Триатлон – спортисти

Име и ПрезимеСтартен БројДата на раѓањеКлуб
Стојан Поповски09.1984Софка
Никола Кутаноски17.12.1986Титани
Стефан Стојановски23.01.1996Софка
Виктор Најдовски08.08.1986Софка
Анастас Гечев18.09.1983Софка
Лука Гаревски08.01.1994Вело М
Радислав Кочовски1980Софка
Миле Јовановски1983Преспа Бајк
Кристијан Мојсовски1986Софка
Марко Михајлов1980Мадал Бал
Аријан Јусуфи1991Софка
Стојан Николовски1989Електрика Кочани
Маријан Ивановски1986
Мартин Мојсовски1991
Марин Билјановски1991Титани Струга
Александар Велков1981
Радован Велјановски1989
Владимир Мујоски1981Охрид
Иво Трајчески1991Охрид
Росица Костова29600Софка
Благица Јовановска29976Софка
.Сања Николовска32883Софка
Калина Пауновска35203Софка
Гордана Петковска31869Софка
Елена Зисовска1987Софка
Љупчо Рафески22361Софка
Златко Јаќовски1974Софка
Игор Димовски1979Софка
Славчо Ѓорѓиевски1956Софка
Мартин ПетковскиСофка
Екалабија Зоран Божинов26029Мадалбал
Виктор Најдовски1984Софка
Игор Андреевски1979Софка
Иван Бачовски1981Софка
Стевица Чарапиќ1971Софка
Теодор Неделковски1988Софка
Влатко Гроздановски1968Битола
Славе Кочоски36824Софка
Давид Деловски36823Софка
Александар Чавлески 8.10.2000Софка
Цветко Митрески36311Титани
Христијан Миладинов36503Титани
Кристијан Ванчевски36423Ана да
Стефан Милошевски35967Титани
Бојан Стојчевски2000Софка
Андреј ПавловскиОхрид
Михаил Тасевски35459Титани
Сара Петреска35925Титани
Ана Наумоска36679Титани
Викторија Нестороска36590Титани
Верица Митреска35840Титани
Андреј Јаковски36991Софка
Димовски Иво Јован37641Софка
Димитар Јованоски37900Титани
Давид Мијалов37658Ана Да
Роберт Пановски37471Ана да
Горјан Крстев36946Ана да
Јован Настов37330Ана да
Виктор Ванчевски37332Ана да
Мартин Цветаноски36962Титани
Климент Моневски2003Титани
Марко Коскоски2003Титани
Марија Нестороска37512Титани
Бојана Ѓорѓиеска37357Титани
Екатерина Кукоска37597Титани
Леа Ѓорѓиеска37851Титани
Ива Мандиќ37336Софка
Габриел Котевски2004Титани
Војдан Тодоров2004Енерџи
Давор Попоски2004Титани
Михаил Маркудов2004Софка
Андреј Димитроски2005Титани
Бранко Пиноски2004Титани
Давор Пинтоски2005Титани
Гала Христова38207Софка
Тијана Переска38080Титани
Анастасија Петреска38336Титани