Тријатлон федерација на Македонија – клубови

1. ЗСК”Електрика”-Кочани 08-2785/3 15.12.2005
2. ТК “Цикло Спорт” Куманово 08-702/2 09.05.2006
3. ТК “Интегритет Алфа и  Омега” Скопје 08-1887/3 17.09.2008
4. ТК”Елан – Асови”-Радовиш 08-1220/5 10.10.2012
5. Спорт клуб “СОФКА” Скопје 08-69/1 08.01.2013
6. ТК”Титани”-Струга 08-2067/4 07.11.2013
7. Здружение ”Триатлон Ана -Да”-Радовиш 08-557/2 21.03.2014