Федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет

Национална Федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија