Федерација на коњички спортови на Македонија

Информации

Ул. „Благој Стефковски“ бб
Хиподром – Маџари
П.Ф. Маџари
078/ 424 – 669
078/ 256 – 748

070/ 338 – 002

1000 Скопје

Роберт Мандиќ – претседател
Јосиф Наумовски – потпретседател
Љупчо Пупаковски – ген. секретар