Федерација на боречки спортови на Македонија

Информации

Адреса

Сала “Градски парк” бб
Скопје
1000

Контакт

02-3222-678
070-700-675
http://www.fbsm.com.mk
Претседател: Бетим Вренези