Спортска надеж 2016

Олимписки спортови – Екипни спортови

Фудбал

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

1. Филип Виктор Ваневски роден 21.01.2003г. во Скопје
2. Стефан Кирил Митрев роден 14.02.2003г. во Ново Село, Струмица
3. Филип Дејан Ѓорѓиевски роден 30.04.2003г. во Скопје
4. Гордијан Бобан Христовски роден 21.04.2003г. во Скопје
5. Самет Асим Реџепи роден 09.03.2003г. во Скопје
6. Лавдрим Ќани Ибрахими роден 31.05.2003г. во Скопје
7. Христијан Тони Николовски роден 16.06.2003г. во Скопје
8. Елмедин Дашмир Рамадани роден 19.11.2003г. во Скопје
9. Александар Владимир Божиновски роден 25.02.2003г. во Скопје
10. Џемиљ Сакип Јахии роден 02.03.2003г. во Скопје
11. Октај Ерол Ракипи роден 30.07.2003г. во Гостивар
12. Христијан Дејан Георгиевски роден 12.04.2003г. во Скопје
13. Дарко Марјан Стојановски роден 21.05.2003г. во Битола
14. Андреј Јонче Стојчевски роден 26.05.2003г. во Скопје
15. Стефан Виктор Ѓоргиев роден 16.01.2002г. во Скопје
16. Ване Оливер Крстевски роден 28.04.2003г. во Штип
17. Дамјан Горан Ќосевски роден 14.05.2003г. во Охрид
18. Славче Кире Живков роден 03.01.2003г. во Кочани
19. Грегори Петре Давков роден 18.03.2003г. во Кочани
20. Дарко Игор Марковски роден 02.07.2003г. во Скопје
21. Марио Тони Геговски роден 04.01.2003г. во Битола
22. Амир Ибраим Фејзуловски роден 23.06.2003г. во Битола
23. Никола Димче Димитровски роден 30.03.2003г. во Битола
24. Бехар Рафет Фета роден 07.04.2003г. во Скопје
25. Албан Агим Шабани роден 20.04.2004г. во Скопје
26. Иван Ѓорѓи Николов роден 17.02.2002г. во Штип
27. Методи Дарко Максимов роден 20.06.2002г. во Кочани
28. Филип Славе Лазаревски роден 19.03.2002г. во Струмица
29. Марио Гоце Костески роден 08.02.2002г. во Скопје
30. Гораст Александар Стојменов роден 26.06.2002г. во Скопје
31. Андреј Игор Бобевски роден 21.12.2004г. во Скопје
32. Марко Тони Алчевски роден 16.04.2002г. во Битола
33. Иван Јане Николоски роден 23.12.2002г. во Битола
34. Теодора Слободан Димоска роден 29.09.2000г. во Прилеп
35. Јана Златко Чубриновска роден 12.02.1999г. во Скопје

 

Кошарка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

36. Дејан Сашо Србиновски роден 03.02.1997г. во Скопје
37. Андреј Владо Цветковски роден 20.09.1996г. во Скопје
38. Лука Слободан Петровски роден 20.10.1996г. во Скопје
39. Дамјан Зоран Робев роден 10.04.1997г. во Скопје
40. Виктор Блаже Ефремовски роден 21.10.1998г. во Гостивар
41. Милан Перо Милков роден 19.12.1996г. во Кавадарци
42. Елвис Елвир Хот роден 29.01.1998г. во Скопје
43. Ранко Миодраг Мамузиќ роден 30.01.1998г. во Неготино
44. Петар Саша Огњеновиќ роден 18.02.1998г. во Скопје
45. Леонид Симо Тодоровски роден 05.11.1998г. во Скопје
46. Стефан Мире Милески роден 23.01.1998г. во Скопје
47. Ненад Саша Димитријевиќ роден 23.02.1998г. во Скопје
48. Јована Ѓоко Петрушевска роден 04.01.2000г. во Скопје
49. Ивона Љупчо Кожобашиовска роден 21.10.2000г. во Битола
50. Ана Марија Ненад Шеќероска роден 22.09.2000г. во Струга
51. Наталија Крсте Белеска роден 04.07.2000г. во Струга
52. Тијана Анѓелчо Митрева роден 20.01.2001г. во Кавадарци
53. Марта Вангел Толевска роден 05.04.1999г. во Скопје
54. Сања Драгољуб Адамовска роден 04.07.1998г. во Гостивар
55. Александра Александар Крстевска роден 12.08.1999г. во Кочани
56. Цветанка Зоран Димова роден 27.06.1998г. во Кавадарци
57. Цветанка Јовица Крстевска роден 13.10.1998г. во Каваради
58. Јована Властимир Јовановска роден 29.04.1998г. во Пробиштип
59. Сара Роберт Петровска роден 05.06.1998г. во Скопје
60. Давид Игор Георгиев роден 30.06.1997г. во Скопје
61. Ваљмир Самир Какруки роден 20.09.2000г. во Скопје
62. Андреј Борче Јордановски роден 04.01.2000г. во Скопје
63. Лука Драган Стојановски роден 04.02.2000г. во Скопје
64. Дамјан Васил Миса роден 18.04.2000г. во Струга
65. Благој Петранче Димитриев роден 23.07.2000г. во Св. Николе
66. Антонио Бобан Аврамовски роден 31.01.2000г. во Куманово
67. Матеа Дарко Николиќ роден 01.08.2002г. во Скопје
68. Илина Благоја Селцова роден 06.11.2002г. во Скопје
69. Марко Сашко Анастасов роден 04.10.2000г. во Скопје

 

Ракомет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

70. Марко Иван Кизиќ роден 22.01.2001г. во Скопје
71. Антонио Јовица Николовски роден 16.06.1998г. во Скопје
72. Мартин Кирчо Серафимов роден 03.03.2000г. во Скопје
73. Мартин Јовица Велковски роден 10.03.1997г. во Скопје
74. Давор Миле Палевски роден 26.02.1997г. во Скопје
75. Мартин Бранко Томовски роден 10.07.1997г. во Скопје
76. Никола Александар Даниловски роден 01.02.1997г. во Скопје
77. Петар Андреа Шулевски роден 09.05.1998г. во Скопје
78. Дејан Пеце Кукуловски роден 17.08.1988г. во Ресен
79. Стефан Горан Христовски роден 09.07.1999г. во Битола
80. Томислав Саша Јагуриновски роден 19.08.1998г. во Скопје
81. Филип Звонко Арсеновски роден 30.07.1998г. во Скопје
82. Димитар Оливер Димитриоски роден 16.02.1998г. во Прилеп
83. Марио Благоја Танкоски роден 28.08.1998г. во Струга
84. Мице Кире Шилегов роден 19.06.1998г. во Скопје
85. Сара Дејан Ристовска роден 09.09.1996г. во Скопје
86. Симона Сашо Стојановска роден 20.03.1997г. во Скопје
87. Сара Васко Митова роден 05.10.1996г. во Скопје
88. Моника Горанчо Георгиева роден 25.05.1999г. во Скопје
89. Матеја Сашо Серафимова роден 11.10.1996г. во Скопје
90. Николина Слободан Бојаџиска роден 01.12.1996г. во Скопје
91. Мери Кирил Арсениевска роден г. во 08.07.1998г. Делчево
92. Сара Борче Стефановска роден 29.09.1998г. во Скопје
93. Васка Илија Глигорјадис роден 20.07.1999г. во Скопје
94. Александра Драган Вељановска роден 29.11.1998г. во Скопје
95. Марија Костадин Гугуљанова роден 11.11.1999г. во Струмица
96. Јована Илчо Владева роден 19.01.1998г. во Скопје
97. Ана Зоран Станакиевска роден 22.12.1999г. во Скопје
98. Вања Љупчо Ангеловска роден 03.11.1998г. во Скопје
99. Ана Стево Иванова роден 07.10.1998г. во Штип

 

Одбојка

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

100. Моника Горан Јаневиќ роден 12.03.1998г. во Скопје
101. Тамара Митко Стојанова роден 09.06.1997г. во Скопје
102. Марија Тони Димитриевска роден 09.10.2002г. во Скопје
103. Верица Мите Донева роден 22.06.2000г. во Гевгелија
104. Александра Алекдандар Главинова роден 06.07.1997г. во Скопје
105. Калина Звонко Тодоровска роден 15.10.1999г. во Скопје
106. Душица Зоран Јанковиќ роден 15.04.1998г. во Скопје
107. Јана Сашо Димитриевска роден 04.04.1998г. во Скопје
108. Тамара Горан Христовска роден 03.03.2000г. во Штип
109. Сара Зоран Стојанова роден 07.02.2001г. во Штип
110. Моника Сашо Ордева роден 31.12.1998г. во Штип
111. Софија Кирил Ричлиева роден 27.01.2000г. во Струмица
112. Мартина Зоран Владевска роден 10.11.1997г. во Струмица
113. Ана Тони Нистрова роден 19.05.1997г. во Струмица
114. Деспина Кире Ѓеоргиева роден 14.02.2001г. во Струмица
115. Стефани Зоран Јовановска роден 12.07.1999г. во Тетово
116. Амра Фирдаус Ајредини роден 17.02.1998г. во Тетово
117. Бојан Блажо Стојанов роден 28.08.1997г. во Радовиш
118. Стојан Митко Илиев роден 03.03.1999г. во Струмица
119. Костадин Васил Ричлиев роден 21.03.2000г. во Струмица
120. Миле Мирко Стоилков роден 13.09.1999г. во Струмица
121. Андреј Груица Димитриевски роден 04.04.1998г. во Штип
122. Филип Миле Николовски роден 09.11.1997г. во Штип
123. Илија Јонче Димитровски роден 02.08.2000г. во Штип
124. Никола Златко Новитковски роден 26.07.1999г. во Штип
125. Тоше Савчо Златинов роден 18.10.1999г. во Штип
126. Стефан Ванчо Санев роден 06.11.1999г. во Штип
127. Филип Иле Ајдаров роден 26.05.1999г. во Велес
128. Дарко Ванчо Тошиќ роден 08.06.1999г. во Штип
129. Бојан Љупчо Владов роден 17.11.1998г. во Велес
130. Ѓоре Лазе Цветков роден 23.07.1999г. во Велес
131. Наталија Марјанчо Угрева роден 22.04.1999г. во Штип
132. Бојана Љупчо Станковска роден 05.06.2000г. во Скопје
133. Марија Лазо Паскова роден 27.07.2001г. во Штип
134. Михаела Дарко Обадиќ роден 14.08.2000г. во Тетово

 

Олимписки спортови – Индивидуални спортови

Атлетика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

135. Мартина Горан Мироска роден 24.06.1998г. во Охрид
136. Дарио Борче Иваноски роден 15.05.1997г. во Скопје
137. Александар Горан Таневски роден 07.06.1997г. во Скопје
138. Славе Сашо Коевски роден 14.10.1997г. во Скопје
139. Димитар Драги Илиев роден 19.07.1997г. во Штип
140. Јана Игор Митовска роден 19.02.2001г. во Скопје
141. Никола Ангел Стојановиќ роден 06.02.1998г. во Куманово
142. Али Ниметула Шабани роден 05.11.1997г. во Скопје
143. Бесијана Фетах Мустафа роден 02.09.2000г. во Куманово
144. Ѓорѓи Сашо Илов роден 11.04.1999г. во Кавадарци

 

Бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

145. Гоце Љупчо Јанески роден 22.11.1996г. во Тетово
146. Јасмин Сафет Мифтар роден 08.07.1998г. во Штип
147. Шпенд Абас Гафури роден 21.10.1999г. во Тетово
148. Марко Игор Стојаноски роден 13.09.2000г. во Скопје
149. Бесар Азем Гарипи роден 31.08.1997г. во Тетово

 

Борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

150. Елмедин Сефедин Сејфулау роден 21.01.1998г. во Скопје
151. Рамадан Ферит Мустафовски роден 12.12.1998г. во Скопје
152. Армин Ниметула Идризи роден 17.08.1998г. во Скопје
153. Ријад Сафет Реџепи роден 03.09.1998г. во Скопје
154. Никола Сашо Петров роден 09.10.1996г. во Радовиш
155. Кристијан Златко Крстев роден 05.04.1997г. во Радовиш
156. Бесим Ибрахим Амети роден 14.11.1998г. во Скопје
157. Фиданчо Славе Јованов роден 12.08.1998г. во Радовиш
158. Минир Сулејман Реџепи роден 11.12.1999г. во Скопје
159. Теодор Киро Темелкоски роден 02.07.1998г. во Прилеп

 

Кајак

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

160. Александар Никола Златаров роден 17.04.1997г. во Велес
161. Енис Али Небиовски роден 30.01.2000г. во Велес
162. Христијан Стојанче Игнатов роден 21.02.2000г. во Велес
163. Џенгисџан Али Небиоски роден 31.12.2001г. во Велес
164. Мартин Сашко Мазнев роден 11.08.2001г. во Велес
165. Виктор Трајче Миланов роден 24.10.1999г. во Велес
166. Никола Трајче Димов роден 09.08.2000г. во Велес
167. Ангелче Спасе Петрушевски роден 01.08.2003г. во Велес
168. Бобан Ѓоре Пејчиноски роден 19.09.1999г. во Струга
169. Дамјан Горан Жупаноски роден 19.09.1999г. во Струга
170. Владимир Игор Малески роден 14.05.2002г. во Струга
171. Никола Игор Малески роден 23.12.2003г. во Струга

 

Пливање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

172. Љупчо Благојче Ангеловски роден 27.02.1997г. во Скопје
173. Стефан Зоранчо Цветковски роден 03.01.1997г. во Скопје
174. Ана Марија Љупчо Дамјановска роден 20.08.1999г. во Лондон, Велика Британија
175. Александар Бобан Стошиќ роден 01.01.1997г. во Боеблинген, Германија
176. Ева Златко Барамачева роден 18.03.1997г. во Скопје
177. Виктор Игор Смилевски роден 07.08.1997г. во Скопје
178. Ана Александар Јаневска роден 13.08.2002г. во Скопје
179. Андреј Саша Соколовски роден 02.08.1998г. во Скопје
180. Марко Тихомир Бејатовиќ роден 16.07.1998г. во Скопје
181. Никола Бранко Василевски роден 26.02.1999г. во Скопје
182. Миа Стојан Крстевска роден 18.08.2001г. во Скопје
183. Давор Дарко Петровски роден 09.10.2000г. во Скопје
184. Антониј Марјан Симоновски роден 25.02.2002г. во Скопје
185. Иван Благоја Симоновски роден 22.01.2000г. во Битола
186. Бранимир Игор Ивановски роден 17.07.2000г. во Скопје

 

Скијање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

187. Ставрус Христо Јада роден  18.05.1998г. во Крушево
188. Миланчо Благојче Крстески роден 05.04.1998г. во Крушево
189. Викторија Зоран Тодоровска роден 26.11.2000г. во Скопје
190. Виктор Гоце Петков роден 30.08.1999г. во Гостивар
191. Лидија Наум Синадиновска роден 09.10.2000г. во Битола
192. Воислав Новица Синадиновски роден 06.04.2000г. во Гостивар
193. Ема Владимир Петровска роден 04.04.2002г. во Тетово
194. Мирко Бранислав Лазаревски роден 31.03.2003г. во Скопје
195. Марија Стерјо Колароска роден 21.09.1997г. во Прилеп
196. Викторија Марјан Јовановска роден 11.07.2000г. во Скопје

 

Спортско стрелаштво

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

197. Сара Марјан Томевска роден  18.08.2001г. во Скопје
198. Стефан Љупчо Ѓорѓиевски роден 08.05.1997г. во Битола
199. Мартина Васко Петровска роден 08.11.1998г. во Охрид
200. Никола Петре Петров роден 09.09.2002г. во Кавадарци
201. Анастасија Ѓоко Мојсовска роден 19.06.2002г. во Охрид
202. Бојан Никола Симичиев роден 14.08.2000г. во Скопје
203. Ирина Бранко Јовановска роден 25.01.2004г. во Прилеп
204. Стефанија Орце Андовска роден 05.12.2000г. во Велес
205. Александра Петар Петреска роден 07.03.1998г. во Скопје
206. Леон Ласте Јаневски роден 26.12.1997г. Скопје

 

Тенис

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

207. Горазд Горан Србљак роден 24.08.1997г. во Скопје
208. Михаил Методија Кусески роден 16.03.2000г. во Прилеп
209. Катарина Дејан Маринковиќ роден 06.05.1999г. во Скопје
210. Ѓорѓи Сашо Јанкуловски роден 26.02.2002г. во Скопје
211. Ана Горан Ристевска роден 06.08.2002г. во Скопје
212. Обрад Милан Марковски роден 01.11.2000г. во Скопје
213. Нора Драган Христовска роден 27.12.2000г. во Скопје
214. Борис Влатко Мркев роден 22.01.2004г. во Скопје
215. Јана Божидар Стојанова роден 27.02.2005г. во Скопје
216. Ведран Предраг Радоњанин роден 20.09.2002г. во Скопје
217. Дарија Митко Кржовска роден 18.04.2001г. во Скопје
218. Марио Зоран Герасимоски роден 21.01.2000г. во Тетово
219. Јана Владимир Огњановска роден 18.04.2002г. во Скопје
220. Елена Антонио Јанкуловска роден 05.02.2001г. во Охрид
221. Берк Онур Бугариќ роден 24.07.2003г. во Скопје

 

Бадминтон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

222. Ина Горан Стефановска роден  26.08.1997г. во Скопје
223. Петар Сашо Живковски роден 10.02.2000г. во Скопје
224. Дариа Диме Стефановска роден  09.10.1997г. во Скопје
225. Леонид Јован Стојанов роден 11.01.2002г. во Скопје
226. Ива Влатко Стефановска роден 23.05.2002г. во Скопје
227. Елена Сашо Ристеска роден 21.08.2003г. во Скопје
228. Филип Тони Лесански роден 30.12.1996г. во Виница
229. Сара Сашо Бојковска роден 24.04.2000г. во Скопје
230. Марко Александар Трпчевски роден 18.03.2004г. во Скопје
231. Анастасија Тони Лесанска роден 13.03.2001г. во Виница
232. Миа Зоран Николовска роден 19.05.2004г. во Скопје
233. Мила Михајло Фиданоска роден 09.07.2008г. во Скопје

 

Пинг понг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

234. Методиј Владо Бужаровски роден 24.05.2001г. во Скопје
235. Васе Трајан Стојановски роден 11.02.2001г. во Виница
236. Ива Зоран Димитриевска роден 27.09.2001г. во Куманово
237. Ана Ангел Стојановски роден 25.06.2003г. во Кр. Паланка
238. Петар Зоран Костовски роден 06.02.1998г. во Штип
239. Христијан Зоран Јованов роден 12.01.1998г. во Скопје
240. Анета Љупчо Станковска роден  26.11.1998г. во Кр. Паланка
241. Марија Лазо Јованова роден  29.08.1998г. во Кавадарци
242. Филип Игор Костадиновски роден 14.02.1999г. во Кр. Паланка
243. Добринка Зоранчо Сотирова роден 04.11.2001г. во Кавадарци

 

Спорт за лица со телесен индалидитет

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

244. Алпај Едис Аљоски роден 27.12.2001г. во Скопје
245. Кристијан Никола Божиновски роден 18.03.2001г. во Скопје
246. Давид Миле Блажевски роден 10.07.1998г. во Скопје
247. Вера Зоран Апостоловска роден 14.03.2001г. во Скопје
248. Костадин Тимче Николов роден 17.03.2000г. во Струмица
249. Филип Марија Арсов роден 23.11.2002г. во Прилеп
250. Самир Алмедина Халим роден 16.06.1997г. во Скопје
251. Тале Боре Стаменковски роден 15.03.2002г. во Велес
252. Стефанија Блажо Петрова роден 30.08.1999г. во Неготино
253. Блаже Тоде Зафиров роден 20.05.2002г. во Неготино

 

Џудо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

254. Арбреша Зегљуљ Реџепи роден 31.10.2000г. во Скопје
255. Берна Ерол Шерифовски роден 07.12.1998г. во Скопје
256. Хамза Неџат Јашари роден 01.09.2001г. во Скопје
257. Наталија Зоран Динова роден 12.12.2000г. во Скопје
258. Борче Пеце Ангелов роден 01.05.1999г. во Битола
259. Ангела Зоран Велковска роден 12.03.1997г. во Скопје
260. Марко Зоран Паноски роден 28.09.1998г. во Прилеп
261. Анастасија Златко Качаниклиќ роден 17.03.1999г. во Скопје
262. Барбара Тони Башевска роден 25.09.1997г. во Прилеп
263. Мартин Игор Тодорчески роден 10.03.1998г. во Прилеп

 

Велосипедизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

264. Денис Гоце Колевски роден 05.10.1998г. во Куманово
265. Катерина Владимир  Николовска роден  04.08.1999г. во Скопје
266. Кристијан Сашко Ванчевски роден  20.09.1999г. во Велес
267. Виктор Сашко Ванчевски роден 17.03.2002г. во Велес
268. Даниел Љупчо Мојсоски роден 31.05.2001г. во Кичево
269. Лука Сашо Димитријоски роден 15.05.2004г. во Кичево
270. Марио Марјан Петровски роден 21.07.1998г. во Куманово
271. Јован Зоран Настов роден 15.03.2002г. во Велес
272. Никола Сашо Левков роден 08.10.1997г. во Скопје
273. Кирил Аце Марковски роден 25.05.1998г. во Скопје
274. Зоран Славчо Петрески роден 14.01.2002г. во Прилеп
275. Лазар Дејан Петровиќ роден 12.03.2002г. во Скопје

 

Триатлон

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

276. Верица Зоран Митреска роден  14.01.1998г. во Струга
277. Александар Чавлески роден 08.10.2000г. во Скопје
278. Давид Милче Мијалов роден 06.02.2003г. во Радовиш
279. Бојана Бобан Ѓорѓиеска роден 11.04.2002г. во Струга
280. Иво Јован Игор Димовски роден 20.01.2003г. во Скопје

 

Шах

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

281. Тони Петар Лазов роден 12.05.2000г. во Неготино
282. Никола Бошко Николовски роден  17.09.1998г. во Скопје
283. Александар Павле Константинов роден 11.05.1998г. во Скопје
284. Филип Александар Михов роден 21.04.2000г. во Штип
285. Ивана Христофор Манова роден 13.06.2001г. во Скопје
286. Михаил Ивица Јорданов роден 30.08.2004г. во Скопје
287. Андреј Сашо Велјаноски роден 20.04.2004г. во Скопје
288. Симона Сашко Лакинска роден 26.04.1999г. во Скопје
289. Кристијан Стево Велковски роден 28.04.2003г. во Скопје
290. Ристе Стефан Јовчев роден 02.05.2000г. во Скопје

 

Мечување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

291. Андреј Александар Стојковски роден 17.06.2002г. во Скопје
292. Владимир Михаил Китановски роден 11.12.2001г. во Скопје
293. Филип Андреја Јовановски роден 19.11.2000г. во Скопје
294. Петар Душко Србиновски роден 13.07.2004г. во Скопје
295. Марко Ѓорѓи Божинов роден 25.09.2000г. во Скопје

 

Веслање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

296. Викторија Стојан Постолоска роден 07.11.2000г. во Струга
297. Петар Владо Павлоски роден 04.10.1998г. во Охрид
298. Ева Марјан Попоска роден 05.05.2001г. во Струга
299. Магдалена Стефан Карамитреска роден 04.08.2000г. во Струга
300. Ана Димче Димоска роден 06.02.2002г. во Охрид

 

Коњички спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

301. Дарио Слободан Гроздановски роден 12.11.2001г. во Скопје
302. Ангела Владимир Поповска роден 12.08.1999г. во Скопје
303. Андреј Бранко Мишев роден 20.02.1998г. во Скопје
304. Леонида Слободан Гроздановска роден 18.11.2005г. во Скопје

 

Спортска гимнастика

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

305. Христијан Тони Ќебаковски роден 24.04.2000г. во Битола
306. Бојан Трипун Здравевски роден 06.04.2004г. во Скопје
307. Петар Душко Каров роден 12.07.1997г. во Кочани
308. Ристе Петар Симеонов роден 09.02.2003г. во Кочани
309. Антонио Љубиша Јаношевиќ роден 26.07.2006г. во Скопје
310. Љубица Иле Илијевска роден 17.01.1999г. во Битола
311. Јана Илија Николова роден 23.07.2003г. во Скопје
312. Елеонора Зоран Димковска роден 02.07.2002г. во Битола
313. Ана Александар Сандевска роден 17.06.2006г. во Скопје

 

Таеквондо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

314. Дејан Јонче Георгиевски роден 08.05.1999г. во Скопје
315. Ана Марија Јонче Георгиевски роден 03.05.2001г. во Скопје
316. Марко Дарко Аврамоски роден 12.11.2002г. во Скопје
317. Иван Тони Крстевски роден 03.04.1999г. во Скопје
318. Филип Милена Додевски роден 17.01.2000г. во Скопје
319. Ненад Тихо Мрчковски роден 16.05.2001г. во Скопје
320. Ива Блаже Поповска роден 22.10.2001г. во Скопје
321. Викторија Зага Радомировски роден 04.05.2001г. во Скопје
322. Сара Аце Раевска роден 19.02.2001г. во Скопје
323. Филип Ацо Јосифовски роден 29.08.1998г. во Скопје
324. Стефан Петре Младеновски роден 11.09.2002г. во Скопје
325. Александра Драги Чалачиќ роден 29.06.2000г. во Скопје
326. Иво Драган Сандев роден 03.02.2003г. во Скопје
327. Ања Дарко Русовска роден 08.06.2000г. во Скопје
328. Филип Жарко Стаменов роден 07.08.2003г. во Скопје

 

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

329. Марјан Зоран Мандаровски роден 11.03.1998г. во Скопје
330. Стефан Гоце Димитров роден 20.03.1997г. во Скопје

 

Карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

331. Ферри Џемил Исиќ роден 02.03.1997г. во Скопје
332. Фахик Мехмет Весели роден 10.01.2001г. во Скопје
333. Моника Антонио Пендаровска роден 07.05.1998г. во Скопје
334. Петар Бошко Заборски роден 20.09.1997г. во Скопје
335. Филип Ратко Несторовски роден 23.04.2000г. во Скопје
336. Петар Боге Спасеновски роден 02.04.1998г. во Скопје
337. Вероника Срѓан Костовска роден 07.09.1999г. во Скопје
338. Адил Суад Мехмед роден 05.06.1997г. во Скопје
339. Столе Атанас Смилковски роден 28.01.2001г. во Скопје
340. Абдурахин Аљаудин Идриз роден 11.06.2001г. во Скопје
341. Семир Неџат Ќосовиќ роден 09.11.1996г. во Скопје
342. Христина Свето Ристиќ роден 13.12.1997г. во Скопје
343. Ангела Коста Мојсовска роден 25.12.1999г. во Скопје
344. Глигор Иле Станоев роден 04.04.1998г. во Скопје
345. Димитар Илија Илиевски роден 16.10.1997г. во Скопје
346. Бојана Лазо Манева роден 24.04.1997г. во Штип
347. Георги Методи Бановски роден 15.04.2001г. во Велес
348. Андреј Валентин Ристески роден 01.07.1998г. во Прилеп
349. Вјолца Локман Гафури роден 04.02.2001г. во Тетово
350. Емилија Срѓан Јањиќ роден 02.12.1999г. во Скопје
351. Стефан Љубе Апостоловски роден 26.06.1997г. во Скопје
352. Кристијан Златко Бајовски роден 22.04.2003г. во Скопје
353. Дамјан Јовица Кузмановски роден 26.11.1999г. во Скопје
354. Рамадани Бегуш Шкелќим роден 11.12.1998г. во Куманово
355. Владанка Зоран Аврамова роден 06.05.2002г. во Кавадарци

 

Традиционално карате

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

356. Мила Горан Саздова роден 06.03.2002г. во Скопје
357. Огнен Денис Тасевски роден 26.03.1999г. во Скопје
358. Иван Ненад Трпковски роден 21.04.2008г. во Скопје
359. Матеј Дарко Јарчевски роден 28.03.2007г. во Скопје
360. Антонија Алберто Белазелкоска роден 19.01.2004г. во Скопје
361. Берта Игор Милевска роден 01.03.2000г. во Скопје
362. Јелена Зоран Дробниќ роден 05.03.2003г. во Скопје
363. Ана Дејан Крстевска роден 20.09.2001г. во Скопје
364. Мила Горан Младеновска роден 21.01.2007г. во Скопје
365. Алексадар Ристо Волкановски роден 03.08.1997г. во Кавадарци
366. Катарина Зоран Дробник роден 19.10.2006г. во Скопје
367. Јана Игор Милевска роден 09.09.2002г. во Скопје

 

Кик бокс

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

368. Амир Назми Алији роден 29.01.2000г. во Тетово
369. Хадис Шаип Рамадани роден 13.04.1998г. во Скопје
370. Павел Љупчо Стојчевски роден 19.08.2006г. во Делчево
371. Драгана Драган Атанасовска роден 09.11.1998г. во Скопје
372. Слаѓан Драган Димиќ роден 25.04.1999г. во Скопје
373. Викторија Донче Варадинова роден 27.07.2001г. во Штип
374. Марта Дејан Митровска роден 24.07.2003г. во Скопје
375. Леа Тони Бошевска роден 04.03.2003г. во Битола
376. Дарко Николчо Најдов роден 14.11.1999г. во Скопје
377. Максим Дејан Митровски роден 14.11.1999г. во Скопје

 

Воздухопловни спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

378. Бојан Блаже Димески роден 13.09.1997г. во Прилеп
379. Александар Митко Цветановски роден 01.08.2001г. во Охрид

 

Алпинизам

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

380. Тадеј Константин Циривири роден 21.06.2006г. во Скопје
381. Александар Зоран Мајсторски роден 30.09.2006г. во Радовиш

 

Планинарски спортови

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

382. Ване Орданчо Бошев роден 09.11.2007г. во Неготино
383. Давид Љупчо Чучуковски роден 17.08.2004г. во Делчево
384. Антониј Ѓорѓи Трајчевски роден 19.09.2004г. во Битола

 

Спортски риболов

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

385. Султана Кире Малинкова роден 30.05.2003г. во Кавадарци
386. Владимир Александар Стошевски роден 04.07.2001г. во Куманово
387. Стефан Роберт Богојески роден 24.08.2002г. во Прилеп

 

Кендо и иаидо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

388. Александар Златко Кесковски роден 25.05.2002г. во Скопје
389. Олег Игор Бицковски роден 25.06.2001г. во Скопје
390. Кирил Мишко Наумовски роден 18.09.1997г. во Охрид

 

Боди билдинг

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

391. Илија Горан Ристовски роден 15.10.1999г. во Скопје
392. Марјан Атанас Танчев роден 29.08.1999г. во Гевгелија
393. Никола Дејан Христовски роден 16.02.1997г. во Скопје

 

Пеливанско борење

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

394. Јусуф Фадил Салиу роден 23.07.1997г. во Скопје
395. Билал Амет Османи роден 07.07.2005г. во Скопје
396. Марко Звонко Колоски роден 20.05.1998г. во Скопје

 

Спортски танци

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

397. Марија Мартин Маленкова роден 11.102002г. во Скопје
398. Зорица Зоран Симјановска роден 23.01.2005г. во Битола
399. Ивона Роберт Нанческа роден 11.08.1999г. во Прилеп
400. Мелани Тони Коркоска роден 06.03.2001г. во Скопје
401. Калина Панче Александар роден 26.03.2006г. во Скопје

 

Спортско качување

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

402. Виктор Владимир Трповски роден 30.01.2000г. во Скопје
403. Стефанија Игор Перканоска роден 12.04.2003г. во Прилеп
404. Михаела Аце Санева роден 31.10.2005г. во Штип

 

Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

405. Зоран Ицо Колевски роден 30.10.2007г. во Скопје
406. Давид Митре Дамовски роден 02.07.2005г. во Скопје
407. Катерина Александар Ацевска роден 03.03.2004г. во Скопје
408. Дарко Станојко Стојановски роден 20.05.2008г. во Скопје
409. Моника Гоце Младеновска роден 12.01.1998г. во Скопје
410. Александар Горан Трајковски роден 23.11.1996г. во Скопје
411. Бајрамша Нијази Елмазова роден 18.11.2009г. во Скопје

 

 

Хокеј

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

412. Моника Русе Пижевска роден 08.07.1997г. во Скопје
413. Димитар Љупчо Тануровски роден 20.03.1999г. во Скопје
414. Стефан Боби Трпевски роден 11.10.1998г. во Скопје
415. Драган Љупчо Тануровски роден 15.01.2001г. во Скопје
416. Бојан Игор Василковски роден 09.08.2001г. во Скопје

 

Бразилска Џиу Џица

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

417. Даниела Ивица Алексовска роден 25.03.2006г. во Скопје

 

Самбо

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

418. Омар Ердал Факиќ роден 19.10.2002г. во Скопје
419. Ѓорѓи Љупчо Божинов роден 08.01.1999г. во Радовиш
420. Димитар Тони Вандов роден 11.03.1998г. во Неготино

 

Училишен спорт

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

421. Дамјан Бобан Арсеновски роден 04.08.2005г. во Велес
422. Моника Зоран Денчевска роден 02.05.2002г. во Штип
423. Стефанија Влатко Георгиева роден 08.01.2002г. во Штип
424. Стефан Ванчо Ристов роден 20.09.2001г. во Радовиш
425. Марија Љупчо Гоцевска роден 18.08.2000г. во Штип
426. Јован Јордан Манев роден 25.01.2001г. во Кочани
427. Пепита Горан Ристова роден 08.07.1998г. во Штип
428. Александар Станислав Бојковски роден 29.08.1999г. во Куманово
429. Љубица Ристо Гошева роден 12.09.2000г. во Струмица
430. Сара Роберт Граматикова роден 08.09.2000г. во Струмица
431. Елида Бујар ибраими роден 19.09.2000г. во Тетово
432. Јане Дарко Јанески роден 22.05.1997г. во Прилеп
433. Елена Гоце Бошкоска роден 01.06.2002г. во Прилеп
434. Елена Зоран Тасевска роден 23.04.2002г. во Битола
435. Елона Шпенди Дервиши роден 06.03.2000г. во Гостивар
436. Тодор Никола Златев роден 30.12.2002г. во Кавадарци
437. Мила Владо Брсјак роден 18.02.2000г. во Кичево
438. Антина Тодор Проеска роден 24.08.2002г. во Крушево
439. Петар Жарко Ферукоски роден 06.05.2002г. во Струга
440. Андреј Тони Јованов роден 16.12.2001г. во Скопје
441. Матеја Боби Делчева роден 11.02.2000г. во Скопје
442. Теа Сашко Терзиева роден 31.12.1999г. во Скопје
443. Виктор Предраг Исајлоски роден 28.09.2001г. во Гостивар
444. Мухамед Сејфудин Јусуф роден 21.04.2003г. во Скопје
445. Стефан Оливер Стојчевиќ роден 13.01.2003г. во Скопје
446. Џавит Рамадан Сабри роден 31.12.2001г. во Охрид
447. Горјан Симеон Каркалашев Трајковски роден 11.01.2000г. во Скопје
448. Мартин Велче Анчевски роден 13.03.2001г. во Скопје
449. Ѓорѓи Митко Јованов роден 16.03.2000г. во Гевгелија
450. Бојан Златко Владимиров роден 15.05.1999г. во Скопје
451. Бојан Игор Димовски роден 14.04.1998г. во Скопје
452. Христијан Димче Блажевски роден 04.05.2002г. во Скопје
453. Јована Зоран Шишковска роден 24.10.1996г. во Скопје
454. Антонио Љубиша Атанасовски роден 09.08.1998г. во Скопје
455. Мартин Сретен Анакиев роден 01.08.1999г. во Виница
456. Шукри Адиле Бавтијаров роден 24.02.2000г. во СкопјеС
457. Сербез Демиршах Рибаров роден 12.07.2001г. во Берово
458. Јана Бобан Трпковска роден 24.11.2000г. во Скопје
459. Андреј Горан Стојановски роден 20.08.2004г. во Скопје
460. Матеја Борче Марковска роден 19.06.2001г. во Битола
461. Ивона Небојша Марковска роден 14.01.2001г. во Охрид
462. Јован Цено Александровски роден 05.10.2001г. во Скопје
463. Александар Тони Стојановски роден 01.08.2000г. во Скопје
464. Павел Петар Исиров роден 05.05.2000г. во Скопје
465. Марко Никола Велковски роден 21.01.2002г. во Скопје
466. Ева Бобан Блажевска роден 08.04.2000г. во Скопје
467. Јован Крсте Ристевски роден 23.11.1999г. во Скопје
468. Марко Марјанчо Величковски роден 21.05.2002г. во Скопје

 

 

 

 

 

 

469. Суфјан Ресет Камбери роден 07.07.2002г. во Скопје
470. Исман Муртезан Амети роден 23.03.2002г. во Скопје
471. Арта Назиф Буши роден 21.02.2005г. во Скопје
472. Омер Осман Гачевиќ роден 13.11.2002г. во Скопје
473. Блерим Мухарем Хоти роден 22.03.1997г. во Скопје
474. Бојан Миле Јаневски роден 21.09.1999г. во Делчево
475. Петар Горан Димоски роден 19.07.1997г. во Охрид
476. Глорија Сашо Рибарска роден 27.04.1999г. во Скопје
477. Кристијан Сашо Арсов роден 03.02.2002г. во Штип
478. Давид Игор Трпески роден 02.02.2003г. во Скопје
479. Димитар Горан Блажевски роден 22.06.2002г. во Скопје
480. Роберт Душко Смилевски роден 27.03.1999г. во Скопје
481. Стефани Ванчо Софтоска роден 20.02.2002г. во Скопје
482. Ана Марија Ристо Трајковска роден 18.06.2002г. во Скопје
483. Лука Петар Стојаноски роден 19.09.2003г. во Скопје
484. Михаел Деан Соколовски роден 20.03.2004г. во Скопје
485. Андреј Игор Миновски роден 08.09.2007г. во Скопје
486. Давид Љупчо Станојковски роден 25.10.2000г. во Скопје
487. Филип Дејан Јованов роден 22.04.2000 г. во Велес
488. Теодора Бобан Диневска роден 08.09.2001г. во Куманово
489. Мартина Горан Мироска роден 24.06.1998г. во Охрид
490. Андреј Орце Јакимовски роден 18.03.2001г. во Крива Паланка
491. Никола Влатко Стоилевски роден 04.06.1998г. во Скопје
492. Никола Витанчо Мицев роден 09.10.2001г. во Струмица
493. Сара Димче Стојановска роден 03.09.2005г. во Велес
494. Александар Зоран Мрмески роден 30.03.2002г. во Скопје
495. Никола Јанче Стојковиќ роден 20.12.1999г. во Скопје

 

Спорт за лица со оштетен слух

Р. Бр. Име, татково име и презиме

на спортистот

Датум, месец, година и место

на раѓање

496. Самир Садик Цеховиќ роден 23.11.1998г. во Скопје
497. Давор Марјанчо Талески роден 09.06.1999г. во Прилеп
498. Стефан Зоран Гиков роден 09.01.1997г. во Неготино

Бр. 08-1037/1