчево

 

Ракомет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

174. Никола Милош Димитриевски роден 12.06.1998г. во Куманово
175. Констанстин Орце Шулески роден 03.06.1998г. во Струга
176. Марио Благоја Танкоски роден 28.08.1998г. Струга
177. Томче Боге Стојановски роден 30.09.1998г. во Скопје
178. Томислав Саша Јагуриновски роден 19.08.1998г. во Скопје
179. Александар Деан Саздовски роден 08.08.1998г. во Велес
180. Кирил Јован Николовски роден 22.07.1998г. во Скопје
181. Никола Боге Стојановски роден 30.09.1998г. во Скопје
182. Симона Борче Јаковлеска роден 27.07.1997г. во Кичево
183. Бојан Љупчо Јованоски роден 20.03.1998г. во Прилеп
184. Љупчо Сашко Давчев роден 22.05.1999г. во Велес
185. Петар Сашко Василев роден 15.08.1998г. во Штип
186. Мартин Мишко Беличевски роден 22.07.1999г. во Битола
187. Стефан Златко Апостоловски роден 25.06.1998г. во Битола
188. Алија Шајсмаил Амзоски роден 31.10.1998г. во Прилеп
189. Кристијан Саше Лазов роден 02.06.1998г. во Штип
190. Бојан Тони Краљевски роден 02.06.1998г. во Скопје
191. Марио Зоран Гичев роден 04.11.1998г. во Штип
192. Дарио Тони Јорданов роден 27.03.1999г. во Штип
193. Никола Васко Палковски роден 16.12.1998г. во Скопје
194. Филип Звонко Арсеновски роден 30.07.1998г. во Скопје
195. Антонио Јовица Николовски роден 16.06.1998г. во Скопје
196. Дејан Љупчо Лазароски роден 14.07.1998г. во Струга
197. Илија Зоран Трпевски роден 16.09.1998г. во Скопје
198. Димитар Никола Митев роден 06.08.1998г. во Радовиш
199. Леонида Радомир Гичевска роден 26.06.1998г. во Св. Николе
200. Ива Данчо Божиноска роден 21.01.1999г. во Скопје
201. Анастасија Марјанчо Николовска роден 12.08.1998г. во Скопје
202. Ања Ангел Велкова роден 26.12.1998г. во Скопје
203. Тиана Тони Лазаревска роден 12.05.1998г. во Скопје
204. Николина Танас Мартиновска роден 07.06.1998г. во Скопје
205. Христина Танас Мартиновска роден 07.06.1998г. во Скопје
206. Вероника Наумче Домазетоска роден 13.12.1998г. во Струга
207. Марија Борче Гајиќ роден 24.09.1998г. во Струга
208. Пена Александар Граматова роден 03.02.1999г. во Велес
209. Габриела Тони Костадиновска роден 11.04.1999г. во Скопје
210. Марија Дарко Тошевска роден 10.09.1998г. во Скопје
211. Сандра Љупчо Стамова роден 24.12.1998г. во Скопје
212. Анисија Љубомир Симеоновска роден 02.10.1998г. во Скопје
213. Марија Величе Кајмаковска роден 14.04.1999г. во Струга
214. Нина Дејан Ладева роден 14.12.1998г. во Св. Николе
215. Ангела Горан Ангеловска роден 23.07.1998г. во Скопје
216. Јасмина Јовица Стојковиќ роден 13.09.1998г. во Скопје
217. Анастасија Зоран Милевска роден 24.04.1999г. во Битола
218. Мурат Есад Куртановиќ роден 01.01.1998г. во Скопје
219. Мартин Стојан Димов роден 02.12.1997г. во Скопје
220. Филип Богољуб Шиклевски роден 21.07.1997г. во Битола
221. Дамјан Синиша Цветковски роден 12.01.1997г. во Куманово
222. Мартин Душан Стојменовски роден 13.03.1997г. во Делчево
223. Антонио Јонче Степановски роден 31.01.998г. во Битола
224. Горазд Кире Станкоски роден 27.06.1997г. во Прилеп
225. Благој Стојанче Саздовски роден 28.03.1998г. во Велес
226. Филип Ненад Пешевски роден 13.11.1997г. во Куманово
227. Никола Бени Наумовски роден 02.06.1997г. во Ресен
228. Александар Игор Мирчев роден 30.07.1997г. во Битола
229. Христијан Златко Јовески роден 10.06.1997г. во Прилеп
230. Горан Звонко Јованоски роден 29.03.1998г. во Битола
231. Антонио Зоран Јаневски роден 06.07.1997г. во Велес
232. Филип Димче Зоксимовски роден 21.09.1997г. во Гостивар
233. Виктор Гоце Ангеловски роден 24.12.1997г. во Скопје
234. Тоше Тони Анастасовски роден 11.10.1997г. во Скопје
235. Дамјан Горан Трајковски роден 22.07.1997г. во Скопје
236. Кристијан Тони Анастасовски роден 12.04.1997г. во Скопје
237. Иван Љубомир Никодиновски роден 07.07.1997г. во Скопје
238. Филип Пеце Иванов роден 22.01.1997г. во Битола
239. Кристијан Ванчо Стојов роден 01.02.1998г. во Скопје
240. Никола Зоран Димитров роден 26.05.1997г. во Битола
241. Мартин Никола Николовски роден 24.05.1997г. во Кавадарци
242. Тамара Оливер Стаменовска роден 16.02.1998г. во Св. Николе
243. Катерина Виктор Димова роден 30.11.1997г. во Св. Николе
244. Сања Илчо Здравкова роден 09.10.1997г. во Штип
245. Кети Јовче Стојчевска роден 09.01.1997г. во Мак. Каменица
246. Теодора Дарко Николовска роден 19.05.1997г. во Велес
247. Софија Благоја Корева роден 30.01.1999г. Скопје
248. Гордана Горанче Давиткова роден 08.01.1998г. во Скопје
249. Јована Илчо Владева роден 19.01.1998г. во Скопје
250. Тина Горан Тодоровска роден 10.05.1999г. во Скопје
251. Љупка Сашо Петковска роден 06.10.1997г. во Скопје
252. Катерина Тоде Тоневска роден 15.07.1999г. во Скопје
253. Габриела Леонардо Џини роден 24.03.1999г. во Скопје
254. Андријана Горан Василевска роден 16.01.1998г. во Скопје
255. Ивана Горан Наумоска роден 05.07.1997г. во Прилеп
256. Ивана Пеце Ѓорѓиоска роден 03.09.1997г. во Прилеп
257. Јулија Блажо Постоловска роден 08.10.1997г. во Делчево
258. Николина Драгослав Крстаноска роден 18.12.1997г. во Струга
259. Адријан Славе Тодоров роден 07.01.2000г. во Штип
260. Антонио Бобан Максимовиќ роден 22.02.2000г. во Скопје
261. Лука Роберт Благопетров роден 31.03.2000г. во Скопје
262. Климент Горан Каранфиловски роден 08.02.2000г. во Скопје
263. Александар Горан Трпевски роден 20.07.1999г. во Скопје
264. Бранислав Томе Петковски роден 08.05.1999г. во Скопје
265. Александар Игор Стојчевски роден 26.09.1999г. во Скопје
266. Кирил Гоце Николовски роден 12.10.1999г. во Скопје
267. Андреј Роберт Мицановски роден 05.12.1999г. во Скопје
268. Едис Насер Јаховиќ роден 25.08.1999г. в Скопје
269. Филип Бобан Митевски роден 20.06.1999г. во Скопје
270. Стефан Дејан Босилковски роден 26.08.1999г. во Скопје
271. Кристијан Божидар Трајковски роден 27.01.2000г. во Струга
272. Матеа Марјан Спасовска роден 25.11.1999г. во Скопје
273. Шадије Исен Реџеп роден 15.10.1999г. во Н. Пазар, Р Србија
274. Ана Марија Никола Божиновска роден 03.01.2000г. во Скопје
275. Мартина Ѓоко Стефановска роден 21.02.2000г. во Скопје
276. Викторија Горанчо Гиновска роден 08.07.1999г. во Тетово
277. Сара Дејан Коларовска роден 19.08.1999г. во Скопје
278. Анастасија Ненад Нелоска роден 08.04.2000г. во Струга
279. Аида Ружди Смаилоска роден 07.04.2000г. во Струга
280. Слободанка Владимир Кицеска роден 16.12.1999г. во Струга
281. Магдалена Гоце Маринкоска роден 25.05.1999г. во Гостивар
282. Сашка Благоја Филипоска роден 13.12.1999г. во Прилеп

 

Одбојка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

283. Марија Василчо Ричлиева роден 19.06.1996г. во Струмица
284. Борислава Боце Мирчевска роден 27.02.1996г. во Тетово
285. Еми Љупчо Веселкоска роден 02.03.1997г. во Скопје
286. Моника Горан Јаневиќ роден 12.03.1998г. во Скопје
287. Тамара Митко Стојанова роден 09.06.1997г. во Скопје
288. Филип Блажо Маџунков роден 18.03.1996г. во Струмица
289. Дамјан Панче Јовановски роден 29.12.1996г. во Штип
290. Ефтим Илија Ричлиев роден 22.07.1995г. во Струмица
291. Александар Никола Стојчески роден 03.01.1996г. во Прилеп
292. Благојче Пеце Илиески роден 02.05.1995г. во Прилеп

 

Олимписки спортови – Индивидуални спортови

Атлетика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

293. Дрита Аднан Исљами роден 01.08.1996г. во Скопје
294. Ѓорѓе Сашо Илов роден 11.04.1999г. во Кавадарци
295. Катерина Роберт Тимчевска роден 17.12.1997г. во Куманово
296. Мери Душко Јанкова роден 12.05.1999г. во Скопје
297. Никола Ангел Стојановиќ роден 06.02.1998г. во Куманово
298. Ѓорѓи Симо Кузмановски роден 06.05.1995г. во Битола
299. Мартина Горан Мироска роден 24.06.1998г. во Охрид
300. Славе Сашо Коевски роден 14.10.1997г. во Скопје
301. Сашко Ивица Голубиќ роден 12.08.1995г. во Скопје
302. Сермедие Муарем Латифова роден 07.10.1995г. во Велес

 

Борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

303. Ѓорѓи Златко Јованов роден 27.01.1997г. во Радовиш
304. Бесар Шеќери Мамути роден 21.12.1994г. во Фрехен, СР Германија
305. Елмедин Севдие Сејфулау роден 21.01.1998г. во Скопје
306. Никола Сашо Петров роден 09.10.1996г. во Радовиш
307. Амир Хаки Реџепи роден 30.10.1996г. во Скопје
308. Ирфан Џемаил Реџалари роден 20.01.1995г. во Скопје
309. Стефан Тони Никовски роден 09.06.1995г. во Штип

 

 

Кајак

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

310. Александар Никола Златаров роден 17.04.1997г. во Велес
311. Димитар Зоран Велков роден 02.06.1998г. во Велес
312. Мартин Роберто Лазаровски роден 21.06.1996г. во Велес
313. Енис Али Небиовски роден 30.01.2000г. во Велес
314. Никола Зоран Џутески роден 18.12.1996г. во Струга
315. Јован Димитар Пендовски роден 27.12.1996г. во Охрид
316. Клаудио Драган Атанасовски роден 09.09.1997г. во Струга
317. Љупчо Антонио Бојаџиев роден 20.03.1999г. во Охрид

 

Скијање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

318. Миланчо Благојче Крстески роден  05.04.1998г. во Прилеп
319. Марија Стерјо Колароска роден  21.09.1997г. во Прилеп
320. Лука Боби Божиновски роден 07.09.1998г. во Скопје

 

 

Спортско стрелаштво

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

321. Нина Емил Балабан роден  02.11.1995г. во Охрид
322. Ана Иванчо Ивановска роден 23.03.1996г. во Битола
323. Борјан Бобан Бранковски роден 15.12.1996г. во Скопје
324. Емилија Зоран Пејева роден 04.08.1995г. во Штип
325. Ангела Љупчо Алексовска роден 16.09.1996г. во Охрид

 

 

Тенис

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

326. Бојан Сашо Јанкуловски роден 27.11.1998г. во Скопје
327. Марија Ристе Еленова роден 30.01.2000г. во Скопје
328. Ѓорѓи Јован Поповски роден 20.02.1998г. во Скопје
329. Елведин Неџад Пепиќ роден 18.02.1998г. во Скопје
330. Стојан Стојмир Стоајновски роден 15.09.1998г. во Охрид
331. Драган Добри Думевски роден 12.04.1997г. во Битола
332. Андреј Христо Андреевски роден 25.01.2000г. во Скопје
333. Викторија Виктор Веселинова роден 23.06.2000г. во Скопје
334. Марио Дејан Гештаковски роден 14.09.1999г. во Скопје
335. Мартина Дејан Гештаковска роден 14.09.1999г. во Скопје
336. Прохор Горан Чамуровски роден 04.02.2000г. во Битола
337. Јосипа Ивица Шакиќ роден 06.09.1996г. во Сплит, Р Хрватска
338. Марко Асен Дуковски роден 04.12.1998г. во Скопје
339. Костадин Ристе Михајлов роден 18.12.1997г. во Штип
340. Бојан Влатко Плешков роден 22.10.1997г. во Штип
341. Филип Венко Цветков роден 26.07.1999г. во Скопје
342. Ристе Димитар Алексоски роден 16.04.2000г. во Скопје
343. Елена Лазо Веселиновска роден 15.12.1996г. во Вевеу, Швајцарија
344. Вероника Игор Џуклевска роден 04.08.1997г. во Скопје

 

Бадминтон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

345. Васил Александар Пујовски роден  12.12.1995г. во Скопје
346. Ина Горан Стефановска роден  26.08.1997г. во Скопје
347. Дариа Диме Стефановска роден  09.10.1997г. во Скопје
348. Петар Сашо Живковски роден 10.02.2000г. во Скопје
349. Ема Влатко Стефановска роден  16.06.1995г. во Скопје
350. Сара Сашо Бојковска роден 24.04.2000г. во Скопје

 

Велосипедизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

351. Никола Милорад Ѓукиќ роден  25.08.1995г. во Куманово
352. Кристијан Тане Николов роден  12.06.1997г. во Велес
353. Јован Александар Јованоски роден  08.01.1996г. во Охрид

 

Коњички спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

354. Дарио Слободан Гроздановски роден  12.11.2001г. во Скопје
355. Андреј Бранко Мишев роден  20.02.1998г. во Скопје

 

Пинг понг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

356. Кристијан Јованче Станојковски роден  29.12.1994г. во Кр. паланка
357. Анета Љупчо Станковска роден  26.11.1998г. во Скопје
358. Марија Лазо Јованова роден  29.08.1998г. во Кавадарци
359. Сандра Зоран Андовска роден  23.08.1996г. во Скопје
360. Христијан Зоран Јованов роден 12.01.1998г. во Скопје
361. Теодор Весна Кировски роден 08.08.1997г. во Скопје

 

Таеквондо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

362. Марко Боби Петрушевски роден 22.07.2000г. во Скопје
363. Христијан Игор Спасовски роден  14.09.2000г. во Скопје

 

Триатлон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

364. Стефан Илчо Стојановски роден  23.01.1996г. во Скопје
365. Костадин Ѓорѓи Несторов роден  29.10.1995г. во Скопје
366. Верица Зоран Митреска роден  14.01.1998г. во Струга
367. Цветко Раде Митревски роден  31.05.1999г. во Струга

 

Џудо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

368. Блерина Неџат Сефери роден  08.07.1999г. во Тетово
369. Арбреша Зегљуљ Реџепи роден  31.10.2000г. во Скопје
370. Александар Никола Ангелов роден 11.05.1996г. во Скопје
371. Ивана Симе Никодиноска роден 26.03.1996г. во Кичево

 

Мечување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

372. Марко Ѓорѓи Божинов роден  25.09.2000г. во Скопје

 

Шах

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

373. Никола Бошко Николовски роден  17.09.1998г. во Скопје
374. Тони Петар Лазов роден 12.05.2000г. во Неготино
375. Александар Павле Константинов роден 11.05.1998г. во Скопје
376. Кренар Асип Таири роден 14.06.1996г. во Скопје
377. Драгана Драган Николовска роден 31.08.1996г. во Белград Р Србија

 

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

378. Маријан Зоран Мандаровски роден  11.03.1998г. во Скопје

 

Карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

379. Маријана Златко Димоска роден  03.05.1998г. во Прилеп
380. Мишела Златко Димоска роден  03.05.1998г. во Прилеп
381. Искра Димитар Каракашоска роден  13.02.1997г. во Прилеп
382. Мартин Душан Стојменов роден 16.04.1996г. во Кочани
383. Ферри Џемаил Исиќ роден 02.03.1997г. во Скопје
384. Роберто Боби Ацковски роден 01.02.2000г. во Скопје
385. Абдурахин Аљаудин Идриз роден  11.06.2001г. во Скопје
386. Јован Радослав Васиќ роден  19.01.2001г. во Велес
387. Киријана Петар Камческа роден 06.03.2000г. во Прилеп
388. Владанка Зоран Аврамова роден 06.05.2002г. во Кавадарци

 

Традиционално карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

389. Мила Горан Саздова роден 06.03.2002г. во Скопје
390. Јелена Зоран Дробниќ роден 05.03.2003г. во Скопје
391. Матеј Дарко Јарчевски роден 28.03.2007г. во Скопје
392. Ана Дејан Крстевска роден 20.09.2001г. во Скопје
393. Берта Игор Милевска роден 01.03.2000г. во Скопје

 

Кик бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

394. Марија Тони Божиноска роден 23.08.1997г. во Скопје
395. Јован Душко Ивановски роден 26.09.1996г. во Скопје
396. Јусуф Мамер Ќамили роден 05.01.1996г. во Скопје
397. Мартин Дејан Саздов роден 30.09.1999г. во Скопје
398. Драгана Драган Атанасовска роден 09.11.1998г. во Скопје

 

Воздухопловни спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

399. Небојша Воислав Стошиќ роден 28.02.1996г. во Кавадарци
400. Дејан Коле Алексов роден 30.09.1995г. во Кавадарци

 

Мотоциклизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

401. Никола Тони Гулевски роден 18.12.1995г. во Битола
402. Андријан Зоран Ристевски роден 18.01.2000г. во Битола

 

Планинарски спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

403. Андреј Живко Темелкоски роден 23.09.2002г. во Скопје

 

 

Спортски риболов

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

404. Тоше Иванчо Петрушевски роден 27.10.2000г. во Велес

 

Пеливанско борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

405. Билал Амет Османи роден 07.07.2005г. во Скопје
406. Јусуф Фадиљ Салиу роден 23.07.1997г. во Скопје
407. Беслим Шабан Муртезани роден 10.10.2007г. во Скопје

 

Кендо и иаидо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

408. Владимир Златко Кесковски роден 04.12.1994г. во Охрид
409. Матеј Марјан Ивановски роден 24.07.1996г. во Скопје
410. Олег Игор Бицковски роден 25.06.2001г. во Скопје

 

 

Сквош

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

411. Ева Звонко Херцег роден 29.12.1999г. во Скопје
412. Љупчо Коле Блажевски роден 28.05.1996г. во Скопје
413. Виктор Горан Панев роден 24.11.2002г. во Скопје

 

Спортско качување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

414. Виктор Владимир Трповски роден 30.01.2000г. во Скопје
415. Стефанија Игор Перканоска роден 12.04.2003г. во Прилеп
416. Михаела Аце Санева роден 31.10.2005г. во Штип

 

Алпинизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

417. Јован Спасе Станишков роден 17.02.1999г. во Штип

 

Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

418. Иван Божин Трпковски роден 12.04.1998г. во Скопје

 

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

419. Стефан Мишо Пецевски роден 24.10.1995г. во Скопје

 

Училишен спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

420. Јана Драган Николовски роден 08.02.2000г. во Скопје
421. Бојана Љупчо Станковска роден 05.06.2000г. во Скопје
422. Мелик Суат Рахман роден 09.09.2000г. во Скопје
423. Горјан Симеон Трајковски Каракалашев роден 11.01.2000г. во Скопје
424. Јована Зоран Шишковска роден 24.10.1996г. во Скопје
425. Виктор Сашо Трпков роден 22.07.1997г. во Скопје
426. Матеја Боби Делчева роден 11.02.2000г. во Скопје
427. Бранкица Горан Марковиќ роден 09.03.1997г. во Куманово
428. Јованче Зора Џоневски роден 08.01.1999г. во Велес
429. Дарко Горан Иванов роден 11.03.1995г. во Штип
430. Лилјана Кире Јанкова роден 30.01.2001г. во Струмица
431. Александар Јонче Бранковски роден 25.04.1998г. во Штип
432. Верица Иле Милева роден 30.01.1999г. во Кочани
433. Бојана Горан Захариева роден 08.02.1999г. во Делчево
434. Данчо Петар Чучага роден 16.06.1999г. во Кавадарци
435. Филип Коста Сотироски роден 29.05.1999г. во Прилеп
436. Ивона Жарко Димитриеска роден 06.12.1997г. во Охрид
437. Теодора Слободан Димоска роден 29.09.2000г. во Прилеп
438. Душко Тони Тасевски роден 24.09.1999г. во Кичево
439. Теа Сашко Терзиева роден 31.12.1999г. во Скопје
440. Елида Бујар Ибраими роден 19.09.2000г. во Тетово
441. Антонио Љубиша Атанасовски роден 09.08.1998г. во Скопје
442. Мартин Сретен Анакиев роден 01.08.1999г. во Виница
443. Шукри Бавтијаров роден 24.02.2000г. во Скопје
444. Сербез Демиршах Рибаров роден 12.07.2001г. во Берово
445. Иле Зоранчо Петровски роден 13.04.1997г. во Битола
446. Петар Сотирак Јано роден 13.07.1997г. во Скопје
447. Евита Аце Насевска роден 10.04.1997г. во Скопје
448. Александар Тони Стојаноски роден 01.08.2000г. во Скопје
449. Давид Љупчо Станојковски роден 25.10.2000г. во Скопје
450. Матео Иван Причков роден 05.09.2002г. во Скопје
451. Христијан Димче Блажевски роден 04.05.2002г. во Скопје
452. Моника Бојан Дукоска роден 06.11.1996г. во Скопје
453. Дејан Сашо Србиновски роден 03.02.1997г. во Скопје
454. Јана Бобан Трпковска роден 24.11.2000г. во Скопје

 

 

Параолимписки – екипни и индивидуални спортови

Спорт за лица со телесен индалидитет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

455. Елена Чедомир Давиткова роден 09.11.1994г. во Кратово
456. Кристијан Никола Божиновски роден 18.03.2001г. во Скопје
457. Давид Миле Блажески роден 10.07.1998г. во Скопје
458. Вера Зоран Апостоловска роден 14.03.2001г. во Скопје
459. Ангел Урош Џуковски роден 19.03.1998г. во Скопје

 

 

 

 

Спорт за лица со оштетен слух

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

460. Горазд Дарко Анастасов роден 25.01.1995г. во Скопје
461. Стефан Зоран Гиков роден 09.01.1997г. во Неготино