Kaрате федерација – спортисти

Регистрирани Натпреварувачи во КФМ до Октомври 2016 година

Бр Име и Презиме Година на реаѓање Карате Клуб
          1 Андриќ Христијан 2004-10-29 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          1 Митровски Петар 2005-03-20 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          2 Апостолоска Ангела 2005-02-11 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          3 Младеновски Огнен 2004-04-18 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          4 Лукановска Теона 2005-05-18 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          5 Вељковиќ Михаела 2002-10-02 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          6 Павел Христовски 2007-06-16 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          7 Марко Хистовски 2007-06-16 Аеродром – Скопје(Аеродром – Скопје)
          8 Јакупи Берат 1993-05-29 Асиарт – Гостивар (Асиарт – Гостивар)
          9 Димитров Александар 2003-05-13 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         10 Петрушева Анастасија 2004-11-28 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         11 Јованов Наум 2000-10-05 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         12 Иванов Бојан 2000-12-19 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         13 Ѓошев Роберт 2000-01-11 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         14 Спасовска Кристина 2004-05-28 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         15 Гишева Ана-Марија 2003-09-13 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         16 Димитрова Афродита 2000-08-17 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         17 Ристовска Тамара 2008-05-07 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         18 Николов Давид 2007-02-16 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         19 Митева Антонела 2004-01-05 Астибо – Штип(Астибо – Штип)
         20 Ацески Перица 1958-05-22 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         21 Апостолоски Марин 2001-09-28 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         22 Стојановска Марија 2004-12-03 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         23 Апостолоска Јелена 2003-10-31 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         24 Стојкоски Милан 2006-03-16 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         25 Стојкоски Михаил 2006-03-16 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         26 Стојкоски Филип 2004-07-21 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         27 Стојкоска Цветанка 2000-10-31 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         28 Серафимовска Ангелина 2003-07-15 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         29 Митевски Даниел 2001-03-11 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         30 Стојаноски Андреј 2005-11-19 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         31 Илиевски Давид 2005-03-15 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         32 Горѓески Марко 2005-10-11 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         33 Николоски Бојан 2006-09-13 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         34 Ѓеровска Мирјана 2005-03-30 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         35 Сареска Ивона 2003-03-21 Басаи – Тетово(Басаи – Тетово)
         36 Ферати Арбин 2004-03-05 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         37 Рамадани Шкелќим 1998-12-11 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         38 Бајрами Лирим 2001-06-02 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         39 Бајрами Илир 2003-01-09 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         40 Феризи Ќендреса 2000-05-12 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         41 Беќири Иљир 2003-03-29 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         42 Авдали Илир 2002-12-07 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         43 Шаќири Ремзи 2002-10-05 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         44 Лимани Ил 2005-12-08 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         45 Бислими Флори 2006-02-16 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         46 Незири Адис 2002-05-14 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         47 Ајдини Фљориан 2004-07-28 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         48 Ајдини Риад 2001-06-10 Башкими 2002 – Куманово(Башкими 2002 – Куманово)
         49 Кулоски Андреј 2003-04-23 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         50 Тренкоски Иван 2005-03-04 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         51 Јовевски Петар 2006-02-05 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         52 Пиреганоска Марија 2006-08-28 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         53 Јошески Леонардо 2001-06-17 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         54 Тодороска Теодора 2002-06-14 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         55 Ѓоргиоски Петар 2002-01-01 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         56 Ѓорѓиески Виктор 2003-01-03 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         57 Анѓелески Дино 2004-11-09 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         58 Боболески Емилијан 2001-11-06 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         59 Станкоски Давид 2002-06-26 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         60 Јовевски Ѓорѓија 2004-05-29 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         61 Митковски Видан 2001-08-04 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         62 Станоески Гордан 2005-10-29 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         63 Тодороски Иван 2006-06-14 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         64 Чолаковски Дамјан 2008-02-26 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         65 Илијоска Јована 2008-07-26 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         66 Доклеска Нина 2006-06-01 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         67 Трајкоски Леонид 2005-08-09 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         68 Тодороски Огнен 1998-02-24 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         69 Стојаноски Александар 1997-01-23 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         70 Миленкоски Мирослав 2005-09-13 Бонсаи – Прилеп(Бонсаи – Прилеп)
         71 Илиевски Димитар 1997-10-16 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         72 Атанасоска Илина 2004-03-18 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         73 Пужовски Давор 2003-11-25 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         74 Ристиќ Христина 1997-12-13 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         75 Јовановска Моника 2005-05-14 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         76 Јовановска Викторија 2002-08-31 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         77 Дандаревска Елена 2002-01-02 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         78 Јован Џони Џатев 2003-08-30 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         79 Василева Марија 198-01-15 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         80 Трајковски Витомир 2004-03-20 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         81 Стојмиров Стефан 2003-02-07 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         82 Шуман Штефан 2003-11-22 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         83 Гелевски Дарко 2004-07-27 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         84 Брзаковски Ангел 2006-10-22 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         85 Трајковиќ Мила 2004-04-23 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         86 Стојанов Теодор 2006-09-04 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         87 Михајловски Филип 2005-09-13 Ботони – Скопје(Ботони – Скопје)
         88 Ристески Кристијан 2001-05-28 Будо – Велес(Будо – Велес)
         89 Андреев Ѓорѓи 2004-09-09 Будо – Велес(Будо – Велес)
         90 Трајковски Мартин 1998-01-17 Будо – Велес(Будо – Велес)
         91 Каргов Лазар 1997-11-22 Будо – Велес(Будо – Велес)
         92 Трипчева Катерина 2003-02-02 Будо – Велес(Будо – Велес)
         93 Антиќ Снежана 2004-08-05 Будо – Велес(Будо – Велес)
         94 Арсов Димитар 2001-08-11 Будо – Велес(Будо – Велес)
         95 Јорданов Давид 2004-07-09 Будо – Велес(Будо – Велес)
         96 Коцевски Кристијан 2009-08-18 Будо – Велес(Будо – Велес)
         97 Гичев Мартин 2004-10-18 Будо – Велес(Будо – Велес)
         98 Манева Сара 2006-12-16 Будо – Велес(Будо – Велес)
         99 Пановски Зоран 2007-03-02 Будо – Велес(Будо – Велес)
       100 Пановски Трајче 2006-07-13 Будо – Велес(Будо – Велес)
       101 Трајкова Симона 2001-11-28 Будо – Велес(Будо – Велес)
       102 Шопова Елена 2006-05-27 Будо – Велес(Будо – Велес)
       103 Николов Бојан 2002-07-25 Будо – Велес(Будо – Велес)
       104 Димитриев Давид 2008-02-19 Бушидо – Велес(Бушидо – Велес)
       105 Трендафилов Јордан 2005-05-06 Бушидо – Велес(Бушидо – Велес)
       106 Николовски Тино 2004-10-24 Бушидо – Велес(Бушидо – Велес)
       107 Јанев Борис 2001-11-30 Бушидо – Велес(Бушидо – Велес)
       108 Јанев Филип 2007-12-27 Бушидо – Велес(Бушидо – Велес)
       109 Исиќ Ферри 1997-03-02 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       110 Ристовски Мартин 1996-08-21 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       111 Ватиќ Аднан 1998-10-24 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       112 Ватиќ Адела 2000-08-07 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       113 Станоев Глигор 1998-04-04 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       114 Силјановски Илин 2008-08-03 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       115 Блажевски Луна 2006-05-22 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       116 Демир Дарим 2005-08-01 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       117 Демир Аган 2008-04-30 Вардар – Скопје(Вардар – Скопје)
       118 Карталова Василка 2006-04-23 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       119 Арифов Ајкут 2001-12-13 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       120 Наумовски Панче 2008-09-26 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       121 Симонов Љубе 2001-11-04 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       122 Машталуров Лука 2008-02-06 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       123 Поповска Бјанка 2000-01-31 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       124 Поповска Барбара 2001-10-01 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       125 Никушев Ангел 2001-07-10 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       126 Петровска Ивана 2001-10-07 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       127 Ристов Борис 2004-11-29 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       128 Дамјановски Мирче 2006-06-07 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       129 Перков Јован 2010-08-16 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       130 Јованова Ива 2007-03-23 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       131 Алилоски Енес 2008-03-15 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       132 Ештрефи Амел 2007-08-29 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       133 Лазаров Кристијан 2009-01-29 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       134 Депинов Илија 2002-10-09 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       135 Павловски Петар 2007-04-25 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       136 Стојанов Мартин 2008-05-27 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       137 Нешов Андреј 2006-08-24 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       138 Кузмановски Андреј 2008-01-30 Гемиџии – Велес(Гемиџии – Велес)
       139 Поптодоров Марко 2006-08-18 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       140 Алексовска Андреа 2006-07-03 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       141 Чоков Филип 2003-04-08 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       142 Николовска Стефанија 2002-12-16 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       143 Николовски Дени 2004-07-30 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       144  Богдановски Томислав 2005-02-23 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       145 Неделковски Димитар 2002-11-10 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       146 Димов Бојан 2000-04-12 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       147 Јованов Трајче 2004-11-20 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       148 Гашев Талес 2005-08-07 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       149 Арсовска Мартина 2004-02-20 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       150 Дуков Александар 2003-07-21 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       151 Стојановски Стефан 2003-02-02 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       152 Гашева Теа 2003-08-06 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       153 Димчевски Марио 2006-05-28 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       154 Јовев Матеј 2006-06-05 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       155 Караманов Даниел 2003-06-11 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       156 Кундевски Леонардо 2008-06-11 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       157 Тодорова Елена 2000-06-29 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       158 Тодорова Матеа 2002-12-08 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       159 Манева Марија 2007-08-28 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       160 Димовски Марко 2006-11-28 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       161 Јовев Марко 2008-09-08 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       162 Димовски Виктор 2006-07-26 Гладијатор – Велес(Гладијатор – Велес)
       163 Петреска Јована 2004-08-25 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       164 Јосимовски Даниел 2002-08-21 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       165 Танушески Стефан 1998-11-13 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       166 Перовски Томислав 2000-06-16 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       167 Ѓорѓиевски Стефан 2005-08-17 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       168 Василов Андреј 2004-12-26 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       169 Спасовски Мартин 2007-03-08 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       170 Петровска Магдалена 2002-02-27 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       171 Петровски Јован 2005-05-10 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       172 Милановска Јана 2004-09-03 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       173 Продановска Елена 2003-11-15 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       174 Тимосијевски Димче 2005-03-18 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       175 Димоска Тамара 2004-01-21 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       176 Танасковски Андреј 2007-05-27 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       177 Крстевски Марио 2008-09-07 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       178 Панов Лео 2009-12-24 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       179 Копчаровска Ивана 2004-02-06 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       180 Цветковски Андреј 2006-01-29 Ѓорче Петров – Скопје(Ѓорче Петров – Скопје)
       181 Алиу Фатјина 1994-05-01 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       182 Муртиши Шабан 1994-02-08 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       183 Мустафаи Пашо 2007-11-21 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       184 Џеладини Зана 2003-08-05 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       185 Џеладини Илира 2001-06-15 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       186 Ода Аид 2003-06-14 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       187 Лога Елфатир 2003-03-23 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       188 Зулали Хамза 2005-02-13 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       189 Рамо Лорјана 2003-08-06 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       190 Синани Сара 2006-10-09 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       191 Синани Мухамед 2005-02-24 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       192 Мало Кастриот 2005-11-04 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       193 Сефери Велерда 2006-08-16 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       194 Рамо Азра 2005-02-05 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       195 Рамо Замир 2002-12-26 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       196 Мустафаи Греса 2006-04-10 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       197 Хајредини Мелиса 2007-02-06 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       198 Хајредини Дрини 2008-09-24 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       199 Зиба Леонит 2002-08-08 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       200 Асани Олти 2005-09-09 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       201 Положани Алма 1998-02-02 Дрини – Струга(Дрини – Струга)
       202 Дарлишта Хатаб 2005-05-25 Елди-Кан – Скопје(Елди-Кан – Скопје)
       203 Бериша Лирим 2000-10-01 Елди-Кан – Скопје(Елди-Кан – Скопје)
       204 Поцеста Реџеп 2003-05-20 Елди-Кан – Скопје(Елди-Кан – Скопје)
       205 Сеља Мугни 2005-01-14 Елди-Кан – Скопје(Елди-Кан – Скопје)
       206 МеМети Осман 2002-01-31 Елди-Кан – Скопје(Елди-Кан – Скопје)
       207 ХаџиБасилев Мартин 2003-03-16 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       208 Ташев Дарко 2002-01-28 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       209 Петрова Ружица 2002-10-22 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       210 Јованова Славица 2002-10-05 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       211 Хаџи Василева Зорица 2007-10-05 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       212 Танчева Надица 2005-09-19 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       213 Богева Андреа 2009-12-10 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       214 Трајковски Александар 2004-09-25 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       215 Костов Филип 2009-10-15 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       216 Милошевиќ Кристијан 2010-10-17 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       217 Црљеница Филип 2007-02-21 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       218 Давчева Милица 2007-07-13 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       219 Чаприќ Бојан 2004-09-01 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       220 Тодоров Трајче 2008-09-17 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       221 Бојковски Матеј 2006-12-21 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       222 Нацев Илија 2004-03-11 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       223 Чејков Филип 2004-05-16 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       224 Крстев Блаже 2009-07-06 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       225 Ќимов Лазар 2005-01-31 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       226 Златковски Василиј 2008-02-20 Енерџи – осс – Кавадарци (Енерџи-осс – Кавадарци)
       227 Младеновски Лука 2003-10-13 Илинден – Тетово(Илинден – Тетово)
       228 Веселковска Симеона 2003-09-15 Илинден – Тетово(Илинден – Тетово)
       229 Јовановска Божица 2006-03-14 Илинден – Тетово(Илинден – Тетово)
       230 Цветаноски Филип 2004-11-24 Илинден – Тетово(Илинден – Тетово)
       231 Ѓорѓевиќ Нина 2014-04-21 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       232 Цветановски Стефан 1995-05-16 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       233 Причков Мето 2002-09-05 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       234 Узунов Димитар 2003-01-20 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       235 Јанеска  Мартина 1995-03-06 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       236 Јовановска Ева 2004-04-14 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       237 Поповски Мартин 2008-05-22 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       238 Омерагиќ Едвин 2002-10-09 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       239 Омерагиќ Дарин 2005-04-15 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       240 Луковска Леа 2005-05-25 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       241 Пецалевска Елена 2005-05-20 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       242 Димитрова Миа 2006-10-10 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       243 Димитрова Ина 2008-08-08 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       244 Христовски Андреј 2006-07-31 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       245 Петрушевска Елена 2006-04-09 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       246 Раичковиќ Јована 2001-10-20 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       247 Николовски Огнен 2007-02-13 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       248 Стаматовски Атанас 2009-12-25 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       249 Велигденски Саша 2011-04-01 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       250 Трајковски Михаил 2009-03-10 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       251 Трајковски Матеј 2011-02-28 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       252 Пешевска Андреа 2009-01-19 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       253 Пехчевски Андерј 2009-01-28 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       254 Пехчевски Матеј 2009-01-28 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       255 Димовски Теодор 2006-01-31 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       256 Димовска Деа 2009-04-28 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       257 Пенџерковски Марин 2007-02-12 Јошитака – Скопје(Јошитака – Скопје)
       258 Адеми Блеронт 2001-02-18 Камиказе – Тетово(Камиказе – Тетово)
       259 Адеми Хисниша 2000-09-16 Камиказе – Тетово(Камиказе – Тетово)
       260 Рушани Рилинд 2004-10-01 Камиказе – Тетово(Камиказе – Тетово)
       261 Црничиќ Дејан 1992-01-12 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       262 Талевски Александар 1994-02-15 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       263 Апостоловски Стефан 1997-06-26 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       264 Тошевска Ана 1996-06-23 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       265 Јањиќ-Дачевиќ Емили 1997-02-12 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       266 Алију Абдулаким 1993-04-07 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       267 Џеповски Матеј 2005-11-30 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       268 Трпчев Стефан 2001-12-28 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       269 Трпчев Филип 2005-05-27 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       270 Поповски Бојан 2005-04-08 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       271 Тарчуговски Иван 2004-12-01 Кеикс – Скопје(Кеикс – Скопје)
       272 Фамков Иван 2005-10-18 Кочани – Кочани(Кочани – Кочани)
       273 Ѓурчиноска Тамара 2006-01-03 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       274 Наумоски Јован 2000-10-09 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       275 Додевски Петар 2002-08-18 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       276 Трајчески Петар 2002-10-02 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       277 Танеска Теодора 2002-03-05 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       278 Спасески Илија 1998-08-02 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       279 Смилевска Анастасија 2009-11-12 КунСуТо – Охрид(КунСуТо – Охрид)
       280 Алиу Рудина 2004-07-15 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       281 Дема Медин 2003-10-28 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       282 Кадриу Бесник 1998-11-05 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       283 Кадриу Иљми 2003-12-05 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       284 Кадриу Аднан 2000-06-12 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       285 Јахии Џејлан 2004-07-07 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       286 Рамани Ердуан 1999-03-05 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       287 Азизи Бесник 2003-09-21 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       288 Асипи Лина 2007-05-10 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       289 Абдулау Азра 2002-04-16 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       290 Кадриу Авни 2004-05-01 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       291 Авдии Нух 2009-08-25 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       292 Авдиу Паштрик 2007-03-30 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       293 Бакији Енис 2002-06-09 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       294 Рамадани Емир 2006-05-13 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       295 Селими Иса 2006-09-22 Куштрими – Скопје(Куштрими – Скопје)
       296 Салатоски Давид 2004-03-20 Лукас – Прилеп(Лукас – Прилеп)
       297 Глигоровска Мила 2009-03-03 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       298 Блажевски Стефан 2007-03-09 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       299 Грујиќ Љубиша 2003-07-02 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       300 Шаќири Аџмед 2008-04-23 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       301 Илијевски Димитри 2007-12-12 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       302 Кузмановски Љубиша 2000-03-01 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       303 Богоевски Ѓорѓи 2001-08-07 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       304 Бојоски Лука 2004-04-09 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       305 Реџепи Емир 2000-12-06 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       306 Стојковски Стефан 2000-08-17 Љуботен – Тетово(Љуботен – Тетово)
       307 Пецевска Ива 2006-01-21 Маваши – Скопје(Маваши – Скопје)
       308 Тасевска Мила 2007-12-08 Маваши – Скопје(Маваши – Скопје)
       309 Маџовска Анелија 2003-10-28 Маваши – Скопје(Маваши – Скопје)
       310 Анастасов Андреј 2004-09-21 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       311 Анастасов Борјан 2008-06-23 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       312 Мирчевски Андреј 2005-08-12 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       313 Мирчевски Даниел 2008-07-11 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       314 Смилевски Зоран 2007-02-17 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       315 Смилевска Мила 2005-05-23 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       316 Стојмановски Јаков 2006-01-11 Маквадо – Скопје(Маквадо – Скопје)
       317 Патраклиев Сашко 1986-10-28 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       318 Зафировска Бранкица 2001-04-04 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       319 Радински Филип 2003-08-12 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       320 Шаламанов Димитар 2003-02-26 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       321 Шпритов-маноилов Дамјан 2003-10-28 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       322 Кнали Ален 2001-06-21 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       323 Димитровска Деспина 2000-01-24 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       324 Георгиева Јована 1997-07-11 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       325 Тошев Мартин 2005-02-18 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       326 Митров Димитриј 2004-02-03 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       327 Ефремов Трајче 2005-08-28 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       328 Ариф Ерај 2004-02-07 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       329 Јанков Никола 2004-06-09 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       330 Јанков Александар 2004-05-14 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       331 Атанасова Стефанија 2005-05-04 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       332 Јанковска Патриција 2005-11-28 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       333 Зимбакова Анастасија 2005-10-1 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       334 Бекиров Октај 2004-06-30 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       335 Димитров Љупче 2005-08-18 Македонка – Штип(Македонка – Штип)
       336 Пендаровска Моника 1998-05-07 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       337 Заборски Петар 1997-09-20 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       338 Мојсовска Ангела 1999-12-25 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       339 Стефановска Наташа 1989-06-16 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       340 Несторовска Анамарија 2014-06-15 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       341 Радичевска Сара 1994-09-05 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       342 Антиќ Симон 1993-09-28 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       343 Биљали Орхан 1996-10-08 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       344 Стефановска Моника 1991-07-24 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       345 Османи Халит 1994-08-28 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       346 Стојмановиќ Мики 1996-02-20 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       347 Заборска Симона 1994-10-16 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       348 Серафимова Деспина 2002-11-16 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       349 Идризи Абдурахим 2001-06-11 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       350 Јакупи Шеип 2004-07-14 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       351 Рамадановски Давуд 2001-12-21 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       352 Тасески Даријан 2003-06-06 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       353 Тасеска Ивона 1999-10-30 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       354 Чешмеџиевска Емилија 2002-04-22 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       355 Спасовски Михаил 2003-02-06 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       356 Таскова Билјана 2000-02-10 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       357 Бошковски Кристијан 2002-09-01 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       358 Крстевска Теодора 2001-10-16 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       359 Донески Филип 2001-11-08 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       360 Блажевска Ева 2000-04-08 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       361 Христовски Дамјан 2003-08-22 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       362 Ризманоски Даријан 2005-09-01 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       363 Трпковски Филип 2003-11-11 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       364 Стојановиќ Стефан 2004-01-19 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       365 Лозаноски Димитар 2005-06-24 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       366 Сибиновски Андреј 2005-03-06 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       367 Ѓуриќ Љубомир 2004-08-23 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       368 Божовиќ Данило 2005-07-30 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       369 Стефановски Леонид 2005-10-23 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       370 Сарџоски – Теовски Иво 2003-06-28 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       371 Христовски Данаил 2006-07-01 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       372 Кажлевски Александар 2003-12-06 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       373 Белкоски Христијан 1997-03-20 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       374 Стојковска Ава 2006-02-21 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       375 Христовска Ања 2006-05-21 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       376 Кардалевски Павел 2005-11-02 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       377 Мијалкова Ива 2006-09-14 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       378 Трајковски Иван 2003-12-22 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       379 Ставревски Марио 2007-10-11 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       380 Стојчевски Павел 2006-07-12 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       381 Тасевски Калин 2008-05-04 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       382 Бочваров Ена 2008-08-20 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       383 Стефков Дамјан 2008-12-06 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       384 Павлов Дејан 1989-04-02 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       385 Петровски Андреј 2005-07-15 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       386 Костиќ Предраг 2003-10-30 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       387 Кажлевска Јана 1999-12-29 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       388 Димитров Филип 2007-02-13 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       389 Вуловски Дарко 2007-08-22 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       390 Тошев Мартин 2007-04-13 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       391 Николов Бодан 2008-03-11 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       392 Давитковиќ Александар 2006-06-19 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       393 Добричиќ Александра 2006-02-22 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       394 Костов Сименон 2006-07-16 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       395 Стојковски Симон 2007-06-18 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       396 Стојковски Катин Теодор 2008-09-17 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       397 Цветановски Андреј 2007-10-12 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       398 Димитровски Јован 2007-11-15 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       399 Јованоски Олег 2007-09-18 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       400 Мукаетова Кристина 2008-06-03 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       401 Милошевски Петар 2007-05-02 Макпетрол – Скопје(Макпетрол – Скопје)
       402 Неделковски Александар 2002-05-13 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       403 Иловски Никола 1993-12-16 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       404 Тодорова Драгана 1995-04-21 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       405 Николовски Горан 1994-06-08 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       406 Ташов Ико 1993-03-08 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       407 Цветковски Иво 1987-06-18 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       408 Крстевски Виктор 1995-11-22 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       409 Несторовски Мартин 1989-03-14 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       410 Филиповски Јаков 2002-02-03 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       411 Бајрами Усаме 2000-11-02 МЕталург – Скопје(Металург – Скопје)
       412 Спасеновски Петар 1998-04-02 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       413 Мехмед Адил 1997-06-05 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       414 Ќосовиќ Семир 1996-11-09 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       415 Петков Давид 1997-11-13 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       416 Варелов Иван 2002-04-09 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       417 Денковски Дарко 2000-02-07 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       418 Коцевски Филип 1997-04-04 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       419 Пандовска Ники 2005-12-06 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       420 Крстевска Мила 2009-07-22 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       421 Ивановска Калина 2009-02-09 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       422 Трифуновски Петар 2008-06-27 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       423 Тодосов Пешевски Виктор 2008-07-15 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       424 Тошевска Нина 2006-04-06 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       425 Велиновска Теа 2004-11-07 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       426 Смилевска Јана 2007-05-04 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       427 Смилевски Марко 2005-09-06 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       428 Станишковски Јован 2010-04-14 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       429 Митрески Марко 2005-10-01 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       430 Цековска Стефанија 2004-01-22 Металург – Скопје(Металург – Скопје)
       431 Смилковски Столе 2001-01-28 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       432 Весели Фахик 2001-01-10 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       433 Свинарски Марио 2002-06-24 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       434 Живков Мики 2001-08-03 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       435 Божиновски Никола [1] 2003-05-02 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       436 Крстевска Андреа 2004-10-03 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       437 Трпковски Алексеј 2004-06-12 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       438 Ангеловски Андреј 2005-03-03 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       439 Атанасовски Филип 2005-02-26 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       440 Цветановски Филип 1999-06-23 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       441 Младеновска Калина 2006-02-04 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       442 Пешевски Никола 2003-03-12 Олимпик Спорт 2007 – Скопје(Олимпик Спорт 2007 – Скопје)
       443 Здравковски Роберто 2003-04-02 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       444 Јакимов Димитар 1999-10-25 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       445 Христиќ Василија 2001-03-14 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       446 Митев Ангел 2003-01-10 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       447 Пецов Давид 2004-10-19 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       448 Петров Горги 2004-02-03 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       449 Грозданов Кристијан 2004-06-17 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       450 Шахинова Мартина 2003-06-09 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       451 Таушанова Ива 2003-06-20 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       452 Георгиев Андреј 2001-06-25 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       453 Стојанов Ангел 2004-06-13 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       454 Пејов Љупчо 2004-03-03 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       455 Велков Дамјан 2005-11-14 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       456 Сандева Јована 2004-02-09 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       457 Тасески Благоја 2005-10-10 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       458 Сандев Бојан 2006-01-14 Партизан – Кочани(Партизан – Кочани)
       459 Кофрц Дино 2006-01-11 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       460 Кушовски Андреј 2004-12-05 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       461 Алушевска Ена 2004-07-30 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       462 Јовчевска Јована 2009-03-29 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       463 Јазаџиќ Алекса 2009-02-15 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       464 Цветковска Ива 2004-09-03 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       465 Котевски Давид 2006-06-07 Професионал – Скопје(Професионал – Скопје)
       466 Бакији Нејази 2003-10-20 Риниа Село Матејче
       467 Сабитоски Ханун 2005-08-05 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       468 Ангелевски Марјан 2000-07-05 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       469 Цветкоска Теодора 1999-02-27 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       470 Селим Абдулазис 2004-11-26 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       471 Билбилоска Езана 2003-04-04 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       472 Билбилоски Ибраим 2006-07-03 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       473 Селим Нух 2002-11-28 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       474 Мустафовски Хамза 2006-07-28 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       475 Ахмеди Диониса 2006-01-18 Ринија – Кичево(Ринија – Кичево)
       476 Мусљији Омер 2003-03-02 Ринија – Матејче(Ринија – Матејче)
       477 Муслији Бафќар 2000-08-15 Ринија – Матејче(Ринија – Матејче)
       478 Тефик Бесар 2000-07-06 Ринија – Матејче(Ринија – Матејче)
       479 Јашари Сами 2005-10-14 Ринија – Матејче(Ринија – Матејче)
       480 Адеми Агон 2004-06-27 Ринија – Матејче(Ринија – Матејче)
       481 Ејупи Раиф 2005-02-17 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       482 Нухији Ардит 2006-04-17 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       483 Ќазими Миран 2006-12-05 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       484 Исмаили Ирфан 2003-03-04 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       485 Џемаили Ѓељбрим 2006-03-25 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       486 Мемети Мухамед 2000-11-20 Ринија – матејче(Ринија – Матејче)
       487 Матракоска Марија 1994-04-01 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       488 Каракаш Искра 1997-02-13 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       489 Јованоска Пулексенија 1993-07-11 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       490 Димовска Маријана 1998-05-03 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       491 Димовска Мишела 1998-05-03 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       492 Тодороски Андреј 2002-07-28 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       493 Талеска Јована 2005-01-13 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       494 Костоска Надица 2005-08-09 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       495 Димеска Лина 2000-09-04 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       496 Илиеска Георгина 2005-06-30 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       497 Камческа Кириана 2000-03-06 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       498 Мирчески Антонио 2002-08-04 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       499 Ковилоска Елеонора 2006-02-17 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       500 Узелац Исидора 2004-05-06 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       501 Талеска Матеа 2000-09-13 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       502 Бошковски Андреј 1996-09-29 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       503 Калакумоска Кристина 2002-12-25 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       504 Јандреоска Бисера 2005-07-06 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       505 Талеска Теодора 2001-06-15 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       506 Талимџиоски Дамјан 2003-11-14 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       507 Здравески Христијан 2006-01-04 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       508 Шапчески Михаил 2007-05-31 Ронин – Прилеп(Ронин – Прилеп)
       509 Николовска Анастасија 2004-03-21 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       510 Чурлинова Тамара 2003-04-08 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       511 Јанкуловска Ружица 2004-11-17 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       512 Атанасова Стефанија 2002-04-04 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       513 Дракуловски Исидор 2005-02-03 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       514 Димовски Кристијан 2004-11-26 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       515 Пеновски Огнен 2001-03-17 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       516 Пеливанова Снежана 2005-02-13 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       517 Костуранов Душан 1999-08-18 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       518 Биџева Елена 1997-10-15 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       519 Митревска Тина 2001-03-23 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       520 Стефановска Слободанка 1998-09-14 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       521 Лековиќ Енес 2003-03-06 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       522 Аќимоска Михаела 2007-01-04 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       523 Аќимоска Ангела 2009-01-14 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       524 Спасеноска Сара 2006-11-26 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       525 Стојановска Александра 2006-03-22 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       526 Малинова Невенка 2005-11-15 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       527 Диневска Ангела 2010-05-04 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       528 Мирческа Адриана 2007-09-14 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       529 Поповиќ Лука 2008-03-12 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       530 Живков Филип 2008-05-27 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       531 Димовска Теодора 2007-06-06 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       532 Дракулоска Меланија 2006-09-27 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       533 Стојаноски Георгиј 2009-02-23 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       534 Гиноска Ема 2008-09-07 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       535 Бановски Андреј 2005-11-14 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       536 Хокоцијан Неда 2005-12-18 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       537 Ѓорѓов Милан 2008-06-17 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       538 Настески Матеј 2009-05-27 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       539 Павловски Андреј 2006-10-18 Самурај – Скопје(Самурај – Скопје)
       540 Василески Константин 1999-08-18 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       541 Савовски Давид 2005-01-24 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       542 Спасовска Емилија 2004-04-06 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       543 Спасовска Ангела 2001-12-23 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       544 Зверотиќ Мерси 2005-03-27 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       545 Реџепи Едон 2003-02-14 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       546 Костадинов Томи 2001-09-15 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       547 Спиридоновски Давид 2002-07-16 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       548 Кучевиќ Лејла 2008-08-26 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       549 Марковски Тадеј 2006-11-27 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       550 Марковски Матеј 2004-12-06 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       551 Маркоски Никола 2004-05-19 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       552 Николчов Андреј 2003-10-17 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       553 Николчов Алек 2002-06-17 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       554 Андов Ненад 2006-04-29 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       555 Максимовска Весна 2005-06-30 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       556 Милошевска Христина 1999-01-19 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       557 Данилоски Драган 2001-12-26 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       558 Илкоска Кристина 2002-08-17 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       559 Илкоски Кристијан 2002-08-17 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       560 Андриевска Славица 2008-04-23 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       561 Андриевска Драгана 2006-07-06 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       562 Сергиевски Стефан 2005-04-30 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       563 Бубевски Јован 2005-04-09 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       564 Стојановска Моника 2006-02-12 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       565 Данилоска Снеже 2003-07-25 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       566 Стојчевска Ана 2007-12-23 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       567 Стојчевска Теодора 2008-04-30 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       568 Стојчевски Павел 2004-07-13 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       569 Камчевски Михаил 2008-11-16 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       570 Камчевска Михаела 2008-11-16 Солидарност – Скопје(Солидарност – Скопје)
       571 Цветкоска Сања 2001-10-26 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       572 Ачковски Марио 2001-11-06 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       573 Ристески Димитар 2002-10-16 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       574 Божиноски Антонио 2003-11-14 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       575 Мицески Христи 2002-05-05 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       576 Ристески Тодор 1992-03-13 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       577 Симоноска Сара 1997-03-02 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       578 Ристески Андреј 1998-07-01 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       579 Јанеска Цвете 2000-02-18 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       580 Јанков Бојан 2004-10-04 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       581 Белистојановски Матеј 2005-07-31 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       582 Петковски Борче 1988-05-30 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       583 Конески Лука 2006-02-12 Спорт 94 – Прилеп(Спорт 94 – Прилеп)
       584 Шабан Џафер 2002-05-16 Супериор – Тетово(Супериор – Тетово)
       585 Јовановска Драгана 2004-04-22 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       586 Атанасова Теа 2004-04-06 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       587 Стојковска Ангела 2004-10-27 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       588 Јовановски Давид 2005-03-12 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       589 Атанасова Ивана 1996-11-18 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       590 Савиќ Ана 1999-07-24 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       591 Јовановски Александар 2005-10-14 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       592 Станковска Ивона 2003-04-05 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       593 Илијевски Димитриј 2002-01-24 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       594 Митковска Теодора 2005-11-28 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       595 Митковска Елеонора 2004-02-06 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       596 Петрушевска Николина 2001-10-15 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       597 Петрушевски Никола 2001-10-15 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       598 Петрушевски Филип 1998-11-32 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       599 Трајковски Денис 2005-04-02 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       600 Китановски Марио 2008-02-12 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       601 Блажевски Димитар 1999-07-05 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       602 Блажевска Сара 2000-12-22 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       603 Миленкоски Виктор 2007-07-30 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       604 Велков Лука 2007-07-09 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       605 Ивановски Теодор 2007-07-09 Тигар – Скопје(Тигар – Скопје)
       606 Спасовска Сандра 2001-07-16 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       607 Крстовски Крсте 2004-02-11 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       608 Милевски Никола 2004-04-09 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       609 Симовска Симона 2001-01-11 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       610 Мишовска Михаела 2005-09-03 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       611 Гавриловска Сања 2004-06-13 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       612 Сибиноска Дора 2000-05-29 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       613 Апостоловска Катја 2007-12-04 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       614 Мисајловски Славчо 2008-11-28 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       615 Ѓорѓевски Ангел 2007-11-12 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       616 Серафимовски Давид 2006-01-28 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       617 Серафимовска Ева 2008-11-16 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       618 Митовска Моника 2004-07-12 Тигар 2003 – Тетово(Тигар 2003 – Тетово)
       619 Ставров Николај 2005-02-01 Тиквеш – Кавадарци(Тиквеш – Кавадарци)
       620 Соколовски Мартин 2009-08-03 Тиквеш – Кавадарци(Тиквеш – Кавадарци)
       621 Камчев Теа 2009-12-07 Тиквеш – Кавадарци(Тиквеш – Кавадарци)
       622 Глигоровски Пане 2000-08-07 Тиквеш – Кавадарци(Тиквеш – Кавадарци)
       623 Димковиќ Тамара 2000-08-11 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       624 Величковска Јелена 2001-07-16 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       625 Стевковски Роберто 1998-09-23 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       626 Стефановски Андреј 2006-04-30 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       627 Трајковски Никола 2005-06-24 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       628 Димковиќ Јаков 2008-11-21 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       629 Добревска Сара 2007-12-28 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       630 Трајковска Софија 2005-07-28 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       631 Арсовска Гала 2003-07-14 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       632 Величковска Меланија 2003-11-13 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       633 Цветановски Валентино 2004-04-29 Унсу – Куманово(Унсу – Куманово)
       634 Нуредини Бурхан 1993-11-06 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       635 Исени Арсим 1994-12-09 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       636 Доволани Мухамед 2001-08-16 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       637 Батку Јон 1997-01-12 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       638 Марку Ардит 1999-05-17 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       639 Беќири Блерта 1999-06-08 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       640 Шќиперон Лазри 1999-02-12 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       641 Марку Бенет 2002-07-19 Уранику – Дебар(Уранику – Дебар)
       642 Аврамов Петар 2004-08-01 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       643 Аврамова Владанка 2002-05-06 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       644 Муфтарова Ивона 2002-12-10 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       645 Маневска Миа 2002-08-06 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       646 Коцх Моника 2001-06-09 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       647 Јовков Игор 2002-12-06 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       648 Тодорова Кристина 2001-03-24 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       649 Ѓорѓиева Марија 2001-09-15 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       650 Ѓондев Томе 2005-03-16 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       651 Маневска Лили 1998-08-23 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       652 Манева Тамара 2001-11-12 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       653 Трајкова Марија 2004-04-04 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       654 Стојкова Данка 2006-11-26 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       655 Стојков Александар 2006-11-26 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       656 Станоев Димитар 2007-02-25 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       657 Гурев Филип 2005-07-16 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       658 Цветковска Надица 2007-04-14 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       659 Николоски Никита 2004-12-03 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       660 Коневски Блаже 2001-09-13 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       661 Ристов Анастазија 2004-05-16 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       662 Габев Тодор 2004-07-08 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       663 Габева Снежана 2004-07-08 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       664 Грозданова Стефанија 2004-01-09 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       665 Богева Мелани 2004-05-28 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       666 Димитријовски Илија 2002-03-27 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       667 Митрев Кристијан 2007-06-29 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       668 Наумов Зоран 2008-04-15 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       669 Стоев Лазар 2004-04-29 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       670 Трајков Благоја 2007-02-10 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       671 Стојанов Тодор 2008-11-01 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       672 Огњеновиќ Весна 2006-10-13 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       673 Тренчески Кирил 2005-01-06 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       674 Милошевиќ Лилјана 2005-10-17 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       675 Анѓелкова Лидија 2001-04-14 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       676 Јованов Никола 2006-12-16 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       677 Прстенков Мартин 2007-03-20 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       678 Манчева Мери 2005-03-05 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       679 Авкова Елена 2002-11-04 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       680 Грков Јордан 2002-09-30 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       681 Гурев Влатко 2006-11-04 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       682 Гурева Викторија 2007-12-10 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       683 Гурев Љупчо 2009-10-07 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       684 Ризов Дамјан 2007-12-28 Урбан Инвест – Кавадарци(Урбан Инвест – Кавадарци)
       685 Рушити Есат 2001-07-14 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       686 Спасеноска Јана 2007-10-23 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       687 Минговска Aнастасија 2006-07-30 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       688 Дервиши Нуредин 2008-08-25 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       689 Фејза Виола 2005-09-29 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       690 Абази Абиб 2004-05-20 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       691 Адемоски Аднан 2008-04-09 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       692 Зендели Блерина 2009-06-14 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       693 Дервиши Верон 2011-06-29 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       694 Ибраими Артион 2010-07-02 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       695 Симјаноски Андреа 2008-03-17 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       696 Ристоски Даријан 2009-09-02 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       697 Бектеши Аниол 2009-06-18 Ускана – Кичево(Ускана – Кичево)
       698 Махмути Адријан 1999-12-23 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       699 Махмути Ариан 2001-02-19 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       700 Халими Дритон 2001-10-28 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       701 Османи Доан 1998-11-12 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       702 Фетаи Ули 1999-08-14 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       703 Фејзули Армин 2002-09-07 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       704 Селими Букурије 2002-02-16 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       705 Селими Мухамед 2004-06-28 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       706 Вејсели Ветон 2002-11-11 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       707 Гафури Вјолца 2001-02-04 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       708 Зејнељи Лазам 2002-10-06 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       709 Фејзули Дагин 2000-10-21 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       710 Гафури Јасин 2002-06-16 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       711 Абдулахи Кудрет 2005-05-29 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       712 Гафури Шериф 2003-09-08 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       713 Сејфули Илир 2005-11-30 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       714 Салији Бесар 2001-08-05 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       715 Зибери Ндрина 2006-04-23 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       716 Рамадани Фитим 2002-12-20 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       717 Исмаили Мухамед 2005-12-14 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       718 Зибери Ердона 2005-11-21 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       719 Османи Енис 2002-06-29 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       720 Исмаили Дардан 2003-01-28 Фати – Тетово (Фати -Тетово)
       721 Бајрами Зубејр 2004-08-04 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       722 Адеми Јусра 2004-10-14 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       723 Ќамили Вулнет 1999-06-24 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       724 Весели Сухејб 2006-01-22 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       725 Еркан Љусљани 1997-07-08 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       726 Демири Фатмир 1997-06-13 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       727 Ајдини Верона 2000-08-11 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       728 Мемеди Мевлуд 2001-05-01 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       729 Морина Сајра 2001-11-09 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       730 Дардхишта Јон 2006-11-21 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       731 Дардхишта Јанина 2006-11-21 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       732 Буши Арта 2005-02-21 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       733 Бунтеска Марија 2006-06-13 форца – Скопје(Форца – Скопје)
       734 Бунтески Марко 2002-08-30 форца – Скопје(Форца – Скопје)
       735 Исаки Сухејља 2004-04-03 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       736 Мемед Беќир 2006-12-03 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       737 Османи Јасин 2004-06-13 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       738 Хаљими Амар 2007-08-01 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       739 Имери Јелда 2008-07-16 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       740 Рамадани Јетон 2008-06-25 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       741 Мемети Дхурата 2008-04-12 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       742 Шаќири Куштрим 2008-11-04 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       743 Весели Фехим 2008-09-30 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       744 Весели Амељ 2008-09-30 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       745 Нухију Хамза 2003-01-01 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       746 Алиевски Бетим 2007-08-03 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       747 Груби Кан 2007-03-19 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       748 Азизи Сеид 2006-07-30 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       749 Мустафа Абдулах 2008-06-21 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       750 Синани Адља 2003-12-03 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       751 Мустафа Реџеп 2007-04-21 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       752 Ганиу Ендрит 2009-06-04 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       753 Емин Нусрет 2008-11-18 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       754 Шабани Девљта 2002-09-09 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       755 Бекири Берна 2003-04-03 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       756 Бекири Берина 2005-02-19 Форца – Скопје(Форца – Скопје)
       757 Црнески Денис 1995-02-10 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       758 Манчевски Бојан 2002-02-12 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       759 Ѓоргиева Зорица 2005-02-16 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       760 Ѓоргиева Анастасија 2008-04-15 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       761 Мишковска Бојана 2001-08-21 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       762 Мишковски Томас 2003-09-14 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       763 Иваноски Дарио 2005-11-01 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       764 Бајовски Кристијан 2003-04-22 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       765 Манчевска Јована 2004-01-27 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       766 Јончовска Каролина 2003-01-07 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       767 Соколовска Јана 2007-11-16 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       768 Соколовска Ања 2005-01-22 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       769 Бансколиев Кирил 2006-07-02 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       770 Петрушевски Марко 2006-12-16 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       771 Петрушевска Марија 2006-12-16 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       772 Спасовски Александар 2002-01-18 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       773 Спасовски Давид 2004-03-23 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       774 Мустафовски Реџеп 1999-01-19 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       775 Пешков Андреј 2005-02-12 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       776 Стојановски Ангел 2001-11-19 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       777 Јовановски Стефан 2005-04-17 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       778 Мустафовски Рамадан 2002-11-10 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       779 Феди Зоја 2005-10-02 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       780 Томческа Тамара 2006-05-29 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       781 Бансколиев Александар 2009-07-09 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       782 Пауновски Михаил 2009-03-02 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       783 Магларовски Марко 2009-08-24 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       784 Миновски Лео 2008-10-22 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       785 Главинов Кристијан 2009-08-05 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       786 Поповски Лука 2008-09-18 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       787 Захариев Марко 2001-11-11 Фунакоши Гичин – Скопје(Фунакоши Гичин – Скопје)
       788 Смаилагиќ Енес 1993-05-25 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       789 Гавровски Дарко 1993-09-25 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       790 Бахтијар Усаме 2001-01-28 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       791 Беља Мухамет 2005-06-03 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       792 Агуши Фисник 1999-01-11 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       793 Келебиќ Ненад 1993-10-22 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       794 Мурати Ермир 2003-06-20 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       795 Реџеповски Рамадан 2005-08-12 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       796 Ангеловиќ Александар 1993-06-18 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       797 Салијев Самир 1991-12-12 Цветан Димов – Скопје(Цветан Димов – Скопје)
       798 Јолески Петар 2005-04-24 Чоле – Охрид(Чоле – Охрид)
       799 Чолеска Мартина 2004-09-24 Чоле – Охрид(Чоле – Охрид)
       800 Ристески Јован 2006-01-28 Чоле – Охрид(Чоле – Охрид)
       801 Димоски Марко 2007-05-08 Чоле – Охрид(Чоле – Охрид)
       802 Димитровски Мартин 2002-05-25 Шампион – Крива Паланка(Шампион – Крива Паланка)
       803 Алексовски Петар 2002-07-11 Шампион – Крива Паланка(Шампион – Крива Паланка)
       804 Симонова Горана 2005-08-19 Шампион – Крива Паланка(Шампион – Крива Паланка)
       805 Максимовски Владимир 2005-11-04 Шампион – Крива Паланка(Шампион – Крива Паланка)
       806 Николовска Сара 2005-07-30 Шампион – Крива Паланка(Шампион – Крива Паланка)
       807 Блажевски Дарио 2004-03-24 Шарпланинец – Тетово (Шарпланинец – Тетово )
       808 Митревски Матеј 2004-10-27 Шарпланинец – Тетово (Шарпланинец – Тетово )
       809 Блажевски Бобан 2000-08-03 Шарпланинец – Тетово (Шарпланинец – Тетово )
       810 Идризи Албион 1995-09-20 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       811 Мурати Вегим 2001-01-25 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       812 Цека Дардан 2004-01-25 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       813 Џефери Бардх 2002-01-02 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       814 Чафери Илир 2001-11-01 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       815 Чафери Кренар 2000-12-15 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       816 Виља Арди 2003-06-12 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       817 Цемејна Хасан 2007-02-01 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       818 Лиман Ерзан 2007-05-04 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       819 Думани Феми 2001-10-08 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       820 Карпузи Илириан 2001-12-09 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       821 Дука Илза 2000-12-26 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       822 Дука Зога 2000-12-26 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       823 Идризи Алби 2006-03-01 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       824 Ракипи Исак 2003-08-29 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       825 Зендели Џабир 2002-10-22 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       826 Лимани Арт 2003-07-12 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       827 Салии Агрон 2006-02-19 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       828 Зендели Фитим 2001-07-09 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       829 Незири Шејдија 2008-12-30 Шкендија – Тетово(Шкендија – Тетово)
       830 Мустафа Арљинд 2000-06-19 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       831 Идризи Бујар 2004-11-20 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       832 Исмаили Енвер 2004-01-20 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       833 Идризи Лорик 2005-04-23 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       834 Мехази Илир 1999-04-23 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       835 Џабири Виган 2000-05-02 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       836 Бакија Дрилон 2000-09-12 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       837 Зеќири Амр 2003-04-13 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       838 Незири Анди 2005-09-28 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       839 Мемеди Бесар 2004-12-27 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       840 Ќазими Убејд 2003-07-06 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       841 Љимани Реџеп 2002-10-08 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       842 Суљејмани Сухејљ 2005-05-20 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       843 Зибери Анди 2008-03-15 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       844 Сеадини Лиридон 2004-12-18 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       845 Фаризи Ерјон 2003-11-06 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       846 Хрловиќ Алија 2005-01-08 Шкумбини – Тетово(Шкумбини – Тетово)
       847 Ајдини Еулона 2005-06-26 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       848 Бајрами Диелза 2007-11-24 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       849 Бајрами Хасан 2005-08-27 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       850 Бајрами Ринор 2008-05-13 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       851 Џељиљи Бљерон 2009-01-27 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       852 Ајдини Аида 2008-02-02 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       853 Јакупи Рида 2009-01-14 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       854 Бајрами Нафије 2006-12-19 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       855 Камиши Маригона 2008-05-01 Шкупи – Скопје(Шкупи – Скопје)
       856 Хашани Беким 2004-07-20 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       857 Хашани Бурхан 2003-03-31 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       858 Азири Амар 2002-12-2 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       859 Халими Насер 2003-09-02 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       860 Беџети Адем 2007-01-01 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       861 Азири Фати 2006-10-17 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       862 Јонузи Фисник 2002-11-15 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       863 Јонузи Бесар 2005-02-22 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       864 Буши Музафер 2007-07-23 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       865 Буши Исније 2006-06-10 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       866 Демири Бесјан 2005-04-22 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       867 Демири Шкљќим 2005-07-12 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       868  Демири Урим 2002-08-17 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       869 Брахими Сулејман 2000-08-18 Шогун – Скопје(Шогун – Скопје)
       870 Арсовски Жарко 1985-05-20 Штип – Штип(Штип – Штип)
       871 Јорданова Ивана 2003-05-14 Штип – Штип(Штип – Штип)
       872 Гочев Ристе 2000-08-19 Штип – Штип(Штип – Штип)
       873 Давитков Цане 2002-08-30 Штип – Штип(Штип – Штип)
       874 Ефремов Филип 2000-08-04 Штип – Штип(Штип – Штип)
       875 Веселинов Драган 1999-11-12 Штип – Штип(Штип – Штип)
       876 Хаџи-кимов Григор 2003-01-26 Штип – Штип(Штип – Штип)
       877 Стефанов Ване 1999-07-27 Штип – Штип(Штип – Штип)
       878 Илов Дарио 2002-12-27 Штип – Штип(Штип – Штип)
       879 Давиткова Надица 1999-01-19 Штип – Штип(Штип – Штип)
       880 Џамѓозов Бобан 2002-02-03 Штип – Штип(Штип – Штип)
       881 Ѓоргиевски Дамјан 2000-07-10 Штип – Штип(Штип – Штип)
       882 Ѓоргиевски Давид 2000-07-10 Штип – Штип(Штип – Штип)
       883 Михајлов Љупчо 2005-04-29 Штип – Штип(Штип – Штип)
       884 Арсовски Андреј 2006-03-16 Штип – Штип(Штип – Штип)
       885 Миленковски Филип 2008-10-15  
       886 Миленковска Михаела 2005-03-17