Универзитетска федерација на Македонија – клубови

01. Универз.  Спортски  Сојуз  на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј”    Скопје
02. Универз.  Спортски  Сојуз  на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски”    Битола        ? да се провери