Федерација на боречки спортови на Македонија – клубови

1. Клуб за боречки спортови “Кун Су То” Охрид 08-861/1 30.03.2000
2. БК “Балканец” Штип 08-724/2 19.04.2000
3. БК “Вардар” Скопје 08-617/2 05.06. 2000
4. БК “Извор” Струмица 08-677/1 08.12.2000
5. ЖБК “Борец” Велес 08-1648/1 23.05.2001
6. БК “Спартак” Кочани 08-643/2 04.03.2002
7. БК “Лирија” Скопје 08-1104/2 03.04.2002
8. БК “Бучим” Радовиш 08-1479/2 07.05.2002
9. ЖСД БК “Работнички” Скопје 08-1357/1 27.05.2002
10. БК “Тефејус” Скопје 08-1826/2 08.07.2002
11. БК “Пеони” Пробиштип 08-2406/2 18.07.2002
12. МСД БК “Скопје” Скопје 08-446/2 18.02.2003
13. БК “Пума” Скопје 08-1218/3 27.05.2004
14. Полициски клуб за боречки спортови

“7-Мај Тигар” Скопје

08-1751/2 29.06.2004
15. КБСи рекреација „7-ми Мај”-Прилеп 08-273/2 23.02.2005
16. БК”Ускана-М”-Кичево 08-3668/4 04.02.2005
17. БК  „Неготино”  Неготино 08-1366/2 24.04.2008
18. БК  „ЧАИР”  Скопје 08-195/2 18.02.2009
19. БК  „Балканец 2008”  Штип 08-843/2 12.03.2009
20. БК.”Хедис Дооел”-Скопје 08-2449/3 16.11.2009
21. БК „Лирија 2010” Скопје 08-548/2 18.03.2011
22. Полици. Боре.  клуб “Безбедност“” Скопје 08-1102/2 14.07.2014