Хокеј на трева федерација на Македонија – клубови

01.

Клуб за хокеј на трева  “Стик 2007”   Охрид

08-1921/2   31.07.2008
02.

Клуб за хокеј на трева  “Витези”   Охрид

08-1923/2   31.07.2008
03.

Клуб за хокеј на трева  “Паткари”  Струга

08-1922/2   31.07.2008