Федерација на боречки спортови на Македонија – Резултати